Midzomer/Litha in Eindhoven

Midzomer in Eindhoven

Helaas ging de Midzomer viering in 2020 niet door vanwege de corona maatregelen. Gelukkig kregen we voor de viering van Zaterdag 19 Juni 2021 wel toestemming van de Gemeente Eindhoven.
Het was goed weer, gelukkig niet meer zo heel erg warm. Het zou een speciale viering worden omdat een koppeltje wou handvasten voor een jaar en een dag tijdens onze viering.
Rond 14:00 uur zouden we beginnen en was iedereen aanwezig. We gingen in een ruime kring staan waarin we begonnen met het smudgen; reinigen met rook.
In een geleide visualisatie maakten we een connectie met de aarde en de hemel en vormden we gezamenlijk een energetische cirkel. Deze cirkel omvatte de open plek in het park, dit was onze heilige, beschermde cirkel. We verwelkomden de natuurspirits van de vier windrichtingen, het park, moeder aarde en het onnoembare al. Na het openingsritueel zongen we Sunshine Energy.

Vuurritueel

Litha danwel Midzomer is een vuurfeest, we hebben morgen de langste dag, de dag met het meeste licht van onze vurige zon. Dit vuur is zich op dit moment nog steeds aan het uitbreiden en het laat zich door niets weerhouden. We kunnen kijken naar ons eigen leven, wat ons eigen licht weerhoud om zich te laten zien. Wat belemmerd ons om te zijn wie we zijn? Wat uit ons verleden houd ons terug, terwijl we hier ook lering uit kunnen trekken en verder gaan. Alles uit het verleden wat je nu belemmerd om jezelf te zijn is naast een belemmering ook waardevol lesmateriaal en een waardevolle brandstof die ons kan helpen ons innerlijk vuur naar buiten te brengen. Visualiseer deze belemmeringen om jezelf te zijn, projecteer ze op de reinigende rozemarijn in je handen en vertrouw ze toe aan het reinigende vuur. Jouw innerlijke vuur kan alles transformeren en als brandstof gebruiken om jouw innerlijke licht naar buiten te brengen. Vertrouw de rozemarijn toe aan het vuur. Dat het vuur deze belemmeringen mag transformeren naar het licht dat je naar buiten brengt. Jouw unieke licht dat door deze brandstof een unieke kleurschakering heeft.

Bloemenkransen


Bij deze Litha / Midzomer viering kroonden we onszelf met een bloemenkrans, die we tijdens deze viering hadden gemaakt. De zon nadert met midzomer haar langste dag, haar grootste kracht, wat we nu de zomer begint nog lang zullen merken. We kunnen onszelf kronen met een bloemenkrans tijdens dit hoogtepunt van het jaar, beseffende dat net als de bloemen in de bloemkrans alles vanaf nu langzaam minder zal worden, de dagen zullen korter worden, een tijd van inkeer zal aanbreken. Een tijd om familie en vriend­schaps­banden te bevestigen, verdiepen, vernieuwen, bestendigen en te beschouwen.

Handvasten

Handvasten (Engels: Handfasting) is een ritueel waarmee je een vriendschap en een relatie kan bevestigen en verdiepen. Joris en Anja waren hier voor een handvasting om hun liefde voor elkaar te bestendigen en voor zeker een jaar en een dag aan elkaar te beloven dat ze met elkaar verbonden zullen zijn in liefde omdat ze de allerbelangrijkste personen voor elkaar zijn. De Priester vroeg Anja om een offer aan de God die Joris vereerd te brengen voor een zegen, daarna vroeg de Priester aan Joris om een offer aan de Godin van Anja te brengen voor een zegen.
Toen de offers aan het vuur toevertrouwd waren liep het paar naar het altaar, waar ze elkaar met de door hen meegebrachte Tiara's kroonde tot de belangrijkste persoon in elkaars leven.
Joris en Anja gingen vervolgens tegenover elkaar staan en hielden elkaars handen vast. De Priester vroeg hen of ze elkaar voor een jaar en een dag hun liefde en vertrouwen willen geven, elkaar willen respecteren en elkaar ondersteunen om te zijn zoals ze zijn. Beidden antwoorden ja en legden een knoop in hun uiteinde van het koord. Ze pakken elkaars handen weer vast waarop de Priester zei: Voor een jaar en een dag zijn jullie in liefde verbonden, daarna kunnen jullie deze band vernieuwen of als vrienden verder gaan, terwijl hij het koord om hun handen bond.
Nadat het kopel gehandvast was, maakte de priester het koord weer los, zeggende: 'Het koord word nu weer losgemaakt, doch jullie blijven energetisch verbonden voor een jaar en een dag'.
Iedereen kreeg een beker met water en er werdt een heildronk uitgebracht op Joris en Anja.
Richard en Celinda speelde vervolgens een mooi lied zodat het paar met elkaar kon dansen.

