Imbolc in Koog aan de Zaan

Informatie over de volgende Imbolc vieringen vindt je hier.

Na dagen miezerig en regenachtig weer was het Zondag 3 Februari 2019 mooi zonnig weer in Koog aan de Zaan. Rond 13:00 uur hadden zich zo'n 35 mensen verzameld in het Koogerpark voor de Open Imbolc viering georganiseerd door Loes en Lunadea. We verzamelden ons bij de muziekkoepel en liepen daarna naar het eilandje met de grote oude wilg voor het rituele gedeelte.
Daar stond een altaartje en brande er al een lekker vuurtje.
Lunadea begon met een heldere uitleg van wat Imbolc is; een keerpunt van de winter naar de lente, een moment van reiniging, het feest van de Godin Brigid.
We vormden een circel waarna weer eerst een reinigsritueel deden. Loes had hiervoor water tijdens de laatste volle maan buiten gezet zodat het water hiermee opgeladen was en had een takje rozemarijn aan het water toegevoegd. Hiermee werden alle bezoekers besprenkeld en aldus ritueel gereinigd. Daarna werden we allen met speciaal voor Imbolc gemaakte olie op ons voorhoofd gezalfd. De olie rook heerlijk en was nog lang te ruiken.
Loes begeleide ons in een geleide visualisatie waarin we contact maakte met de aarde, de hemel en onze omgeving, met onze handen op ons hart. Daarna legden we onze linker hand open en wanneer we daar aan toe waren konden we de rechterhand van degene die naast je stond pakken, zodoende vormden we een kring. Er werd op traditionele wijze een cirkel gevormd waarin de vier elementen en vier richtingen verwelkomt werden. Lunadea vertelde ons over de Godin Brigid en Haar verbondenheid met Imbolc, waarna Loes
ons begeleide in een geleide visualisatie, waarin we diep in de aarde zaten en langzaam wakker werden en verlangde ons uit te strekken. Toen we een rood warme gloed moesten zien in de visualisatie begon de zon krachtiger te schijnen, zodat we dit ook daadwerkelijk zagen. We ging ons uitstrekken, schudde het oude van ons af. Een mooie visualisatie waarin de symboliek van Imbolc heel mooi gestalte gegeven was.
Na deze visualisatie deden we een spiraaldans, waarin we langzaam naar binnen spiraalde naar het vuur toe. Bij het vuur aangekomen kon je je oude Brigid's kruis aan het vuur toevertrouwen, waarmee je je wensen en verlangs van het vorige jaar losliet. Daarna ging de spiraaldans weer naar buiten, wat langzaam steeds uitbundiger werd. Met deze dans maakte we ook de energieën van onszelf en de aarde los, wakker.

In deze periode kondigt de lente zich aan, het licht neemt toe. De natuur word wakker, het is een goede periode om met je intenties en wensen bezig te zijn, zodat die ook met het toenemende licht kunnen toenemen, met de natuur wakker kunnen worden en gestalte kunnen krijgen. Dat gingen we vormgeven met het maken van een Brigid's kruis, waar we onze wensen en intenties in gingen meeweven. Ook kreeg iedereen een witte kaars met een prikkertje, waarmee je een symbool in de kaars kon kerven. Dit symbool kon staan voor iets wat je de komende periode wilt doen opbloeien, wilt gaan zaaien zodat het mag groeien. Wanneer je wat olie in de inkerving in de kaars deed kon je daarna de as erop doen, zodat deze beter bleef zitten. Nadat we allemaal een kaars gekregen hadden en deze ingekerft hadden en we allemaal een Brigid's kruis gemaakt hadden, deden we een ritueel waarbij we onze intenties om de beurt uitspraken terwijl we het Brigid's kruis en/of de kaars omhoog hielden. Daarna werd de cirkel weer op traditionele wijze opgeheven en kwam er een einde aan deze mooie Imbolc viering.

We gingen weer terug naar de muziekkoepel waar we onder het genot van een hapje en een drankje, dat door iedereen was meegebracht, nog even gezellig konden napraten. Het was weer een zeer geslaagde dag!!!

Martin Roek     


Imbolc in Koog aan de Zaan in 2018

Het was voor mij de derde keer dat ik naar de Imbolc viering ging georganiseerd door Lunadea en Loes
op Zondag 28 Januari 2018, en het was de vijfde Imbolc viering hier in het Koogerpark!
Het was wat frisjes maar gelukkig wel droog en met ruim 45 mensen een grote opkomst!
We gingen van de verzamelplaats (de muziek­koepel) naar de open plek bij de wilg op een eilandje of landtong in het het Koogerpark. Daar vormden we een cirkel en vertelde Loes en Lunadea ons over de natuurlijke processen en achtergronden rond Imbolc; hoe de aarde langzaam weer begint te ontwaken, de eerste sneeuwklokjes verschijnen, de eerste lam­me­tjes geboren worden. Nu is het tijd voor frisse lucht in huis en een grote schoonmaak.
We vormden een kring en iedereen in de kring werd gereinigd door Loes die berkentakjes in water met rozemarijn dompelde en ons daarmee besprenkelde. Vervolgens kreeg iedereen ook een zegening met speciale Imbolc olie van Wortel en Cruydt. Hierna creëerde we de cirkel en volgde er een mooie geleide visualisatie.
Hierin visualiseerden we ons in de aarde in een behaaglijke ruimte, doch eigenlijk wilden we nu wel weer eens naar buiten. We gingen ons strekken en kropen langszaam naar buiten, hierbij lieten we onze oude huid achter als voedsel voor Moeder Aarde.
Na de geleide visualisatie deden we een spiraaldans waarbij we stampten en kreten slaakten om Moeder Aarde wakker te maken. Langzaam spiraalde we zo richting het vuur, bij het vuur kon je je oude Brigid´s kruis die je vorig jaar gemaakt had in het vuur loslaten of wie niets mee had genomen kon een takje rozemarijn pakken van het altaar en dat in het vuur doen.
Hierna gingen we terug naar de muziekkoepel waar Ingrid Reinhoud ons op weg hielp met het maken van een Brigid´s kruis. We kregen tevens een lapje stof en konden daarmee een kruidenbuideltje maken met o.a. rozemarijn, citroen verbena en braamblad.
Nadat iedereen een Bridget´s cross en een kruidenbuideltje hadden gemaakt, gingen we weer richting de ceremoniële plek bij de wilg. We vormden een kring en stelden ons voor wat we zouden willen zaaien komend jaar, maar ook of we wel iets zouden willen zaaien voor komend jaar. Het land moet af en toe ook een jaar braakleggen omdat het anders uitgeput raakt vertelde Lunadea, en ook wij kunnen niet altijd maar weer zaaien en moeten op z'n tijd aan onze rust denken. Wie dus wel iets wou zaaien stelde dit zich voor en we riepen dit in één kernachtige kreet tegelijkertijd. Deze intenties projecteerden we in ons Brigid´s kruis en werden versterkt door het kruidenbundeltje.
Imbolc is het laatste van de drie lichtfeesten (Samhain, Yule en Imbolc) en de Godin Bridged is verbonden met drie vuren: het vuur van inspiratie, van de smeedkunst en van heling; het transformerende vuur. We kregen allen als symbool hiervoor een kaars die door Loes met de Imbolc olie van Wortel en Cruydt ingezegend werdt. We ontstaken deze kaars met het Imbolc vuur van de viering en kregen deze mee voor op ons huis­altaar. Daarmee was het inmiddels tijd geworden om de cirkel weer op te heffen waarmee de viering ten einde kwam.

Nu konden we nog even gezellig napraten en genieten van de lekkere potluck maaltijd die door iedereen meegenomen was. Het was weer een heel fijne viering!
De energie van de vieringen van Loes en Lunadea blijft altijd nog een paar dagen bij me hangen! Geweldig!

Martin Roek     


Imbolc in Koog aan de Zaan in 2017

Lunadea en Loes organiseerden in 2017 voor de zesde maal een open Imbolc feest.
Ze begonnen ooit in Ruigoord en organiseerden Imbolc nu voor de vierde keer in het Koogerpark
in Koog aan de Zaan. Voor mij was dit de tweede maal dat ik het met hen mee vierde.
Iedere keer weten ze er weer een verschillende, frisse viering van te maken.
De opening in een kring waarin de vier richtingen en Goden, Godinnen en natuurgeesten verwelkomt worden om een heilige ruimte te creeëren kom je natuurlijk iedere viering tegen.
In plaats van smudgen werden we allemaal besprenkeld door berkenhouttakken te dopen in water uit Glastonbury, uit een bron van de Godin Brigit. We kregen ook een zegening van het vuur der inspiratie van een priesteres van de Godin Brigit.
Na een visualisatie waarin we o.a. contact maakten met ons innerlijk vuur, werdt ons verteld wat de bedoeling was van de linten waarvan van te voren gevraagd was deze mee te nemen. Op de linten schreven wat we in de voorgaande visualisatie zagen, wat we het komende seizoen wilden doen groeien in ons leven, welk vuur we wilden gaan aanwakkeren. Dit konden we met een stift op de linten schrijven en ook symbolisch door meegebrachte items in het lint te knopen. Nadat de witte wintermantel van de Godin Brigit was ontdaan werden de linten met onze intenties aan Haar opgedragen door deze aan de Brigit pop te knopen (foto rechts).
Nadat alle intenties aan de Godin toevertrouwd waren liepen we in processie achter Lunadea en Loes aan die de Godin het park ronddroegen. Hierna werd de Godin op de grond geplaatst. We vormden een grote cirkel die in een spiraaldans steeds dichter naar de Godin toedanste. Na deze dans gingen er twee fakels van buitenaf via de door ons gevormde spiraal langzaamaan door ieders handen richting de Godin, waarna alles aan het vuur van de Godin toevertrouwd werdt.
Na afloop kregen we allemaal een buideltje gemaakt van de witte mantel van de Godin waarin we de as van de Godin en al onze intenties konden stoppen om mee te nemen.
De viering werd weer afgesloten zoals deze geopend werdt waarna we met z'n allen gingen genieten van de potluck maaltijd en heerlijke heksenthee van Elly.
Het was weer een heel fijne, geslaagde Imbolc viering!

