Midzomer/Litha in Koog aan de Zaan

Midzomerviering in Koog aan de Zaan

Omdat de afgelopen Beltane viering in Koog aan de Zaan niet door ging naar aanleiding van een zielige sabotage actie van een jaloers figuur wilden Loes en Lunadea van de midzomerviering op Zondagmiddag 24 juni 2018 een speciale viering maken met Scandinavische elementen erin verwerkt. Zoals je hier kunt lezen viert men in o.a. in Zweden midzomer rond een meiboom. Lunadea vertelde over verschillende oude gebruiken die ze als inspiratiebron heeft gebruikt voor de midzomerviering van vandaag. Zo werd er vaak een haan op de meiboom geplaatst, een oeroud gebruik dat teruggaat op de mythe van de haan op de levensboom Yggdrasil.

We openden de midzomer viering in een kring van ruim 40 mensen. Loes begeleide ons in een mooie visualisatie waarin we een verbinding maakten met elkaar en de omgeving vanuit ons hart. Daarna werd op traditionele wijze de cirkel gecreëerd. Loes en Lunadea vertelde afwisselend het een en ander over de gedachte achter midzomer; dat de zon en de natuur nu op een hoogtepunt zijn, we nu de meeste lichturen hebben die nu zullen afnemen, dat de natuur op haar krachtigst is, alles staat vollop in het groen en in de bloei. Ook wij hebben in deze periode veel energie en goede zin om naar buiten te gaan en er op uit te trekken, naar buiten te treden. Het zomerse weer brengt een glimlach op veel gezichten en heeft een positieve invloed op ons humeur.
Lunadea vertelde dat het zo dadelijk de bedoeling was om het haantje bovenin de levensboom te raken met pijl en boog. Om in onze zonnekracht te komen en onze innerlijke krijger te vinden kreeg iedereen kleurrijke strepen op het gezicht (foto rechts hiernaast).Loes en Lunadea hadden van negen verschillende houtsoorten vier fakkel-bundeltjes gemaakt (foto hierboven), deze negen soorten hout waren: de berk, de lijsterbes, de wilg, de meidoorn, de eik, de vlier, de linde, de taxus en de hazelaar. Al deze bomen hebben gemeen dat ze staan voor bescherming, magie en het draaien van de levenscyclus; de poort naar andere werelden, van leven en dood. De fakkels gemaakt van deze negen houtsoorten werden door vier vrouwen bij het vuur in het midden van de cirkel aangestoken waarna we in processie richting het levensboom veldje gingen. De mannen volgden in processie met de levensboom gevolgd door alle andere aanwezigen. Bij de vuurschaal aangekomen ontstaken de vrouwen daar het vuur met hun fakkels en droegen de mannen de levensboom driemaal rond het ontstoken vuur. Daarna vervolgden de mannen met de levensboom naar het veldje en na driemaal rond gegaan te zijn werd de levens­boom in het centrum opgericht.
Het was nu de bedoeling om met pijl en boog het haantje bovenop de levensboom te raken, degene die het haantje geraakt hadden konden dan de dans rond de boom openen. Dit was echter lastiger dan gedacht, doch er waren wel twee mensen die de afgeschoten pijlen uit de lucht opgevangen hadden, dus we hadden twee mensen die de dans konden openen...Nadat de laatste pijl was afgeschoten begon dan de dans rond de levensboom. In Scandinavië danst men met midzomer rond de majstång, dat van het archaisch Zweedse woord ´maja´ komt, wat ´versieren met groene bladeren´ betekend. De levensboom was bovenaan dan ook versierd met groene bladeren met zoals gebruikelijk in Scandinavië nog twee groene kransen bovenin de levensboom, die helaas niet goed zichtbaar waren op de foto. De dans met de linten rond de boom ging zoals gebruikelijk nooit helemaal zoals de bedoeling was.
Dit leerde onze weer wijze levenslessen: wanneer je teveel nadenkt en het perfect wilt doen, stagneert de dans van het leven, wanneer je vol overgave doordanst krijg je ook een heel mooi resultaat en heb je gedurende de dans meer passie en ook lol om wat er niet goed gaat!