Dansritueel

In plaats van de overgang van de heerschappij van Koning Eik naar Koning Hulst symbolisch vorm te geven met een ritueel gevecht, begeleide Geertje ons bij deze overgang in de vorm van een rituele dans.
De eerste dans deden we op de muziek van Damh The Bard; Noon Of The Solstice.
Deze dans stond in het teken van Koning Eik, jezelf uitbundig tonen, naar buiten treden. Deze energie leefde nu zeker ook bij Anja en Joris.
De tweede dans had als thema de balans tussen Koning Eik en Koning Hulst, met midzomer zijn beidden in balans en zal Koning Eik de heerschappij overdragen aan Koning Hulst. We dansten op de muziek van Zdrowas Mario; Chamanka. De helft van de aanwezigen kreeg een bloem en vertegenwoordigden Koning Eik. De anderen vertegenwoordigden Koning Hulst.
Wanneer degenen met bloem behoefte hadden aan wat meer rust en ingetogenheid, gaven ze de bloem aan iemand zonder bloem. Na aktie komt rust, zo symboliseerde we de vloeiende overgang van Koning Eik naar Koning Hulst.
De derde dans stond helemaal in het teken van Koning Hulst, we dansten op het nummer Marco Polo van Loreena McKennit. Deze dans was rustiger, ingetogener. Vanaf nu worden de dagen langzaam weer korter, we gaan de oogstperiode tegemoet. De vruchten kunnen rijpen, met deze rustige, ingetogen dans gaven we vorm aan de aangebroken periode van Koning Hulst.

Waterritueel

Vervolgens deden we een waterritueel. Hierbij hielden we een beker met water voor ons hart en spraken we een hartewens uit; een gewenst doel dat we graag zouden willen verwezenlijken. Het water dat met onze hartwensen heeft geresoneert verzamelden we in de grote glazen kom bij het altaar. Daarna zongen we: The River is Flowing.
De Priester offerde het water bij het altaar, zeggende: Al onze onze hartwenzen en gewenste doelen worden met dit water toevertrouwd aan Moeder Aarde, die het water draagt naar de zee der verwezenlijkingen, zodat ze zich zullen manifesteren.

Afsluiting

Joris en Anja waren nu gehandvast, de viering was bijna afgelopen. We bevonden ons allen op een keerpunt, de zomerzonnewende. De heerschappij van Koning Eik gaat over naar Koning Hulst, de dagen zullen langzaam korter gaan worden. Een nieuwe periode breekt aan, zeker ook voor Joris en Anja. Het paar werd uitgenodigt om over de bezem te springen de nieuwe periode van hun leven in.

De viering werd nu afgesloten, we dankten de natuurspirits van de vier windrichtingen, het park, moeder aarde en het onnoembare al en besloten met het lied: May the Cirkel be open.
Iedereen had nu de gelegenheid gezellig nog wat na te praten. Het was een zeer geslaagde en fijne midzomer viering!

Je vindt hier informatie over de volgende Midzomervieringen.
Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !Midzomer viering 2019 in Eindhoven

Zondag 23 Juni 2019 vierden voor de derde maal Midzomer / Litha in Eindhoven. Nadat iedereen gesmudged was deden we een visualisatie om te aarden en een kring te vormen. Vervolgens creëerden we een kring door de vier windrichtingen, elementen en natuurspirits te verwelkomen. Nadat we gezamelijk The Earth is our Mother gezongen hadden, ging iedereen van de meegebrachte bloemen, bloemenkransen maken...
Vuurritueel

