Open Imbolc viering in Eindhoven

Informatie over de volgende Imbolc vieringen vindt je hier.

De weersverwachtingen voor Zaterdag 5 Februari 2022 waren goed en we hadden dan ook een zonnige, doch wel wat koude dag. Gelukkig hadden we een vuurtje waaraan we ons konden warmen. We vormden een kring rond het vuur, iedereen werd gesmudged waarna we een cirkel creëerden tijdens de geleide visualisatie en vervolgens de vier elementen, de windrichtingen en de lokale natuurspirits verwelkomden. Nadat de cirkel en daarmee de heilige ruimte gevormd was zongen we gezamenlijk The Earth is Our Mother.
Rond Imbolc is het tijd voor een grote schoonmaak, lekker even alle ramen open en de boel opruimen. Wanneer we opruimen creëeren we tevens ruimte voor wat nieuws. Van te voren was aan iedereen gevraagd hun oude Brigid's kruis van vorig jaar of het jaar daarvoor mee te nemen. Met een stukje touw knoopten we hier punten in die we zouden willen opruimen, willen loslaten. Wie geen Brigid's kruis mee had, knoopte dit in het touwtje. Terwijl we hiermee bezig waren benoemden en bespraken we met elkaar wat we zoal zouden willen opruimen. We besloten dit ritueel door het oude Brigid's kruis en de geknoopte touwtjes aan het vuur toe te vertrouwen, opdat het vuur dezen als brandstof zou gebruiken om het te transformeren naar energie voor nieuwe dingen die de ontstane ruimte door het opruimen zou kunnen opvullen.

Dans en ontwaak ritueel
Rond Imbolc zien we de natuur langzaam ontwaken; de eerste sneeuwklokjes verschijnen en de eerste lammetjes worden geboren. Tijd om te kijken wat we in ons eigen leven willen doen ontwaken.
Dit gaven we vorm met een rituele dans op de muziek van Omnia - Wake Up.
Symboliseerde de eerste dans het rustig wakker worden, de tweede dans stond in het teken van na het wakker worden rustig aan in beweging komen; Turas Imbolc - I Mo Bholg.
Van te voren hadden we gevraagd of iedereen een drum, ratel of ander slagwerk wou meenemen voor een kleine drumcirkel. Met de drumcirkel werden wij en onze natuurlijke omgeving gestimuleerd wakker te worden. We sloten de drumcirkel af met het lied Spirits of Fire.

Brigid's kruis
Na het opruimen, de grote schoonmaak en wakker worden van de natuur was het volgende thema in de Imbolc viering je intenties voor de komende periode invlechten in een nieuw Brigid's kruis.
De één had wat meer moeite met het maken van een Brigid's kruis dan de ander maar werd dan door anderen die er beter in waren geholpen, zodat iedereen uiteindelijk een Brigid's kruis had. Deze werden traditioneel boven een deur of raam gehangen, maar je kan ze ook op je altaar zetten. Brigid's kruizen zijn voor bescherming, gezondheid en vruchtbaarheid op verschillende vlakken.

Geleide visualisatie
Nadat we een Brigid's kruis hadden gemaakt deden we een geleide visualisatie waarin we de Godin Brigid ontmoeten die mogelijk een boodschap voor ons had. Je kan deze visualisatie hier nalezen.

Afsluiting
Na de visualisatie zongen we Evening Rise en hieven we de cirkel weer op door alle spirits, de vier elementen en windrichtingen te bedanken. Nadat we May The Circle Be Open gezongen hadden was het tijd voor de weg­geef­tafel en de potluck. We hadden een zeer geslaagde viering met zonnig weer en de temperatuur was naar de tijd van het jaar wat frisjes.


Martin Roek     

Imbolc viering 2020 in Eindhoven

Informatie over de volgende Imbolc vieringen vindt je hier.

Op een klein miezerbuitje van enkele minuutjes na hadden we met de open Imbolc viering in Eindhoven op Zaterdag 1 Februari 2020 lekker zonnig en wat frisjes weer. We waren met een gezellig klein groepje. Nadat iedereen gesmudged was creëerden we met een geleide visualisatie een circel, een beschermde ruimte in het parkje. Vervolgens verwelkomden we de vier elementen verbonden aan de vier windrichtingen en de natuurspirits van het parkje. Iedereen kreeg wat Imbolc olie van Wortel en Cruydt op de handen als een zegening en om te reinigen.
Iedereen kreeg een takje Rozemarijn. Rozemarijn wordt ook wel ´elfenblad´ genoemd. Het werd rondom huizen gehangen om negatieve intenties op afstand te houden en het werd ook wel verbrand om negativiteit uit de lucht te halen (Zie: Tallsay.com & LilithsMagic.com).
We stelde ons voor wat we kwijt wilden, wat we wilden opruimen en projecteerden dit de het takje Rozemarijn. Imbolc is ook een periode voor een grote schoonmaak, zodat er meteen ook ruimte ontstaat voor iets nieuws. We benoemde wat we wilden opruimen en vertrouwde dat met het takje rozemarijn aan het transformerende vuur toe. Na dit voor sommigen emotionele ritueel zongen we gezamenlijk een lied; The Earth is Our Mother.

