Open Imbolc viering in Eindhoven

Informatie over de volgende Imbolc vieringen vindt je hier.

Zondag 29 januari 2023 organiseerden we voor de vijfde maal een Imbolc viering in Eindhoven (De viering van 2021 ging niet door). Toen iedereen zo rond 14:00 uur aanwezig was vormden we kring rond het vuur. We begonnen met een reinigingsritueel waarbij men kon kiezen om gesmudged te worden of gereinigd met Floridawater. Aansluitend volgde een geleide visualisatie om te aarden en een cirkel te vormen; onze tempel voor vanmiddag. We verwelkomden de vier elementen, de windrichtingen en de lokale natuurspirits. Nadat de cirkel en daarmee de heilige ruimte gevormd was zongen we gezamenlijk The Earth, The Air, The Fire, The Water.

Offerritueel
Imbolc is o.a. een periode van de grote schoonmaak, opruimen wat je niet nodig hebt, loslaten.
Vorig jaar met Imbolc hebben we een Briged's kruis gemaakt dat ons de afgelopen periode heeft behoed en bijgedragen heeft aan het stimuleren van een vruchtbaar en gezond jaar. Deze periode kunnen we nu loslaten, we kunnen de Godin Brigid bedanken en het Brigid's kruis straks aan het transformerende vuur toevertrouwen. Iedereen kreeg ook een stukje touw; degene die geen Brigid's kruis hadden meegenomen konden dit in plaats van het Brigid's kruis gebruiken. In het touw kon je symbolisch iets knopen dat je los wou laten, wanneer je meerdere items wou loslaten kon je verschillende knopen in het touw leggen. Toen iedereen gereed was kreeg men om de beurt de gelegenheid om het Brigid's kruis samen met het geknoopte stukje touw aan het vuur toe te vertrouwen.
Vervolgens kreeg iedereen een stukje Berkenhout in handen. De Berk werkt reinigend en wordt in verband gebracht met de wijsheid van de Godin. We gingen in een kring staan met het Berkenhout in onze handen en richte onze aandacht op wat we zouden willen reinigen en loslaten uit de wereld waarin we leven. We kunnen daarbij denken aan het onrecht tegen de oorspronkelijke bewoners in o.a. de Verenigde Staten en aan de oorlog in Oekraine. Of dichter bij huis het onrecht waaronder veel mensen in Groningen nog altijd lijden ten gevolge van de gaswinning en de hoge energieprijzen waaronder veel mensen lijden. We projecteren dit alles op het berkenhout en we vertrouwden dit berkenhout aan het vuur toe, opdat dit alles door het vuur getransformeerd mag worden naar warmte, liefde en positieve, constructieve oplossingen.
We sloten het offerritueel af met het lied: Spirits of Fire.

Dansritueel
Het dansritueel werd begeleid door Celinda, die voor het eerste deel van het dansritueel elementen gebruikte uit oefeningen die ze regelmatig gebruikt bij de warming up van de koren die ze dirigeert. Het thema hiervan is jezelf wakker maken, je lichaam losmaken en elkaar een beetje wakker maken door bewegingen en klanken aan elkaar door te geven.
Het tweede onderdeel van het dansritueel stond in het teken van het wakker worden van de natuur, waar wijzelf ook deel van uitmaken. We deden dit op het nummer Wake Up van de WindSong Movement.
We besloten het dansritueel met een drumcirkel met het lied The Earth is Our Mother. Met de drums moedigden we de natuurspirits en Moeder Aarde aan wakker te worden terwijl we voor hen zorgden en zongen, opdat ook Moeder Aarde voor ons zal zorgen.

Geleide meditatie
Aansluitend deden we deze geleide meditatie begeleid door Celinda op de Didgeridoo.
Hierin maakte we kennis met de aardwezentjes en de kracht vanuit de de Aarde de zich gereedmaakte voor de lente.

