Onze Folklore

Het jaar rond:
- Oud en Nieuw - Driekoningen - Carnaval - Palmpasen - Meifeesten - Luilak
- Kermissen en jaarmarkten - Schutters en vendeliers - Van Sint Maarten tot Sinterklaas - Kerstmis - Historische folklore

S.J. van der Molen / Paul Vogt

264 Blz., ISBN 90 10 03003 2 
Uitg.Elsevier, 1980 


Dit schitterende kijk- en leesboek biedt u een compleet overzicht van onze folklore door het hele jaar heen. De auteur beschrijft, met de kalender in de hand, talloze volksgebruiken, feesten, spelen en tradities. Daaronder vallen uiteraard Sinterklaas, Kerstmis en Palmzondag, maar ook gebruiken en feesten die de mensen onbekend zullen zijn, omdat deze tradies slechts in één bepaalde streek tot het vaste cultuurpatroon behoren. De prettig leesbare tekst van Van der Molen, die reeds vele publikaties over folklore op zijn naam heeft staan, wordt voortreffelijk aangevuld door de magnifieke illustraties, waarvan het grootste gedeelte in kleur.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)


Terug naar de vorige pagina