Na deze mooie levensboomdans onder de prachtige muzikale begeleiding van Coca, bekend van o.a. De Kelten Zonder Grensen, was nu het volgende onderdeel van de viering aangebroken; het vuur­springen. Met Beltane sprongen we over het vuur voor vruchtbaarheid, nu met deze mid­zomer­vie­ring sprongen we over het vuur van de steeds lichter wordendere kant van het jaar naar de steeds donkerder wordendere kant van het jaar. Het vuur symboliseerde hier het hoogte punt van de zon, aan de ene kant van het vuur werden de dagen steeds langer, tot aan het vuur, tot aan vandaag. We sprongen over het vuur naar de donkere kant van het jaar, vanaf nu worden de dagen weer korter. Heel mooi hoe de Beltane symboliek en Midzomer symboliek met bijna dezelfde rituelen gestalte gegeven kunnen worden!

Hiermee kwam het ceremoniëe deel van de viering dan ten einde. De cirkel werdt in omgekeerde volgorde als dat deze gecreëerd was weer opgeheven. We konden nu nog gezellig napraten en genieten van de potluck; iedereen had overvloedig allerlei lekkers meegenomen, veelal ook nog eens zelf gemaakt!

Deze fijne middag werd afgesloten met een Balfolk instructie van Wim en Jeannette. Wie dat wou kon een paar leuke Balfolk dansjes leren onder de muziekale begeleiding van Coca, bekend van o.a. De Kelten Zonder Grensen. Wie na deze Balfolk instructie de smaak te pakken heeft kan op www.Balfolk.nl kijken voor meer gelegenheden waar je deze dansen kan doen.

Het was weer een zeer geslaagde, fijne midzomer viering!

Midzomer 2017 in Koog aan de Zaan

Ook dit jaar was Lunadea niet bij het midzomerfeest maar Loes die altijd bij de organisatie betrokken is, was er dit jaar wel bij. Ze organiseerde het deze keer samen met Peter die ook vorig jaar bij de organisatie van het midzomerfeest betrokken was en er verder praktisch altijd wel bij is! Op een enkel spatje na was het de hele dag droog maar wel bewolkt. Er was een flinke groep deelnemers/sters van ruim 30 mensen.
Nadat iedereen gesmudged was werd de cirkel op traditionele wijze geopend en begon Peter met een geleide visualisatie. Hij begeleide ons naar een mooi zomers veld, vervolgens richting een vreugdevuur en uiteindelijk naar een lichtwezen dat uit een mooie zonnestraal tevoorschijn kwam. Daar konden we een vraag aan stellen waarna we via het vreugdevuur en de mooie zomerse weide weer terug in het hier en nu kwamen. Mooie meditatie en heel prettig en rustig door Peter begeleid.

Na deze mooie opening gingen we bloemenkransen maken. We werden hierin begeleid door Ingrid. Ze liet ons zien hoe je zonder touw of ijzerdraad te gebruiken met het vlechten van de graanstengels een heel natuurlijke krans kon vlechten (zie foto hieronder).
Ingrid wist ook veel over de graansoorten die ze had meegebracht te vertellen. Spelt kan je gebruiken om je weerstand te versterken, zwartgebaarde tarwe voor bescherming en afweer, rogge voor voeding en kracht, haver staat voor vrolijkheid, speelsheid. Ook had ze twee duidenden jaren oude graansoorten mee: lange durum en korte eenkoorn die zouden helpen bij dingen die je wilt realiseren op de lange termijn.
Ingrid instrueerde ons hoe we de graanstengels tot een krans konden vlechten om daarna de door ons meegebrachte bloemen er in te verwerken.
Nadat iedereen z'n bloemenkrans gemaakt had verzamelden we ons weer in een kring om het vuur. Wanneer we nu door onze zelfgemaakte bloemenkrans waarin we onze intenties gestopt hadden tijdens het maken ervan naar het vuur keken bekrachtigden we deze intenties.
Terwijl we het lied Fire transform me zongen deden we een spiraaldans richting het vuur, waarin we onze bloemenkransen ligtjes lieten schroeien om deze zodoende magisch te bekrachtigen.
Ten slotte kwam het gevecht tussen koning Eik en koning Hulst ter sprake. Ze strijden tweemaal per jaar om de heerschappij: rond midwinter wint koning Eik en worden de dagen langer. Met midzomer wint koning Hulst en worden de dagen weer korter. Deze strijd werd vormgegeven door een touw-trek-battle....
Er werd een zwart en een rood lint op de grond gelegd en nadat de donkere zijde van Koning Hulst gewonnen had sprong iedereen via het rode lint over het vuur naar de donkere zijde: vanaf nu zullen de dagen korter worden en zal het donkere weer toenemen.
Hierna werd de cirkel weer traditioneel afgesloten en kon iedereen genieten van een potluck maaltijd en nog gezellig napraten....
Heerlijk hoe deze midzomerviering iedere keer weer anders en fris vormgegeven wordt!
Een zeer geslaagde, fijne viering!

