Avond rond de Godin Brigid

Vrijdagavond 25 Januari 2019 ben ik naar de volle maan avond rond de Godin Brigid geweest
in de Tempel van de Godin te Amsterdam. Voor priesteres Zia Elohka zijn de vele verschillende Godinnen allen aspecten van de grote Godin, het Goddelijk vrouwelijke. Ik kan me hier goed in vinden.
Deze avonden rond een specifieke Godin bestaan uit twee delen; met het eerste deel gaan we in op de achtergronden, geschiedenis, betekenis en ervaringen rond de Godin, het tweede deel van de avond bestaat uit een ritueel gedeelte rond de betreffende Godin.
Natuurlijk kan ik hier geen letterlijk verslag geven van het eerste deel van de avond, ik zal mijn best doen de aangeroerde onderwerpen vanuit ook eigen onderzoek zo goed mogelijk te reconstrueren.
Ik richt me hier meer op de overeenkomsten en de overgang van de Godin Brigid naar de Heilige Brigid. Onderwerpen die ook tijdens deze avond aan de orde kwamen, zoals de betekenis van de naam van de Godin Brigid, kan je teruglezen in het artikeltje over de Godin Brigid.

     
National Museum Scotland


Europese Godin
De naam van de Godin Brigid is verbonden met de naam van de stam der Brigantes, die vanuit Europa Engeland en Ierland ingetrokken zijn. De stam der Brigantes vinden we o.a. in Oostenrijk, oost Zwitserland, noord-west Spanje en het noorden van Engeland. De Griekse kaartmaker Claudius Ptolemaeus plaatste de Brigantes in de tweede eeuw tevens in de zuid-oostelijke hoek van Ierland. Ongetwijfeld verspreide de cultus rond de Godin Brigid zich van daar uit over de rest van Ierland. (Zie Kissane Blz.85-86)
De Godin Brigid is verbonden met het Imbolc feest; Imbolc is het feest van het wakker worden van de Aarde; het staat tussen de winter en de lente, de eerste sneeuwklokjes, de eerste lammentjes die geboren worden.

Brigid: vele Godinnen en heiligen
Ook Sint Brigid is met dit Imbolc feest verbonden. De meningen zijn verdeeld of er werkelijk een Sint Brigid bestaan heeft, bovendien zijn er tevens meerdere Sint Brigid's bekend uit die periode  (13 Brigid´s - Wright Blz.71-74), die samengegaan zijn in één Sint Brigid. Dat zou de vele aspecten die aan de Godin en Heilige Brigid toegewezen worden enigsinds kunnen verklaren: heling, heling van oogziekten, haar adem kan doden opwekken, vruchtbaarheid, geboorte, bevallingen, vee, smeden, bierbrouwen, poezie, profetie, rechtzaken, herberggierster, gastvrijheid, reizigers, beschermvrouwe van mensen zonder land, beschermvrouwe van krijgers, oorlog, enz..
Sint Brigid is dus één van de meest veelzijde Heiligen die we kennen!
In twee oude teksten komen we een drievoudige Godin Brigid tegen, in de één als drie zusters en in de andere als de Moeder, de echtgenote en de dochter  (Zie artikeltje over de Godin Brigid).
In een oude bron uit de negende eeuw komen we tegen dat alle Godinnen in Ierland Brigid zouden heten, dus wellicht zou het zo kunnen zijn dat er vóór het Christendom vele verschillende lokale Godinnen waren in Ierland, die met de komst van het Christendom onderdrukt werden, waardoor men haar via verschillende Sint Brigid´s verchristelijkt heeft, die later samengegaan zijn in één Sint Brigid.
Het gaat om een doorgaande verering van de Godin(nen) Brigid naar de Heilig(en) Brigid.
Paus Greogorius (paus van 590 t/m 605 na nul) had in een brief de opdracht gegeven om heidense heiligdommen niet meer te vernietigen, maar ze te kerstenen, zodat de mensen naar voor hun vertrouwde plaatsen konden en gaan en hun vertrouwde gebruiken en tradities konden voortzetten (Zie Ó Duinn Blz.57-58, Wright Blz.31-32  en  Wikipedia).   Zoals de Romeinen de locale Goden en Godinnen van andere volken integreerden in hun eigen pantheon, zo integreerde deze Romeinse Paus op vergelijkbare wijze de locale Goden, Godinnen en de tradities die daarbij hoorden, in het Christelijke pantheon van heiligen.
Hierdoor werden veel voor-Christelijke gebruiken gecontinueerd in een nieuw jasje.