Met midzomer zijn de dagen het langst, de zon is op haar hoogste punt, de natuur is volop in bloei, alles is op volle kracht. Met de bloemenkransen hebben we onszelf gekroont met bloemen, ter illustratie dat we nu ten volle onszelf kunnen zijn, uitbundig naar buiten kunnen treden, onszelf kunnen zijn. Er kunnen echter dingen zijn die ons tegenhouden, belemmeren te zijn die we zijn. Zaken die we kunnen afronden, afsluiten om verder te gaan. Iedereen kreeg rozemarijn en bijvoet; kruiden om te reinigen. We deden een korte visualisatie waarbij we ons voorstelden hoe dat wat ons belemmerd, wat ons tegenhoud in ons leven opgenomen werdt door deze reinigende kruiden. Daarna lieten we deze kruiden los in het transformerende vuur, opdat ook dat wat ons belemmert in onszelf weer in beweging mag komen, we langzaamaan weer verden kunnen.

Dansritueel

In plaats van de overgang van Koning Eik naar Koning Hulst symbolisch vorm te geven met een ritueel gevecht, gaven we in Eindhoven deze overgang gestalte in de vorm van een rituele dans. Vanwege de warmte; het was 28 graden, hadden we dit dansritueel ingekort naar drie dansen. De eerste dans deden we op de muziek van Damh The Bard; Noon Of The Solstice.
Deze dans stond in het teken van Koning Eik, jezelf uitbundig tonen, naar buiten treden. De tweede dans had als thema de balans tussen Koning Eik en Koning Hulst, met midzomer zijn beidden in balans en zal Koning Eik de heerschappij overdragen aan Koning Hulst. We dansten op de muziek van Zdrowas Mario; Chamanka. Het was een dans waarbij we tegen ons danspartner duwde en terug geduwt werden, duwen en meegeven, meegeven en duwen, zodoende de strijd en de huidige balans van Koning Eik en Koning Hulst vormgevende. De derde dans stond helemaal in het teken van Koning Hulst, we dansten op het nummer Marco Polo van Loreena McKennit. Deze dans was rustiger, ingetogener. Vanaf nu worden de dagen langzaam weer korter, we gaan de oogstperiode tegemoet. De vruchten kunnen rijpen, met deze rustige, ingetogen dans gaven we vorm aan de aangebroken periode van Koning Hulst.

Waterritueel

Het was zonnig en zo'n 28 graden dus na een drinkpauze gingen we verder met een waterritueel. Water is adaptief en heeft een geheugen voor emotie en intentie  (Zie Masaru Emoto).
Met het dansritueel hadden we symbolisch de overgang van Koning Eik naar Koning Hulst vormgegeven. We bevinden ons nu in de periode van Koning Hulst; de dagen worden weer korter, de natuur is op haar hoogtepunt, alles groeit en bloeid en de vruchten kunnen nu rustig aan verder groeien en rijpen. We kunnen vooruit gaan kijken naar de oogstperiode, wat willen we in ons eigen leven meer aandacht geven, doen laten groeien en rijpen? We hielden een kom met water tegen ons hart en visualiseerden of spraken een persoonlijke wens of doel uit, waarna de kom met water verder de kring rond ging. Zo gaven we het water onze intenties mee. De tweede maal offerden we iets van het water aan Moeder Aarde om te bedanken. Het resterende water offerden we bij de oude Plataan boom, waar we ook de resterende bloemen offerden en velen ook hun zelfgemaakte bloemenkrans offerden. Dit laatste deel was niet van te voren bedacht maar ontstond zo spontaan, heel mooi.

Afsluiting

Hiermee was het ceremoniële deel van de viering dan ten einde gekomen. De cirkel werd opgeheven, waarna we gezamenlijk nog een lied zondgen: May the Cirkel be open.
Iedereen had nu de gelegenheid wat te praten en te genieten van het lekkers dat meegebracht was voor de potluck. Het was een zeer geslaagde en fijne midzomer viering!

Je vindt hier informatie over de volgende Midzomervieringen.
Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !Midzomer viering 2018 in Eindhoven

Zaterdag 23 Juni 2018 vierden we voor de tweede maal midzomer in Eindhoven. We vormden een kring voor het smudgen en het creëren van een cirkel. Bij het creëren van een cirkel deden we eerst een geleide visualisatie om te aarden en contact te maken met de natuurspirits van dit park. Nadat de cirkel gecreëerd was zongen we een lied voor de zon: Sunshine Energy

Met midzomer staat de zon op haar hoogste punt en is de dag op z'n langst. De zon komt rond 5:20 uur ´s morgens al op en gaat pas rond 22:04 uur weer onder: bijna 17 uur (16:44 uur) is het licht en de nacht is op haar kortst; slechts zo'n 7 uur (7:16 uur).
De natuur barst van het leven en er is overvloed. Deze zonne-energie stimuleert ons om lekker naar buiten te gaan, er op uit te gaan en van het mooie weer te genieten. De gouden zonne-energie vult ons met leven. Om dit hoogtepunt van het jaar te vieren versieren we ons met het groen en de bloemen die nu in overvloed aanwezig zijn en maken we mooite blader- en/of bloemenkransen.