Ritueel met stenen en water
Dit ritueel werd begeleid door Remco. Imbolc is de dag van de Godin Brigid die onder andere verbonden met het vuur van de smederij en inspiratie, lammetjes en vee en met waterbronnen. Water is voedend en bleek eigenschappen van de omgeving vast te kunnen houden, zoals het onderzoek van Masaru Emoto met ijskristallen liet zien. Er was iedereen gevraagd enkele steentjes mee te nemen die we nu in onze handen namen terwijl we in een kring zaten. We bezonnen ons op wat we zouden willen gaan zaaien; op een intentie die we de komende periode willen stimuleren; een oud project of een nieuw project. Dit projecteerden we op een steen, waarna we steen in een schaal water offerde. We sloten het ritueel af door het water waarin alle intenties opgenomen waren samen met de steentjes bij de oude Plataanboom te offeren. Het water zal diens weg in de aarde volgen en aldaar allerlei groeiprocessen voeden, waaronder de intenties die via de steentjes aan het water toevertrouwd zijn.
Terwijl we naar de oude boom liepen zouden we Born of Water zingen, maar ik was de tekstboekjes vergeten en niemand kon dit lied nog, dus we zongen we The River is Flowing.

Brigid's kruis
Een Bridgid cross is een beschermend amulet voor het behouden van een gezond zaaigoed en vruchtbaarheid. Het werd in de huizen opgehangen zodat men een goed jaar zou hebben. Van riet maakten we nu zelf een Brigid's kruis. Je vind hier een filmpje met instructies hoe je zelf een Brigid's kruis kan maken.

Nu we allemaal weer een Brigid's kruis hadden sloten we de viering af door de natuurspirits, de elementen en richtingen te bedanken, waarna we May The Circle Be Open zongen.
Om weer een beetje te aarden en gezellig nog wat na te praten had iedereen wat meegebracht voor een Potluck. Het was een zeer geslaagde viering, het was wat frisjes maar het was de hele dag droog. We hadden een leuke opkomst!


Martin Roek     Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !Imbolc viering 2022 in Eindhoven

Informatie over de volgende Imbolc vieringen vindt je hier.

De weersverwachtingen voor Zaterdag 5 Februari 2022 waren goed en we hadden dan ook een zonnige, doch wel wat koude dag. Gelukkig hadden we een vuurtje waaraan we ons konden warmen. We vormden een kring rond het vuur, iedereen werd gesmudged waarna we een cirkel creëerden tijdens de geleide visualisatie en vervolgens de vier elementen, de windrichtingen en de lokale natuurspirits verwelkomden. Nadat de cirkel en daarmee de heilige ruimte gevormd was zongen we gezamenlijk The Earth is Our Mother.
Rond Imbolc is het tijd voor een grote schoonmaak, lekker even alle ramen open en de boel opruimen. Wanneer we opruimen creëeren we tevens ruimte voor wat nieuws. Van te voren was aan iedereen gevraagd hun oude Brigid's kruis van vorig jaar of het jaar daarvoor mee te nemen. Met een stukje touw knoopten we hier punten in die we zouden willen opruimen, willen loslaten. Wie geen Brigid's kruis mee had, knoopte dit in het touwtje. Terwijl we hiermee bezig waren benoemden en bespraken we met elkaar wat we zoal zouden willen opruimen. We besloten dit ritueel door het oude Brigid's kruis en de geknoopte touwtjes aan het vuur toe te vertrouwen, opdat het vuur dezen als brandstof zou gebruiken om het te transformeren naar energie voor nieuwe dingen die de ontstane ruimte door het opruimen zou kunnen opvullen.

Dans en ontwaak ritueel
Rond Imbolc zien we de natuur langzaam ontwaken; de eerste sneeuwklokjes verschijnen en de eerste lammetjes worden geboren. Tijd om te kijken wat we in ons eigen leven willen doen ontwaken.
Dit gaven we vorm met een rituele dans op de muziek van Omnia - Wake Up.
Symboliseerde de eerste dans het rustig wakker worden, de tweede dans stond in het teken van na het wakker worden rustig aan in beweging komen; Turas Imbolc - I Mo Bholg.
Van te voren hadden we gevraagd of iedereen een drum, ratel of ander slagwerk wou meenemen voor een kleine drumcirkel. Met de drumcirkel werden wij en onze natuurlijke omgeving gestimuleerd wakker te worden. We sloten de drumcirkel af met het lied Spirits of Fire.

