De Mysterieuze Jezus

Was Jezus oorspronkelijk een heidense God?

Timothy Freke en Peter Gandy

440 Blz., ISBN 90 6271 937 6     
Uitgeverij Synthese, 2005     


Dit boek deed eerder in Engeland veel stof opwaaien. Fundamentalistische christenen vonden de inhoud godlasterend.

Wist u dat ´de heidenen´ lang voor Jezus ook een zoon van god vereerden?
Wist u dat deze heidense verlosser, net als Jezus, werd geboren uit een maagd op 25 december, in een grot, temidden van herders; dat hij water in wijn wist te veranderen; dat hij stierf en opstond met Pasen en dat hij zijn lichaam en bloed aan volgelingen aanbood?

Was Jezus van oorsprong een heidense god?
Bestond er wel een historische Jezus?

De conclusie die de schrijvers aan de lezers voorleggen is welhaast onontkoombaar. Wellicht zult ook u moeten erkennen - na lezing van dit boek - dat de Jezus van de evangeliën grotendeels werd ontleend aan reeds lang daarvoor bestaande verhalen.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     

Aanbevolen  websites


 


JaarfeestenLinks