De geboorte van Brigid
De Godin Brigid is een dochter van de Dagda en een onbekende moeder  (Daimler Blz.4).
De Danu is de partner van de Dagda, aangezien Brigid´s vader de Dagda is, wordt Brigid ook wel beschouwd als een dochter van de Danu.
De Danu wordt weer gelijk­ge­steld aan de Morrigan  (Wright Blz.21  en  m´n artikeltje over de Godin Brigid).
Een van de vele aspecten van de Dagda is z'n Druïdeschap (Matthews Blz.25).
Volgens enkele van de vele legenden rond de geboorte rond Sint Brigid was haar vader een Druïde of was Brigid door een Druïde opgevoed (Clerinx Blz.197), en haar moeder was een slavin.
Brigid zou tevens een Druïdes geweest kunnen zijn voordat ze overging naar het Christendom  (Wright Blz.36 en Kerrigan Blz.38).   De oude bronnen zijn het er over eens dat Sint Brigid geboren zou zijn op 1 Februari, over het jaartal is men het niet eens: ergens tussen 436 en 468 na nul. Sint Brigid zou tevens op 1 Februari zijn gestorven volgens verschillende oude bronnen, die het ook weer niet eens zijn over het jaartal; ergens tussen 504 en 548 na nul  (Wright Blz.71).   Sint Brigid is dus toevallig geboren én gestorven op 1 Februari, de feestdag van de Godin Brigid!
Verder was Sint Brigid geboren rond zonsopkomst (tussen nacht en dag), op de drempel van het huis (niet binnen, niet buiten) en werd ze als baby gevoed door een witte koe met rode oren  (Ó Duinn Blz.9-10).
De Morrigan had een kudde witte koeien met rode oren; wit symboliseert hun heiligheid en rood symboliseert de Andere Wereld. Dit verbindt Sint Brigid met de moeder van de Godin Brigid; de Morrigan / Danu  (Wright Blz.25).
De geboorte van Sint Brigid laat zien dat ze geboren is op de grens tussen de werelden, Sint Brigid word hiermee duidelijk gelijkgesteld aan de Godin Brigid, is een voort­zet­ting van de Godin Brigid.
Sint Brigid word in de legenden wel gelijkgesteld met Maria en tevens als moeder van Jezus aangeduid, of de pleegmoeder die Maria ondersteunde  (Daimler Blz.20). Sint Brigid zou echter ergens rond 453 na nul geboren zijn (Wikipedia) dus deze verbinding van Sint Brigid met de geboorte van Jezus is wonderlijk. Dit wijst er op dat de Godin Brigid sterke moeder-associaties had die terugkomen in Sint Brigid, Brigid was ook een Moedergodin.

Brigid en vuur
In het klooster van de heilige Brigid werd een eeuwig vuur brandende gehouden, waarover je hier meer kan lezen. Ook in de Tempel van de Godin te Amsterdam probeert priesteres Zia Elohka een vlam continue brandende te houden op het altaar van de Godin. Zia vertelde dat de vlam meestal wel tweemaal per dag zorg nodig heeft, maar soms ook dagen achter elkaar door blijft branden zonder dat ze er wat aan doet.
Van Sint Brigid wordt verteld dat in haar jeugd het huis waar ze woonden in de brand was gevlogen. Brigid kwam hier geheel ongeschonden uit. Hiermee wordt Sint Brigid verbonden met vuur, zoals ook de Godin Brigid met vuur verbonden is.

Tradities
In Schotland wisselen de Godin Brigid en de Godin Cailleach elkaar af rond Samhain en Beltane, waarbij de Godin Brigid vanaf Beltane over de lichte periode heerst en de Godin Cailleach vanaf Samhain over de donkere periode  (zie ook Daimler Blz.32 en Abe de Verteller).
Een traditie is dat men van iemand die ziek is, een lap van de kleding neemt en deze met nacht van Imbolc buiten hangt. Of men neemt een witte lap, deze wordt dan in de nacht van Imbolc door de dauw bevochtigd en word dan de volgende dag weer binnen gehaald, en zou dan helende eigenschappen hebben. De dauw die door deze lap in deze nacht opgevangen wordt, zou gezegend zijn door de Godin Brigid, die in deze nacht overal langs gaat. Men zet ook wel een Brigid pop deze nacht buiten, of men gaat deze nacht rond met een Brigid pop. Met Imbolc haalt men deze Brigid pop dan naar binnen en legt haar in een speciaal voor haar gemaakt bed. (Ó Duinn Blz.35)

Theoretisch deel
Hiermee hadden we dan het theoretische deel van de avond gehad. Ik heb de informatie zowel hierboven als ook in het m'n artikeltje over de Godin Brigid verwerkt, aan de hand van m'n eigen onderzoek naar de tijdens deze avond behandelde onderwerpen, waarbij ik zo dicht mogelijk bij wat er deze avond aan de orde kwam heb geprobeerd te blijven.


Het rituele deel van de avond

Het rituele deel van de avond begon met het maken van een Brigid´s cross. We konden kiezen uit een vier- of een drie armig Brigid´s cross. Met het maken van een vier-armig Brigid´s cross was ik al bekend, dus ik ging vanavond voor een drie-armig Brigid´s cross.
Ondertussen vertelde priesteres Zia Elohka over de achtergronden en gebruiken rond het Brigid´s cross, waarover je ook kan lezen in m'n artikeltje: Brigid´s kruis.
We plaatsen onze zelfgemaakte Brigid's kruizen bij het altaar. Ik heb later van m'n eigen kruisje een foto gemaakt buiten tussen de sneeuwklokjes  (Foto rechts).