Brigid's kruis
Na het opruimen, de grote schoonmaak en wakker worden van de natuur was het volgende thema in de Imbolc viering je intenties voor de komende periode invlechten in een nieuw Brigid's kruis.
De één had wat meer moeite met het maken van een Brigid's kruis dan de ander maar werd dan door anderen die er beter in waren geholpen, zodat iedereen uiteindelijk een Brigid's kruis had. Deze werden traditioneel boven een deur of raam gehangen, maar je kan ze ook op je altaar zetten. Brigid's kruizen zijn voor bescherming, gezondheid en vruchtbaarheid op verschillende vlakken.

Geleide visualisatie
Nadat we een Brigid's kruis hadden gemaakt deden we een geleide visualisatie waarin we de Godin Brigid ontmoeten die mogelijk een boodschap voor ons had. Je kan deze visualisatie hier nalezen.

Afsluiting
Na de visualisatie zongen we Evening Rise en hieven we de cirkel weer op door alle spirits, de vier elementen en windrichtingen te bedanken. Nadat we May The Circle Be Open gezongen hadden was het tijd voor de weg­geef­tafel en de potluck. We hadden een zeer geslaagde viering met zonnig weer en de temperatuur was naar de tijd van het jaar wat frisjes.


Martin Roek     Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !Imbolc viering 2020 in Eindhoven

Informatie over de volgende Imbolc vieringen vindt je hier.

Op een klein miezerbuitje van enkele minuutjes na hadden we met de open Imbolc viering in Eindhoven op Zaterdag 1 Februari 2020 lekker zonnig en wat frisjes weer. We waren met een gezellig klein groepje. Nadat iedereen gesmudged was creëerden we met een geleide visualisatie een circel, een beschermde ruimte in het parkje. Vervolgens verwelkomden we de vier elementen verbonden aan de vier windrichtingen en de natuurspirits van het parkje. Iedereen kreeg wat Imbolc olie van Wortel en Cruydt op de handen als een zegening en om te reinigen.
Iedereen kreeg een takje Rozemarijn. Rozemarijn wordt ook wel ´elfenblad´ genoemd. Het werd rondom huizen gehangen om negatieve intenties op afstand te houden en het werd ook wel verbrand om negativiteit uit de lucht te halen (Zie: Tallsay.com & LilithsMagic.com).
We stelde ons voor wat we kwijt wilden, wat we wilden opruimen en projecteerden dit de het takje Rozemarijn. Imbolc is ook een periode voor een grote schoonmaak, zodat er meteen ook ruimte ontstaat voor iets nieuws. We benoemde wat we wilden opruimen en vertrouwde dat met het takje rozemarijn aan het transformerende vuur toe. Na dit voor sommigen emotionele ritueel zongen we gezamenlijk een lied; The Earth is Our Mother.

Ontwaak ritueel
Met Imbolc begint de natuur weer een beetje te ontwaken; de eerste sneeuwklokjes bloeien en de we zien de eerste lammetjes. Hoewel de winter nog niet voorbij is zien we de eerste voortekenen van de lente. We deden een dans met enkele uitstrekkende wakker wordt bewegingen op het nummer Awaken Me. Het was een nummer om rustig wakker te worden, je zintuigen te openen en je bewust te worden van de wonderen om je heen.
Van te voren was iedereen gevraagd om een instrument mee te nemen, zoals een drum of een ratel. Hiermee gingen we de natuur in het parkje stimuleren wakker te worden. We verspreiden ons door het parkje naar plekjes die onze aandacht trokken. Nadat we zo individueel een moment in ons eigen stukje park hadden gehad, kwamen we als vanzelf weer terug bij elkaar en spiraalden in processie al drummende en geluid makende om het vuur. De spiraaldans stopte en we drumden en ratelde nog even een tijdje rond het vuur. Wie een Bridget kruis had meegenomen kon die nu aan het vuur toevertrouwen. Ter afsluiting van dit ritueel zongen we gezamenlijk Spirits of Fire.