Martin Roek     


Imbolc in Koog aan de Zaan in 2016
Voor een toch wat gure, miezerige, koude dag was er toch een flinke opkomst.
Nadat iedereen aanwezig en gesmudged was werdt het Imbolc feest met trommelslagen geopend. We gingen naar een open plek in het park alwaar iedereen een kring vormde dat op traditionele wijze gecreëerd werdt.
Lunadea en Loes vertelden ons iets over de achtergronden van het Imbolc feest en wat er van ons verwacht werdt. Vorig jaar hadden ze met Imbolc een Brigid kruis of pop gemaakt die de belofte van het toen komende jaar vertegenwoordigde, dat wat men met het ontluiken van de lente het komende jaar in het eigen leven wilde laten ontluiken. Dit werdt nu symbolische afgesloten, opgeruimt, verbrandt in het Imbolc vuur (foto rechts) gestookt van berkenhout. Ook het reinigen van de cirkel waarmee de viering geopend werdt, deed men met een berkentak waarmee we reinigend werden besprenkelt met water uit een bron bij Clastonbury.
Voor wie niet zo ver wil reizen is er ook een Brigida bron in Noorbeek (Limburg).
Na het verbranden van de Brigid kruizen en popjes deden we een geleide visualisatie.
Hierin maakte we contact met de aarde, diep de aarde in, daar waar de grond al warmer is.
Hier maakte we contact met de ontwakende energie diep in de aarde in de vorm van een slang die langzaam aan het ontwaken was, z'n oude huid afschuurde en achterliet als voedsel voor Moeder Aarde en die zich vervolgens langzaam omhoog ging bewegen. We ervoeren zo het ontwaken van de slang, het op gang komen van de energie van de aarde, de belofte van de lente.

Na de visualisatie deden we een spiraaldans.
Tijdens deze spiraaldans werdt er muziek gemaakt, gezongen, gestampt en geklapt om de energie wakker te maken en op gang te helpen. We werden er zelf ook weer een beetje warm van. De spiraaldans ging van buiten naar het middelpunt rond het vuurtje en spiraalde toen weer naar buiten. Dat ging allemaal gewoon goed met zo'n grote groep.

De dans eindigde weer in een kring. We kregen allemaal wat zaadjes, een zakje plus touwtje uitgedeeld. Dit zaad symboliseerde wat je wilde gaan zaaien dit jaar.
Met Imbolc zaaien we nog niet maar we bereiden ons er op voor. We leggen dit zakje op ons huisaltaar en houden ons de komende tijd bezig met wat we willen gaan zaaien.
Vervolgens ging er een grote schaal de kring rond met ooimelk, waarvan iedereen een slokje nam. Nadat iedereen er wat van gedronken had werdt er wat van de ooimelk geoffert aan Moeder Aarde.
Ooimelk komt van een drachtige schaap en wanneer er dus ooimelk is dan betekent dat de natuur weer tot leven komt na winterslaap, de eerste lammetjes zijn in aantocht, de lente komt eraan!
Hierna vormde we weer een cirkel en werdt de viering weer op traditionele wijze afgesloten.
Aansluitend werdt er een workshop gegeven door Ingrid Reinhoud waarin je Brigid´s kruis kon maken. Deze kan je dan op je huisaltaar leggen of boven je deur hangen als bescherming. Ingrid had ruim voldoende materiaal mee waarmee iedereen een kruis van Brigid kon maken.
Je vindt hier een instructie hoe je een Brigid´s kruis kan maken.
Van oudsher maakte men met Imbolc van het laatste graan een kruis, Brigid´s kruis genaamd. Dit kruis activeert de levenskracht van het graan en hing het hele jaar in huis, tot er het jaar daarop met Imbolc weer een nieuwe werdt gemaakt. Brigid´s kruis symboliseerd het korenveld en de vier windrichtingen.
Ook werden er o.a. in Ierland, Engeland, Schotland, Nederland en Duitsland graanpoppetjes gemaakt.
Enkele bezoekers hadden een graanpoppetje van Brigid gemaakt en vandaag meegenomen om te verbranden in het Imbolc vuur.

Imbolc is een mooi, positief feest. De nadruk ligt bij de belofte op het ontstaan van iets nieuws, een nieuwe lente, een nieuw begin, nieuw leven, een nieuw vuur, een nieuwe inspiratie.

Eer de Godin Brigid, zet een kaars voor je raam in de Imbolc nacht....
Ondanks dat het ´n heel klein beetje miezerde was het een heel geslaagde Imbolc viering in Koog a/d Zaan!

Actuele informatie over de Imbolc vieringen vindt je hier.

nr: 3932      Martin Roek