Yule.Jaarfeest.nu Yule.Jaarfeest.nu

Mithras

Geschiedenis en wezen van een cultus

C.A. Wauters

58 Blz., ISBN 9789020254655 
Uitgeverij Ankh Hermes, 1985 


De Mithras-cultus is een belangrijke stroming uit de Oudheid, die veel invloed heeft gehad op de cultuur van die tijd. Deze mysterie-godsdienst, die zich via Klein-Azië en zuidoostelijk Europa verspreidde, kende met name in de Romeinse tijd in Nederland en Vlaanderen een opmerkelijke bloei. Net als tegenwoordig het geval is, bestond in die tijd veel belangstelling voor ideologieën, rituelen en religies uit het Oosten.
Het was door de snelle opkomst van het Christendom, dat het Mithriacisme ten slotte aan kracht inboette en geleidelijk verdween. Vandaag de dag nog worden de rituelen en gebruiken van deze cultus door de Iraanse Zoroastristen in ere gehouden.
Ondanks haar verspreiding en invloed, is over deze stroming weinig literatuur voorhanden. Dit is des te meer opmerkelijk daar de Mithras-theologie een hoopvolle, vitalistische godsleer blijkt met een verrassende kijk op de mens en wereld en met een duidelijke visie op tal van levensvragen.

Mithras is de Perzische zonnegod, de bewaker van waarheid en trouw en bekend uit de Indische Veda´s en de Perzische Avesta, het heilige boek van het Zoroastrianisme. Hij staat onder meer bekend als de beschermer en bevorderaar van gehoorzaamheid en eergevoel en als hoeder van de kosmische orde. Hij wordt vaak afgebeeld met de witte oerstier, symbool van de vruchtbaarheid. Door dit dier te doden, daalt de vruchtbaarheid over de aarde neer.

De auteur leidt ons in dit boek naar de wortels van de Mithras-cultus, volgt zijn groei en verspreiding over grote delen van de wereld en belicht de rol die de Romeinse legioenen daarin speelden. Ook staat hij stil bij het schrift- en beeldmateriaal, de liturgie en initiatie van de Mithrasdienst en analyseert hij de teloorgang van deze cultus.
Deze uitgave zal ongetwijfeld voorzien in de nog groeiende behoefte naar informatie over wereldgodsdiensten, cultussen en geschiedenis. Ze zal bovendien een eind maken aan de vele misverstanden die rond deze zonnegod leven.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)

Websites


Vorige pagina
Vorige pagina