De dag dat de werelden het dichtst naderen

Samhain valt op het noordelijk halfrond op 31 okt./1 nov. en op het zuidelijk halfrond op 30 april/1 mei. Samhain is het laatste oogstfeest en het is de tijd dat de wereld der levenden en die van het elfenrijk en geesten elkaar het dichtst naderen.
Het feest heeft vele namen: Allerzielen, All Hallows Eve (= Allerheiligen avond), wat Halloween werdt, en Sint Maarten. Dit zijn echter meer Christelijke invullingen van het oorspronkelijke Samhain.
Voor de oude Kelten en Germanen was Samhain het begin van het jaar en het begin van de cyclus van de seizoenen. Met Samhain was men zich bewust van het begin en het eindige van alles. Wanneer ze naar de natuur keken zagen ze het vallen van de bladeren, de opkomende winter en de dood. Men keerde zich tot de Goden en Godinnen om de cycli van leven en dood te doorgronden. Op deze drempel tussen de vruchtbare maanden en de onvruchtbare periode van de wintermaanden was het ook een tijd van feesten. De oogsten waren binnen en de zwaktste dieren werden geslacht om zo de waardevolle voed­sel­voor­raden op pijl te houden waarmee men het tot de volgende lente moest doen. Rond Samhain is de grens tussen deze wereld en de andere wereld vaag en kunnen de doden onze wereld bezoeken. De voorouders werden vereerd en geraadpeegd voor hulp en waarschuwingen voor het komende jaar.

Zoals ook wij tegenwoordig nog doen met oud & nieuw is Samhain een periode van terugkijken en voorspellingen doen voor het komende jaar. Het is een oogstfeest, slachtfeest, een feest rond de overleden voorouders.
Het is een oeroud feest dat tegenwoordig weer steeds populairder wordt!


Martin Roek