Nu alle oude Brigid kruisjes verbrand waren was het tijd om nieuwe Brigid kruisjes te maken. De één had al vaker een Brigid kruis gemaakt, voor anderen was het de eerste keer.
Je kan hier een instructie filmpje bekijken hoe je een Brigid´s kruis kan maken.
Tijdens het maken van de Brigid´s kruisjes hadden we enkele minuten een paar spattertjes, waarna het weer opklaarde en de zon weer tevoorschijn kwam. Toen iedereen een Brigid´s kruis gemaakt had, verzamelden we ons rond het vuur voor een zaai ritueel. Iedereen kreeg een potje met zaden die symboliseerden wat we de komende periode zouden willen gaan zaaien. De Godin Brigid is o.a. verbonden met het vuur van inspiratie en van de smederij; dingen creëeren. Imbolc is ook een tijd om inspiratie op te doen omtrent wat je wilt gaan zaaien, welk vuur je wilt gaan aanwakkeren, wat je meer aandacht aan wilt gaan besteden.

Hierna was het tijd om de Imbolc viering af te sluiten. De cirkel werdt opgeheven waarna we nog éénmaal gezamenlijk zongen: May The Circle Be Open
Er werdt nog even gezellig nagepraat en we aten een lekker hapje van wat iedereen had meegebracht voor de potluck. Het was een zeer geslaagde Imbolc viering!


Martin Roek     Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !Imbolc viering 2018 in Eindhoven

Informatie over de volgende Imbolc vieringen vindt je hier.

Zondag 4 Februari 2018 vierden we voor de tweede maal Imbolc in Eindhoven.
Verschillende mensen hadden zich helaas op het laatste moment afgemeld vanwege de griep,
wat een gezellig klein groepje leverde. Het was wat frisjes maar gelukkig wel droog...
We vormden rond 13:00 uur een kring waarin we gesmudged werden.
We deden een geleide visualisatie om te aarden en contact te maken met de natuur waarin we ons bevonden, waarna we op traditionele wijze een cirkel creëerden. Er was tevens een fysieke circel gecreëerd van blauwe en roze hyacinten. De hyacint staat voor het element water en geeft o.a. bescherming.
Een Brigid´s cross boven de deur beschermd tegen negatieve invloeden en het lied dat we samen zongen: The Earth is Our Mother heeft ook als thema bescherming: Moeder Aarde beschermd ons en wij moeten weer voor Moeder Aarde zorgen.

Dansritueel
Het dansritueel was voorbereid door Geertje die er zelf helaas niet bij kon zijn.
We begonnen met de song: Hawaii '78 van Kamakawiwo Olé. Deze song sloot mooi aan bij The Earth is Our Mother waarin ook gezongen wordt om voor Moeder Aarde te zorgen. Deze dans nodigde de mensen uit om uit de winterslaap te komen met langzame, uitrekkende bewegingen. We genieten nog even van het wakker worden en half in slaap zijn, maar willen er nu ook wel weer eens uit.
Het tweede nummer is: My Island van Scott Fitzgerald. Hier gingen we ons vuur en potentieel in de dans voelen en laten zien. Dit thema werdt erg enthousiast opgepikt!
De laatste dans die we deden was op American Express door Francesco Castelli & Carlo Guidi.
Deze dans was meer aards want per slot van rekening, hoewel de natuur lenteperikelen vertoont, is het nog steeds winter. Vanmorgen sneeuwde het ook nog even. We willen al van alles maar moeten nog even wachten. Het is te vroeg om nu al te zaaien. Je kan ook niet altijd maar zaaien, de boog kan niet altijd gespannen staan. Mogelijk is het goed een jaartje over te slaan en te genieten van je oogsten van afgelopen jaar. Een akker moet om de zoveel tijd ook wel eens braak liggen.

Brigid´s cross
Tijd om iets creatiefs met riet te gaan doen: een Brigid´s cross maken. De Godin Brigid is van oudsher verbonden met Imbolc. Imbolc is het laatste van de drie lichtfeesten (Samhain, Yule en Imbolc) en de Godin Brigid geeft ons het vuur van inspiratie, het vuur van de smederij en het vuur van heling; het transformerende vuur. Het Brigid´s cross werdt boven de deur gehangen (binnen) waardoor iedereen binnenkwam ter bescherming tegen negatieve invloeden.