Midzomer 2016 in Koog aan de Zaan

Het Midzomerfeest 2016 in Koog aan de Zaan werd ditmaal niet georganiseerd door Loes en Lunadea maar door Isabelle, Peter en Sylvie.
Het weer was over het algemeen droog, ergens halverwege kwam heel even de zon kijken en tijdens de afsluiting van het feest vielen een paar minuutjes een paar druppels, alsof de weergoden het jammer vonden dat de viering ten einde kwam.
Met ruim 30 mensen hadden we een fijne groep.Nadat iedereen gesmudged was begonnen we de viering met het openen van de cirkel en het verwelkomen van de natuurgeesten. Sylvie vertelde op een gegeven moment heel mooi dat ook de Goden en Godinnen natuurgeesten waren. Dat vindt ik onder andere zo mooi van dit heidense gedachtengoed; de Goden en Godinnen zijn net als wij onderdeel van de natuur, het is meer in onderling respect met elkaar omgaan en samenleven. Het is geen dienen, geen Godsdienst.
Na de opening van de cirkel volgde een geleide visualisatie. We maakten verbinding met de Aarde en met de Zon, met Moeder Aarde en Vader Zon. We maakte contact met de energie vanuit de Aarde en vanuit de Zon.
Hoewel het wat fris was vandaag gaf de geleide visualisatie ons energie, warmte en liefde.
Na de mooie geleide visualisaties kwam er een tas tevoorschijn met daarin een heel lang lint in de kleuren van de zon. We stonden allemaal in een grote kring en kregen het lint in onze handen zodat het lint ook een grote cirkel vormde door ons gedragen. Nadat het lint anderhalf maal de kring rond was gegaan bleek het redelijk in de knoop te zitten. Dit bracht wat hillariteit en lol.Doch een schaar bracht uitkomst zodat het lint verder uitgerold kon worden totdat het tweemaal de kring rond was gegaan. Het lint in de kring vormde een grote cirkel die de zon symboliseerde. Na een geleide visualisatie en ontmoeting met de Zonnegod werd het lint overal tussen de aanwezigen doorgeknipt zodat iedereen twee stukken lint in de handen had.
Één lint bewaarden we voor later met met het andere lint gingen we een kruidenbundeltje maken. Je kon de volgende kruiden in je buideltje stoppen: brandnetel, IJzerhard (Verbena officinalis), Lavendel, St. Jans­kruid en rozenblaadjes.
Peter legde uit hoe deze vijf kruiden een connectie hadden met het midzomerfeest en hoe ze je konden helpen.
Nadat iedereen een kruidenbundel had gemaakt vormden we weer een kring. We gingen nu het andere lint gebruiken, dat waar we dankbaar voor waren in ons leven knoopten we met dit lint in het Septagram (een zevenpuntige ster) dat in de boom was opgehangen. Dit Septagram zou dan met het volgende jaarfeest Lughnasa op Castlefest geofferd worden in de Wickerman.

Nadat iedereen een lintje in de septagram had geknoopt, en ook een knoop is een magische handeling waarmee je iets vastknoopt, zoals Peter vertelde, was het tijd voor muziek en dans.Er was aan iedereen gevraagd om een instrument mee te nemen. Er waren mensen met een bodhrán, belletjes, sambaballen, een ratel en nog een appart instrument.
Wie geen instrument mee had klapte in de handen en/of gebruikte diens stem. Met de energie van de dans werd de septagram nog meer opgeladen... Na de dans maakte weer een kring en een connectie met de Aarde.
Zoals de cirkel in een kring geopend werd en alle Goden, Godinnen en andere natuurgeesten verwelkomt werden, zo werd de cirkel ook weer afgesloten.

Wat volgde was een gezellige potluck maaltijd; iedereen had wat lekkers te eten en te drinken meegenomen dat met iedereen gedeelt werd. Onder het genot van een hapje en een drankje konden we gezellig bijpraten en was de zon vaker te zien dan gedurende de hele viering....

Het was een zeer geslaagde, fijne midzomerviering!

 
 
This template downloaded form free website templates
Aantal bezoekers: 3475