Ontwaak ritueel
Met Imbolc begint de natuur weer een beetje te ontwaken; de eerste sneeuwklokjes bloeien en de we zien de eerste lammetjes. Hoewel de winter nog niet voorbij is zien we de eerste voortekenen van de lente. We deden een dans met enkele uitstrekkende wakker wordt bewegingen op het nummer Awaken Me. Het was een nummer om rustig wakker te worden, je zintuigen te openen en je bewust te worden van de wonderen om je heen.
Van te voren was iedereen gevraagd om een instrument mee te nemen, zoals een drum of een ratel. Hiermee gingen we de natuur in het parkje stimuleren wakker te worden. We verspreiden ons door het parkje naar plekjes die onze aandacht trokken. Nadat we zo individueel een moment in ons eigen stukje park hadden gehad, kwamen we als vanzelf weer terug bij elkaar en spiraalden in processie al drummende en geluid makende om het vuur. De spiraaldans stopte en we drumden en ratelde nog even een tijdje rond het vuur. Wie een Bridget kruis had meegenomen kon die nu aan het vuur toevertrouwen. Ter afsluiting van dit ritueel zongen we gezamenlijk Spirits of Fire.

Nu alle oude Brigid kruisjes verbrand waren was het tijd om nieuwe Brigid kruisjes te maken. De één had al vaker een Brigid kruis gemaakt, voor anderen was het de eerste keer.
Je kan hier een instructie filmpje bekijken hoe je een Brigid´s kruis kan maken.
Tijdens het maken van de Brigid´s kruisjes hadden we enkele minuten een paar spattertjes, waarna het weer opklaarde en de zon weer tevoorschijn kwam. Toen iedereen een Brigid´s kruis gemaakt had, verzamelden we ons rond het vuur voor een zaai ritueel. Iedereen kreeg een potje met zaden die symboliseerden wat we de komende periode zouden willen gaan zaaien. De Godin Brigid is o.a. verbonden met het vuur van inspiratie en van de smederij; dingen creëeren. Imbolc is ook een tijd om inspiratie op te doen omtrent wat je wilt gaan zaaien, welk vuur je wilt gaan aanwakkeren, wat je meer aandacht aan wilt gaan besteden.

Hierna was het tijd om de Imbolc viering af te sluiten. De cirkel werdt opgeheven waarna we nog éénmaal gezamenlijk zongen: May The Circle Be Open
Er werdt nog even gezellig nagepraat en we aten een lekker hapje van wat iedereen had meegebracht voor de potluck. Het was een zeer geslaagde Imbolc viering!


Martin Roek     

Imbolc viering 2018 in Eindhoven

Informatie over de volgende Imbolc vieringen vindt je hier.

Zondag 4 Februari 2018 vierden we voor de tweede maal Imbolc in Eindhoven.
Verschillende mensen hadden zich helaas op het laatste moment afgemeld vanwege de griep,
wat een gezellig klein groepje leverde. Het was wat frisjes maar gelukkig wel droog...
We vormden rond 13:00 uur een kring waarin we gesmudged werden.
We deden een geleide visualisatie om te aarden en contact te maken met de natuur waarin we ons bevonden, waarna we op traditionele wijze een cirkel creëerden. Er was tevens een fysieke circel gecreëerd van blauwe en roze hyacinten. De hyacint staat voor het element water en geeft o.a. bescherming.
Een Brigid´s cross boven de deur beschermd tegen negatieve invloeden en het lied dat we samen zongen: The Earth is Our Mother heeft ook als thema bescherming: Moeder Aarde beschermd ons en wij moeten weer voor Moeder Aarde zorgen.

Dansritueel
Het dansritueel was voorbereid door Geertje die er zelf helaas niet bij kon zijn.
We begonnen met de song: Hawaii '78 van Kamakawiwo Olé. Deze song sloot mooi aan bij The Earth is Our Mother waarin ook gezongen wordt om voor Moeder Aarde te zorgen. Deze dans nodigde de mensen uit om uit de winterslaap te komen met langzame, uitrekkende bewegingen. We genieten nog even van het wakker worden en half in slaap zijn, maar willen er nu ook wel weer eens uit.
Het tweede nummer is: My Island van Scott Fitzgerald. Hier gingen we ons vuur en potentieel in de dans voelen en laten zien. Dit thema werdt erg enthousiast opgepikt!
De laatste dans die we deden was op American Express door Francesco Castelli & Carlo Guidi.
Deze dans was meer aards want per slot van rekening, hoewel de natuur lenteperikelen vertoont, is het nog steeds winter. Vanmorgen sneeuwde het ook nog even. We willen al van alles maar moeten nog even wachten. Het is te vroeg om nu al te zaaien. Je kan ook niet altijd maar zaaien, de boog kan niet altijd gespannen staan. Mogelijk is het goed een jaartje over te slaan en te genieten van je oogsten van afgelopen jaar. Een akker moet om de zoveel tijd ook wel eens braak liggen.