Dansritueel

De zon en de natuur zijn op een hoogte punt, de zon op haar hoogste punt, we hebben de langste dag en de natuur staat volop in groei en bloei. Met dit dansritueel vormgegeven en begeleidt door Geertje gingen we deze energie gestalte geven.
Het eerste onderdeel van dit dansritueel was op de song Adama V'shamayim. Hierbij ver­wel­kom­den we de vier elementen die het leven creëren en dankten hen daarvoor door een uitbundige dans van viering.
De tweede dans werd begeleid door Uirapuru do Amazonas van Paul Winter en stond in het teken van het element water: het genieten van aan de waterkant zitten, de vogels horen fluiten, de zon op je lichaam voelen en de aarde onder je voelen: je mee laten nemen in de flow van het leven. We gingen lekker liggen op het gras en hadden na afloop toch wat moeite om weer op te staan. Het derde deel was weer echt een dans op de muziek van Loreena McKennit: "Marco Polo". Hierbij genoten we van de (nog) aanwezige volheid van de zon, de belofte van de groei van het fruit en het ontluikende (nieuwe) potentieel in onszelf.
In de laatste dans op My Island van Scott Fitgerald an M.B. Gordy mocht iedereen, om de beurt en op het moment dat het goed voelde, diens potentieel aan de wereld tonen, gesteund en aangemoedigd door de aanwezigen.
Het was weer een heerlijk en gevarieerd dansritueel!

Waterritueel

De kom met water die gedurende de hele viering bij het altaar in het centrum van onze cirkel stond ging nu de kring rond (Foto rechts). Water is adaptief en heeft een geheugen voor emotie en intentie (Zie Masaru Emoto). We hielden de kom met water tegen ons hart en spraken een persoonlijke wens of doel uit. Zo gaven we het water onze intenties mee. De tweede maal offerden we iets van het water aan Moeder Aarde en dronken we ervan of wie dat niet wou kon zichzelf besprenkelen om zo de kracht van het water op te nemen. Vervolgens werd de kom met water weer bij het altaar geplaatst.
Na afloop van de viering werd het overgebleven water geofferd bij de oude Plataan boom.
Als afsluiting van dit mooie waterritueel zongen we "The River is Flowing"

Afsluiting

Hiermee was het rituele gedeelte van de viering dan ten einde gekomen. De cirkel werd weer opgeheven, ofwel weer geopend zoals dat zo mooi in het lied dat hierna ter afsluiting gezongen werd: May the Cirkel be open.
Nu konden we even gezellig napraten en genieten van het lekkers dat iedereen had meegebracht voor de potluck. Het was een zeer geslaagde en fijne midzomer viering!

Je vindt hier informatie over de volgende Midzomervieringen.
Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !Midzomer viering 2017 in Eindhoven

Op zaterdagavond 24 juni 2017 organiseerden we een Midzomer viering in Eindhoven.
Het was overdag een beetje miezerig met droge periode´s, gelukkig voor ons stonden er een rij kraampjes voor een festival van de volgende dag zodat we een droge overkapping hadden!
Nadat iedereen gesmudged was openden we de viering rond 19:00 uur met een meditatie om te aarden en daarna openden we de cirkel op traditionele wijze.
Daarna starte we met heerlijke potluck maaltijd(en), veel mensen hadden wat lekkers te eten en drinken meegenomen.
Wie dat wou kon iets op het altaar leggen; een amulet, een hanger, steentjes, enz, om dit na afloop van de viering weer opgeladen met de energie van de viering mee te nemen.
Met midzomer vieren we dat de natuur, de zon, alles nu op een hoogtepunt is. In de natuur staat van alles vollop in de bloei, alles groeit, we hebben de langste dagen licht, alles is op z'n mooist. Om dit te vieren gingen we bloemen- en bladerkransen maken en wie dat wou kon ook een mooie staf maken.
We bedankten de natuur, moeder Aarde, voor haar giften, de bloemen- en stokken uit de Geneper Parken en zongen vervolgens het lied The Earth is our Mother.