De beidde aanwezige heren van deze avond, waaronder ik, werden gevraagd even naar de gang te gaan.
Priesteres Zia Elohka had twee dienbladen gemaakt met daarop o.a. een pop van stroo van de Godin Brigid.
We klopten op de deur en riepen:
        Open je ogen, Brigid is hier!
Waarop de aanwezigen binnen zeiden:
        Zij is welkom hier, Brigid is welkom hier!
Nadat dit driemaal gezegd was kwamen we weer binnen en brachten we de dien­bladen met daarop de pop van de Godin Brigid naar binnen, en plaatsten deze voor het altaar.

We hadden even een moment van bezinning tijdens het voordragen van een gebed opgedragen aan Brigid door priesteres Zia Elohka. Hierin kwamen haar vele aspecten aan de orde, een lange opsomming van haar eigenschappen en waar Brigid ons tegen beschermd. Dit deed sterk denken aan waar de Godin Guan Yin tegen beschermd. Zowel Brigid als Guan Yin hebben veel locale Godinnen in zich opgenomen en van beidde Godinnen kennen we lange opsommingen over waar ze ons tegen beschermen en bij helpen.
Een andere opvallende overeenkomst die genoemd werd was met de Godin Inanna.
Zowel voor Brigid als voor Inanna maakte men een bed, zodat de Godin daarin kon rusten. Deze frappante overeenkomsten tussen Godinnen vanuit heel verschillende culturen en tijden gaven ons het idee dat het hier om verschillende culturele uitingen rond één grote Godin zou kunnen gaan.
Na een lied waarin we alle Godinnen eerden, ging we in een gezamenlijk ritueel de pop van de Godin Brigid aankleden. Ieder kreeg om de beurt een kledingstuk, waarna Brigid op het bed gelegd werdt.
Vervolgens zongen we gezamenlijk een Hymne voor Brigid:

O Bridget, our heart, o brightest Queen;
cast your blessings unto us.
We are your children, you are our mother;
so hearken unto us.
You are the cauldron, now in our grove;
Wise Woman inspire us.
O fire of love, o fire of life;
please Bridget, come to us!
   
YouTube video
Eerder in de avond vertelde priesteres Zia Elohka het verhaal dat in de jeugd van Sint Brigid haar huis in brand stond, zonder dit te verteren. Later twijfelde iemand aan de heiligheid van Sint Brigid waarop ze een gloeiend kooltje uit het vuur nam, dit over een grote afstand droeg en toen ze het tenslotte liet vallen, ontsprong daar een heilige waterbron  (Daimler Blz.19).
Hierin klinkt de verbondenheid met vuur en waterbronnen van de Godin Brigid door in Sint Brigid.
Er werd een Aboriginal gebed over vuur voorgelezen door één van de aanwezigen en we bespraken wat vuur voor ons betekend; warmte, inspiratie, transformatie, enz..
Het begint langzaam warmer te worden, het is bijna Imbolc, het feest van Brigid.
We zongen vervolgens gezamenlijk een vuurlied: Spirits of Fire.

Priesteres Zia Elohka pakte nu het schitterende orakeldeck Fluisteringen van de Natuur, waar we allemaal een kaart uit konden trekken om de Godin Brigid een boodschap te vragen. Nadat we allemaal een kaart getrokken hadden, bespraken we de kaarten die we getrokken hadden wanneer je dat wou.
Het is een mooi orakeldeck dat regelmatig tijdens deze volle maan avonden rond een Godin gebruikt wordt. Ik trek iedere keer weer een kaart die op dat moment relevant is. Ik heb het orakeldeck dan inmiddels ook zelf aangeschaft!

   

YouTube video
   
Born of Water
Cleansing, Powerful
Healing, Changing
I am
De Godin Brigid is tevens verbonden met het water.
Water is reinigend, zuiverend, genezend.
We zongen gezamenlijk het lied "Born of Water", we herhaalden dit lied en stuk of tig keer, als een heerlijke mantra waarmee we langzaam naar het einde van de avond kabbelde.

We hebben deze avond aandacht besteedt aan de Godin Brigid en haar zo in ons leven uitgenodigd.
Als symbool voor het aangewakkerde vuur kregen we allen een verrassing mee naar huis: een drijvertje met een lontje, dat je in olie kan laten drijven en aansteken. We werden op ons hart gedrukt geen lampenolie te gebruiken maar olie die niet van zichzelf brand, olie die je kan eten, zoals zonnebloemolie.

Hiermee kwam dan een einde aan een heel mooie en inspirerende avond rond de Godin Brigid!
nr: 4812      Martin Roek