Yule.Jaarfeest.nu Yule.Jaarfeest.nu

Betekenis van Zwarte Piet

Jan van Wijk

134 Bladzijden, ISBN 978 94 911 9812 0     
Uitgeverij Woordliefde, 2014     


Zwarte Piet heeft een eeuwenoude traditie als metgezel van Sint-Nicolaas. In de loop van duizenden jaren is de figuur van de begeleider van Sint-Nicolaas sterk veranderd. De metgezel vann Sint-Nicolaas is, via opvallend veel gedaanteverwisselingen, uiteindelijk de Zwarte Piet geworden, die bij miljoenen mensen zeer geliefd en populair is.

Dit boek geeft de betekenis van Zwarte Piet weer. Het is geschreven voor de vele liefhebbers van Zwarte Piet, namelijk voor hen die het Sinterklaasfeest met een zwarte Zwarte Piet omarmen. Ook de tegenstanders van Zwarte Piet, die het niet erg begrepen hebben op de metgezel van Sinterklaas, kunnen lering trekken uit de lange geschiedenis van Zwarte Piet. Immers, de huidige betekenis van Zwarte Piet is gedurende vele eeuwen gevormd. Dit boek is dan ook een handreiking om Zwarte Piet beter te leren kennen en... te waarderen.

Sinterklaas en Zwarte Piet zijn tot op de dag van vandaag springlevend en vormen een ijzersterk duo. Om het Sinterklaasfeest te vieren is noch leeftijd, noch huidskleur van belang. Sinterklaas en Zwarte Piet zijn er voor iedereen en zij blijven dit.

Met de verkoop van dit boek wordt het goede doel gesteund van Kinderen Kankervrij, KiKa.

Voor meer informatie over Jan van Wijk en de door hem geschreven boeken is de webstek www.woordliefde.nl te bezoeken.
Op deze webstek publiceert hij dagelijks.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Vorige pagina
Vorige pagina