Apocalyps toen!

Een geschiedenis van het jaar 1000

Ton van Doorn

192 Blz., ISBN 90 5730 001 X     
Uitgeverij Walburg Pers, 1997     


Een zware storm, vallende ster, zonsverduistering, epidemie of overstroming - de middeleeuwer reageerde bij de kleinste verstoring van de natuur als een hypochonder op een griepje. Zijn leven stond in het teken van het naderende armageddon. Sidderden onze voorouders een millennium geleden van angst bij de gedachte dat oudjaar 999 wel eens de dag des oordeels zou kunnen zijn of wist het middeleeuwse grauw, dat lezen noch schrijven kon, niet eens in welk jaar het leefde?

In die duistere tiende eeuw werd de ene na de andere paus vermoord en deelden de hoeren in Rome de lakens uit. Op de valreep echter wordt het genie van Europa, de eminente geleerde Gerbert van Aurillac, in 999 tot paus gekozen. Weet hij samen met Otto III, de Duitse keizer-kluizenaar, een naderend onheil af te wenden?

Apocalyps toen! Een geschiedenis van het jaar 1000 is een synthese van mentaliteits-, ideeën-, godsdienst- en politieke geschiedenis. Behalve het verhaal over Europa rond het jaar 1000 bevat dit essay ook een biografie van paus Silvester II en van keizer Otto III. Een drieluik, waarover de glans van een dreigende apocalyps valt.

De journalist Ton van Doorn (1951) studeerde MO Geschiedenis in Tilburg en Amsterdam.
Hij schreef Apocalyps toen! in opdracht van Stichting Millennium in Haarlem.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)