Brigid´s cross
Tijd om iets creatiefs met riet te gaan doen: een Brigid´s cross maken. De Godin Brigid is van oudsher verbonden met Imbolc. Imbolc is het laatste van de drie lichtfeesten (Samhain, Yule en Imbolc) en de Godin Brigid geeft ons het vuur van inspiratie, het vuur van de smederij en het vuur van heling; het transformerende vuur. Het Brigid´s cross werdt boven de deur gehangen (binnen) waardoor iedereen binnenkwam ter bescherming tegen negatieve invloeden.

Met Imbolc beginnen de dagen iets langer te worden en de temperaturen zijn af en toe ook behaaglijker, tijd om de ramen en deuren even lekker open te gooien voor een frisse wind en een grote schoonmaak.
Zo keken we ook terug op afgelopen jaar naar wat we zouden willen opruimen, om ruimte te maken voor iets nieuws. Dit schreven we op een briefje en vertrouwden dit toe aan het vuur. De sfeer was hierbij even wat serieus, een mooi beschouwelijk moment.
Terwijl het vuur wat we er aan toevertrouwd hadden transformeerde begonnen we een dans om Moeder Aarde wakker te zingen en te stampen (en onszelf warm) waarbij we het lied Spirits of Fire zongen.

Toen was het alweer tijd om de Imbolc viering af te sluiten, de cirkel werdt opgeheven waarna we nog éénmaal gezamenlijk zongen: May The Circle Be Open

Het was een zeer geslaagde, gezellig viering! We praten nog even gezellig na onder het genot van een Potluck maaltijd, iedereen had weer wat lekkers meegebracht.
Omdat het met Imbolc tijd is voor een grote schoonmaak hadden we een oproepje gedaan om spullen die je wilt opruimen mee te nemen voor de weggeef tafel. Iedereen had wel een aardigheidje meegenomen en zo veranderde een aantal dingen van eigenaar (zelfs een didgeridoo). Dat wat overbleef ging naar de kringloop.


Martin Roek     

Imbolc viering 2017 in Eindhoven

We hielden ons eerste open jaarfeest, een Imbolc viering, op 4 Februari 2017 op een mooie locatie bij een oeroude Plataan in een klein parkje in Eindhoven.
Iedereen die dat wenste kon gesmudged worden waarna de cirkel op traditionele wijze gecreëerd werdt. Er volgde een korte uitleg van de achtergrond van Imbolc.
Men werdt in de gelegenheid gesteld iets op het altaar leggen en dat nadien weer mee te nemen, opgeladen met de energie van de viering. Vervolgens deden we een chant om te ontspannen en ons met elkaar te verbinden.
Daarna kreeg iedereen een stuk berkenhout voor het vuurritueel. Dat wat we los wilden laten, wilden opruimen, kwijt wilden, konden op het berkenhout projecteren om het vervolgens in het vuur los te laten.
Nadat iedereen z'n berkenhout aan het vuur had toevertrouwd zongen we de vuurchant "Spirits of Fire" met de geweldige muziekale begeleiding van Richard en Celinda.Nadat we dat wat we kwijt wilden, wilden opruimen, aan het vuur toevertrouwd hadden, werd dit door het vuur getransformeerd in energie, warmte ofwel liefde voor de omgeving. Iedereen kreeg een takje rozemarijn. We projecteerden dat wat we wilden laten groeien de komende periode, dat waar we meer aandacht aan wilden besteden, op het takje rozemarijn. Deze positieve intenties werden via de rozemarijn ook aan het vuur meegegeven. Hierbij stonden we niet alleen stil bij zaken die we wilden opruimen en zaken die we meer wilden laten groeien in ons eigen leven, maar zonden we ook energie en positieve intenties naar mensen overal ter wereld die dat nodig hebben, zoals de Moslims in Canada en de Native Americans van Standing Rock.

Aansluitend zongen we "Deep into the Earth", muzikaal begeleid door Richard en Celinda:

Deep into the earth I go
Deep into the earth I know
Deep into the earth I go
Deep into the earth I know

Hold my hand brother, hold my hand
Hold my hand sister, hold my hand

Als symbool voor de goede intenties en zaken waar we meer aandacht aan willen besteden in ons leven kreeg iedereen pompoenzaadjes mee, waarna de cirkel werd opgeheven.
Hiermee was de viering echter nog niet afgelopen. Het begon tijdens de afsluiting van de viering net een beetje te regenen (een zegening van boven) en onder de party tent gingen we een Brigid's cross maken.
Daarna was het nog even gezellig napraten onder het genot van de hapjes en drankjes die iedereen meegebracht had. Een zeer geslaagde eerste jaarfeest viering georganiseerd door ons groepje!

Informatie over de volgende Imbolc vieringen vindt je hier.

nr: 438      Martin Roek