Dansritueel

In veel groepen doet men een ritueel gevecht tussen koning Eik en koning Hulst, die tweemaal per jaar met elkaar strijden. Met midwinter wint koning Eik en worden de dagen langer en neemt de eikenkracht toe. Met midzomer wint koning Hulst en worden de dagen korter en neemt de kracht koning Hulst toe. Het leek mij leuk om dit niet in een ritueel gevecht maar in een rituele dans vorm te geven. Deze dansen werden door Geertje ontwikkeld en tijdens de viering begeleid.
We deden vijf dansen, de eerste dans stond in het teken van koning Eik (Muziek: Adama V'Shamayim - Lehakat Segol). De eik staat voor uitbundig vuur en in dat vuur kunnen we alles verbranden wat niet meer bij ons past, loslaten. Deze vloeide over in de tweede dans die ging over koning Hulst (Muziek: improvisatie door Celinda en Richard).
Na de uitbundigheid wordt de behoefte aan meer ingetogenheid voelbaar.
Het is Koning Hulst die ons uitnodigt om ons innerlijk vuur te voelen. Geertje vertelde dat de derde dans ging over dynamische balans tussen Koning Hulst en Koning Eik (Muziek: Zdrowas Mario - Chamanka (OST)). De strijd tussen Koning Hulst en Koning Eik is, door de tijd ge­no­men, een dynamische balans. We kunnen dit in ons zelf voelen of uitbeelden met de hulp van een ander. We dansten tijdens deze dans soms met z´n tweeën met een arm tegen elkaar, wanneer de ander duwde gaven we me mee en wanneer de ander wegbewoog volgden we, en andersom (Deed me denken aan Pushing Hands uit T´ai Chi Ch´uan). Hiermee gaven we vorm aan de dynamische balans tussen Koning Eik en Koning Hulst tijdens het midzomer momentum.
Geertje vertelde tussen de dansen door dat de vierde dans als thema had het rijpen van de vruchten/ons potentieel (Muziek: Marco Polo - Loreena McKennit).
De rust die Koning Hulst brengt, geeft ruimte en energie om de vruchten, als metafoor voor ons potentieel, te laten rijpen en daarmee de belofte van een rijke oogst.
De vijfde en laatste dans had als thema het dansen van ons potentieel (Muziek: My Island - Scott Fitzgerald & M.B. Gordy). We vormden allen een kring en we gingen om en om binnen de cirkel dansen waarbij we vanuit de kring aangemoedigd werden. Zo konden we allemaal ons potentieel tonen en het daarmee ruimte te geven tot ontplooiing..
Tijdens deze dansen vierden we midzomer en gaven we de overgang van de periode van Koning Eik naar Koning Hulst gestalte in de vorm van een dans ipv een ritueel gevecht.
Dit was heerlijk om zo te doen!

Nadat je allerlei zaken losgelaten hebt onstaat er ruimte voor iets nieuws. We namen allemaal een wens in gedachten en schreven die op. We lieten ons wenspapier bij onszelf op de rug plakken zodat anderen hun wensen voor jou erbij konden schrijven.
Hierna werden deze wensen aan het universum toevertrouwd via het vuur.
Daphne, één van de organisators van deze viering, kwam spontaan met een vriendschapskaars ritueel. Hierbij ontstak zij een kaars en gaf deze aan de persoon naast haar waarbij ze haar vriendschap uitsprak. Zo ging de kaars de kring rond en op het einde werd deze door de hele groep tegelijk uitgeblazen.

Het was alweer tijd om de cirkel op te heffen.
Nadat de cirkel opgeheven was zongen we May the Cirkel be open.

Ondergaande zon

Het was nu zo rond 22:30 uur, we hadden bij de ondergaande zon willen gaan drummen, doch deze was al onder gegaan. Dus gingen we verder met wat er nog van de potluck over was, sommige mensen had nog wat lekkere snacks meegenomen.

Het was een zeer geslaagde en fijne midzomer viering!

Je vindt hier informatie over de volgende Midzomervieringen.
Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !


 
 
This template downloaded form free website templates
Aantal bezoekers: 3075