Yule.Jaarfeest.nu Yule.Jaarfeest.nu

Edda

De liederen uit de Codex Regius en verwante manuscripten
Vertaald uit het Oudijslands, ingeleid en van aantekeningen voorzien door

Marcel Otten

453 Bladzijden. ISBN 90 263 1625 9     
Uitgeverij Ambo-Olympus, vijfde druk, 2000     


Wat de Ilias is voor de Grieken, is de Edda voor de noordse volken. In poëtische vorm is het de schatkamer van hun mythologie en van veel van hun heldenverhalen en spreukenwijsheden. De Edda belichaamt de ethiek en het culturele leven tijdens de overgangsperiode van heidendom naar christendom (8ste-13de eeuw). Er wordt een wereld ten tonele gevoerd van goden, bovennatuurlijke wezens en helden uit een heroïsche voortijd. Het bestaan van de mens in zijn natuurlijke omgeving, de plaats van de familie in de wereld eromheen kregen hierdoor een zinvolle invulling.
De godenliederen oefenen een mysterieuze aantrekkingskracht uit op de moderne lezer. ´Het visioen van de zienares - Völuspá´, waarin ontstaan en ondergang van de oude godenwereld worden behandeld en een schets van de nieuwe wereldorde wordt gegeven, is nog steeds het hoogtepunt uit de Noordse literatuur. De heldenliederen zijn een verheerlijking van het verleden. De kracht van de personages die erin optreden alsmede de gebeurtenissen die zich erin afspelen, overstijgen het gewoon-menselijke van latere tijden. De tragische lotgevallen van het geslacht der Nevelingen zijn een inspiratiebron voor velen geweest.

Marcel Otten vertaalde niet alleen de Edda maar ook De saga van de Völsungen en De saga van Njal. Hij studeerde onder andere Engels, Nederlands en theaterwetenschap, met Oudijslands als bijvak. Hij kreeg bekendheid met zijn vertalingen en bewerkingen van zowel klassieke als moderne auteurs, zoals Goethe, Heiner Müller, Steven Berkoff en David Mamet. Hij was een van de scenarioschrijvers van de roemtuchtige film 06 en hij bewerkte A Clockwork Orange tot één orgie van taalgeweld.

´... een van de belangrijkste bronnen van Germaanse mythologie, die een mooie gelegenheid biedt om eindelijk eens een kijkje te nemen in dat nevelige Walhalla van onze voorvaderen.´ - NRC Handelsblad

´Voor Marcel Otten moet de vertaling een krachttoer zijn geweest. Ze is uitstekend leesbaar...´ - De Groene Amsterdammer

´Lezing van de Völsungssage, van deze Nederlandse vertaling ervan, is een bijzondere ervaring... Dankzij de animerende vertaling van Marcel Otten is die nu voorhanden.´ - Trouw


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


De Edda is in een Nederlandse vertaling van Frans Berding gratis te downloaden via Project Gutenberg:

Gutenberg.org - Edda


Vorige pagina
Vorige pagina