Met Imbolc beginnen de dagen iets langer te worden en de temperaturen zijn af en toe ook behaaglijker, tijd om de ramen en deuren even lekker open te gooien voor een frisse wind en een grote schoonmaak.
Zo keken we ook terug op afgelopen jaar naar wat we zouden willen opruimen, om ruimte te maken voor iets nieuws. Dit schreven we op een briefje en vertrouwden dit toe aan het vuur. De sfeer was hierbij even wat serieus, een mooi beschouwelijk moment.
Terwijl het vuur wat we er aan toevertrouwd hadden transformeerde begonnen we een dans om Moeder Aarde wakker te zingen en te stampen (en onszelf warm) waarbij we het lied Spirits of Fire zongen.

Toen was het alweer tijd om de Imbolc viering af te sluiten, de cirkel werdt opgeheven waarna we nog éénmaal gezamenlijk zongen: May The Circle Be Open

Het was een zeer geslaagde, gezellig viering! We praten nog even gezellig na onder het genot van een Potluck maaltijd, iedereen had weer wat lekkers meegebracht.
Omdat het met Imbolc tijd is voor een grote schoonmaak hadden we een oproepje gedaan om spullen die je wilt opruimen mee te nemen voor de weggeef tafel. Iedereen had wel een aardigheidje meegenomen en zo veranderde een aantal dingen van eigenaar (zelfs een didgeridoo). Dat wat overbleef ging naar de kringloop.


Martin Roek     Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !Imbolc viering 2017 in Eindhoven

We hielden ons eerste open jaarfeest, een Imbolc viering, op 4 Februari 2017 op een mooie locatie bij een oeroude Plataan in een klein parkje in Eindhoven.
Iedereen die dat wenste kon gesmudged worden waarna de cirkel op traditionele wijze gecreëerd werdt. Er volgde een korte uitleg van de achtergrond van Imbolc.
Men werdt in de gelegenheid gesteld iets op het altaar leggen en dat nadien weer mee te nemen, opgeladen met de energie van de viering. Vervolgens deden we een chant om te ontspannen en ons met elkaar te verbinden.
Daarna kreeg iedereen een stuk berkenhout voor het vuurritueel. Dat wat we los wilden laten, wilden opruimen, kwijt wilden, konden op het berkenhout projecteren om het vervolgens in het vuur los te laten.
Nadat iedereen z'n berkenhout aan het vuur had toevertrouwd zongen we de vuurchant "Spirits of Fire" met de geweldige muziekale begeleiding van Richard en Celinda.Nadat we dat wat we kwijt wilden, wilden opruimen, aan het vuur toevertrouwd hadden, werd dit door het vuur getransformeerd in energie, warmte ofwel liefde voor de omgeving. Iedereen kreeg een takje rozemarijn. We projecteerden dat wat we wilden laten groeien de komende periode, dat waar we meer aandacht aan wilden besteden, op het takje rozemarijn. Deze positieve intenties werden via de rozemarijn ook aan het vuur meegegeven. Hierbij stonden we niet alleen stil bij zaken die we wilden opruimen en zaken die we meer wilden laten groeien in ons eigen leven, maar zonden we ook energie en positieve intenties naar mensen overal ter wereld die dat nodig hebben, zoals de Moslims in Canada en de Native Americans van Standing Rock.

Aansluitend zongen we "Deep into the Earth", muzikaal begeleid door Richard en Celinda:

Deep into the earth I go
Deep into the earth I know
Deep into the earth I go
Deep into the earth I know

Hold my hand brother, hold my hand
Hold my hand sister, hold my hand

Als symbool voor de goede intenties en zaken waar we meer aandacht aan willen besteden in ons leven kreeg iedereen pompoenzaadjes mee, waarna de cirkel werd opgeheven.
Hiermee was de viering echter nog niet afgelopen. Het begon tijdens de afsluiting van de viering net een beetje te regenen (een zegening van boven) en onder de party tent gingen we een Brigid's cross maken.
Daarna was het nog even gezellig napraten onder het genot van de hapjes en drankjes die iedereen meegebracht had. Een zeer geslaagde eerste jaarfeest viering georganiseerd door ons groepje!

Informatie over de volgende Imbolc vieringen vindt je hier.

nr: 3932      Martin Roek     Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !