Samhain in Eindhoven

Open Samhain viering Eindhoven, 2022
Tijdens de Samhainviering van Zondag 30 Oktober 2022 in Eindhoven hadden we mooi, zacht weer. Met een temperatuur van rond de 20 graden was dit de warmste Samhain viering van de afgelopen jaren. We waren met een leuk groepje van negen mensen. We begonnen een half uurtje later omdat enkele mensen vast zaten in het verkeer. Toen iedereen er was begonnen we met smudgen, zodat we de allerdaagse zaken even los konden laten en we ons energetisch reinigten. De klanken van de didgeridoo verdiepten deze rituele reiniging. We vormden een cirkel door middel van een visualisatie en een verwelkomings ritueel waarin de elementen, windrichtingen en natuurspirits verwelkomt werden. Aansluitend zongen we We Are The Flow.

Ook deze keer maakten we maskers. Maskers die volgens de oude verhalen zouden moeten beschermen tegen kwaadwillende geesten. Ik kan de voorouderspirits en de natuurspirits echter niet als kwaadwillende geesten zien waartegen we ons met een masker zouden kunnen beschermen. Bij ons symboliseren de maskers meer dat we soms om in deze wereld te kunnen functioneren even een masker opzetten. En zo gingen we dan ook vanuit deze wereld gemaskert via een geleide visualisatie naar de Andere Wereld, waarbij we tegen het einde van de reis naar de Andere Wereld ons masker aflegden. Daar zagen we een gestalte die ons iets vertelde, een symbool liet zien of er gewoon voor ons was. Wie daar behoefte aan had kon na de visualisatie een kaart trekken uit het orakeldek Fluisteringen van de Natuur en eventueel het masker verbranden.

Dansritueel

Het dansritueel stond helemaal in het teken van de overleden mensen uit ons leven. Het eerste deel van het dansritueel stond in het teken van onze herinneringen aan het leven van onze dierbare overledenen. Op het nummer Remember Me gezongen door de Mexicaanse groep Voctave ft. Mariachi Cobre; dansten, herinnerden en vierden we het leven toen onze dierbare overledenen nog bij ons in leven waren.
Het tweede deel van dansritueel stond in het teken van ons verdriet en het gemis van onze dierbare overleden op het mooie nummer Moments in Love van The Art of Noise.
We besloten het dansritueel met een mooi nummer van Omnia; Bran, waarbij we dansten met onze dierbare overleden die in spirit nog steeds bij ons zijn. Het nummer Bran van Omnia raakte mij persoonlijk diep.
Na het dansritueel gingen we in een halve kring rond het altaar zitten en zongen we gezamenlijk Blood of the Ancients.

Dierbare overledenen

Het ritueel rond de overleden werd begeleid door Dagmar. We zaten in een halve kring rond het altaar en gebruikte in plaats van een zogenaamde 'talking stick' een lantaarn. Wie de lantaarn had was aan het woord terwijl de anderen luisterden. Zo ging de lantaarn tweemaal de kring rond zodat iedereen de gelegenheid kreeg iets te vertellen over een dierbare overledene.

Nadat we onze verhalen hadden gedeeld over onze dierbare overleden zongen we gezamenlijk Cauldron of Changes. We sloten de viering rond 17:30 uur af door de cirkel op te heffen / te openen, waarna we May The Circle Be Open zongen. Iedereen had wel wat meegebracht voor de Potluck, zodat we onder het genot van een hapje en sapje nog even gezellig konden napraten. Het was een zeer geslaagde Samhain viering!

Martin Roek  
Je vindt hier informatie over volgende Samhain vieringen.
Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !
Open Samhain viering Eindhoven, 2021

We waren tijdens de Samhainviering van 31 Oktober 2021 in Eindhoven met een leuke groep van bijna 20 mensen en rond 14:00 uur hadden we nog goed, redelijk zonnig weer. We begonnen de viering in een kring waarin iedereen die dat wou met rook gereinigd werd; het zogenaamde smudgen. Toen iedereen de dagelijkse beslommeringen een beetje losgelaten had, deden we een visualisatie om te aarden en gezamenlijk een cirkel te vormen, waarna de cirkel ook op traditionele wijze gecreëerd werd. We zongen gezamenlijk: We Are The Flow, wat heel mooi bij Samhain past.

We begonnen de viering creatief met het maken van maskers. Het maken van maskers hebben we overgenomen van Halloween en ik heb dit ritueel voor het eerst gedaan tijdens een jaarfeest viering van Lunadea.
Het ritueel is ondertussen wel enigssinds aangepast. Om in deze maatschappij te functioneren moet je soms even een masker opzetten, dit masker kan onze identiteit zeker nog wel reflecteren maar we laten onszelf niet zien zoals we werkelijk zijn, we moeten ons af en toe wel afschermen en onszelf even veilig terugtrekken achter een masker. Zodoende gingen we met z'n allen een masker maken om dit te symboliseren. Het tweede deel van het ritueel rond het masker zoals Lunadea dat jaren terug vormgegeven had, hebben wij opgenomen in het dansritueel.

Dansritueel

Geertje begeleide ons tijdens het door haar ontwikkelde dansritueel. In het dansritueel geven we via dans vorm aan de thema's die bij het jaarfeest horen. Het eerste deel van het dansritueel was een dans in het teken van de vier elementen. Met onze maskers op kunnen we ons beter afsluiten van de buitenwereld en onze innerlijke wereld voelen. In de dans gaven we de vier elementen vorm en toen de dans vuriger werd kon je op je eigen moment het masker in het vuur gooien. Zonder de maskers op kan je vrij jezelf zijn en laten zien zoals je werkelijk bent. Dit eerste deel van het dansritueel deden we op de muziek van Adama Ve Shamayim - Heyya Heyya.
Bij het tweede deel van het dansritueel nodigden we onze voorouders uit om in ons midden te komen en samen met ons in de kring te dansen op de muziek van Lisa Thiel - Samhain.
Het laatste deel van het dansritueel was een dans waarin we samen met onze voorouders het leven vierden op de muziek van Omnia - Alive!.
Na het heerlijke dansritueel begeleid door Geertje hadden we even de gelegenheid om wat drinken.

De Voorouders

We gingen vervolgens in een halve kring zitten rond het altaar, waarop verscheidene voorwerpen en foto's stonden die herinnerden aan onze voorouders. Ieder die daar behoefte aan had kon iets met de groep delen over dierbare overledenen, over hun voorouders of over een overleden dier dat een speciale betekenis in hun leven heeft gehad. Nadat we de kring rond waren en iedereen iets gezegd had, vertelde Anja ons een mooi verhaal, doch helaas begon het te regenen, zodat we ons met z'n allen onder de partytent terugtrokken.
Aldaar maakte Anja het verhaal af, dat je hier nog eens kan nalezen.
Nog steeds schuilende voor de regen onder de partytent begonnen we aan het rituele deel rond de maaltijd met de voorouders. Het eerste deel van deze maaltijd bestond uit appels. Iedereen kreeg een appel en een mes om de appel overdwars door midden te snijden. Meestal krijg je dan een pentagram te zien, de ene helft van de appel vormde een offer voor de voorouders, het andere deel at je zelf op. Toen het even droog was gingen we met de schaal halve appels voor de voorouders naar de eeuwenoude Plataanboom...

Bij de oude Plataanboom werd deze mooie tekst voorgedragen waarna de halve appels bij de boom geofferd werden; de eeuwenoude boom die met vele generaties verbonden is, symbolisch ook met onze eigen voorouders. Hierna liepen we weer rustig aan terug naar het altaar alwaar we viering afsloten en de spirits en voorouders bedankten. Ondertussen begon het weer te regenen en onder de partytent zongen we gezamenlijk May The Circle Be Open. Zo gezellig bij elkaar genoten we nog van de Potluck en konden we nog even napraten. Van divineren kwam helaas niet meer zoveel. Het was wederom een zeer geslaagde en gezellige viering geworden!

Martin Roek  
Je vindt hier informatie over volgende Samhain vieringen.
Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !
Open Samhain vieringen van 2019 en 2020

We hadden een heel fijne Open Samhain viering in Eindhoven op 2 November 2019, maar ik ben er niet aan toe gekomen om hier een verslagje met foto's bij te maken. De viering van 2020 ging helaas niet door vanwege de corona maatregelen.
Open Samhain viering Eindhoven, 2018

We begonnen deze Samhainviering op 3 November 2018 in Eindhoven met een heerlijk zonnetje. Rond 16:00 uur was bijna iedereen er en begonnen we met een reinigingsritueel door iedereen te smudgen. Toen iedereen de dagelijkse beslommeringen een beetje losgelaten had, deden we een visualisatie om te aarden en gezamenlijk een cirkel te vormen, waarna de cirkel ook op traditionele wijze gecreëerd werd. We waren deze keer met een intiem groepje van zo'n 11 mensen.
We zongen gezamenlijk dit schitterende lied: We Are The Flow.
We begonnen met het knutselen aan maskers. We maakten van kartonnen stroken maskertjes die we met de aanwezige herfstbladeren omvormde tot groene man en groene vrouw maskers. Nadat iedereen een masker had gemaakt verscholen we ons allemaal achter onze maskers, zoals we dat wel eens doen tijdens ons werk e.d..

Dansritueel

We begonnen het dansritueel gemaskert met de song Earth my Body van Sarva Antah, dat in het teken staat van de vier elementen, die we allen als één geheel in onszelf kunnen integreren. Met onze maskers op laten we dit niet aan de buitenwereld zien en kunnen we ons helemaal naar binnen richten.
Met het eerste nummer waren we naar binnen gericht en ervaarden we onszelf achter het masker. Met het tweede nummer kregen we de gelegenheid om onze maskers af te leggen en onszelf te laten zien zoals we waren. Leef zoals je bent, blijf bij jezelf. We dansten hierbij op het nummer Alive van Omnia, en wanneer we ons daartoe geroepen voelde wierpen we ons masker tijdens deze dans in het vuur.
Met de derde song van het dansritueel stonden de voorouders centraal. Op het nummer Samhain van Lisa Thiel nodigden we de voorouders uit om mee te dansen, zo waren ze toch weer even bij ons.

Maaltijd met de voorouders

Na dit mooie dansritueel was het tijd voor de gezamenlijke maaltijd. Iedere persoon kreeg één appel die dwars over door midden gesneden werd, zodat je een pentagram te zien kreeg. De ene helft van de appel was voor de voorouders en legden we op het voorouder altaar, de andere helft van de appel aten we zelf op. Op het altaar konden we foto's e.d. plaatsen van dierbare overledenen of voorwerpen die een relatie hadden met onze voorouders. Vervolgens was het tijd voor een gezamenlijke potluck maaltijd, er was weer heel veel meegenomen!
Na de potluck gingen we met z'n allen rond het vuur zitten. Een stuk hout fungeerde als talking-stick, dus wie de stok had was aan het woord, de anderen zijn dan stil. Op het stuk hout kon je de naam van een dierbare voorouder schrijven en vertellen wat die persoon voor je betekend heeft. Zo ging het hout de kring rond en iedereen schreef de naam van een voorouder op het stuk hout, waarmee we deze voorouder weer naar ons toe haalden, eerden. Nadat iedereen z'n verhaal gedaan had, was het ook weer tijd om onze voorouders los te laten. We laten ze natuurlijk nooit helemaal los, het is een beweging als eb en vloed, van vasthouden en loslaten. Door het hout in het vuur te laten verbranden lieten we de voorouders weer los.

Bert en Jolanda hadden gedroogde bloemblaadjes meegenomen. Ze vertelden hoe je deze kon gebruiken in een dankbaarheids ritueel. Ieder pakte een handje bloemblaadjes en hield deze bij diens hart. Je besefte waar je dankbaar voor was en dan bewoog je je hand met bloemblaadjes vanuit je hart naar het vuur, waar je ze losliet. Je kon dit in stilte doen of uitspreken waar je dankbaar voor was. Rond Samhain heb je de laatste oogsten van het jaar, dus je kan terugkijken en reflecteren op wat de afgelopen periode jou gebracht heeft. We deden verschillende rondes met de bloemblaadjes, voor dankbaarheid of ook voor wensen voor het komende jaar.

Hierna deden we een kort ritueel bij de Oude Plataan boom. Hier offerden we de appels voor de voorouders die we eerder op het voorouder altaar geplaatst hadden. De eeuwenoude boom in het parkje verbind ons met het verleden, met onze voorouders. Hier zongen we Cauldron of Changes.

Hierbij kwamen we dan bij het einde van de viering. We hieven de cirkel op traditionele wijze weer op. Enkele mensen hadden kaartendecks meegenomen om te divineren. We zaten nog even gezellig rond het vuur na te praten, waarmee deze goed geslaagde, fijne viering dan ten einde kwam.

Martin Roek  
Je vindt hier informatie over volgende Samhain vieringen.
Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !
Open Samhain viering Eindhoven, 2017


Op 29 oktober 2017 organiseerde we alweer voor de zevende keer een jaarfeest in Eindhoven. Rond 16:00 uur kon men zich laten smudgen en opende we de viering met een visualisatie om te aarden, waarna de cirkel op traditionele wijze gecreëerd werd. We waren met een leuk groepje van ongeveer 19 mensen.
We begonnen met het knutselen aan maskers. We maakten van papieren stroken maskertjes die we met de aanwezige herfstbladeren omvormde tot groene man en groene vrouw maskers. Nadat iedereen een masker had gemaakt verscholen we ons allemaal achter onze maskers, zoals we dat wel eens doen tijdens ons werk e.d..
We zongen toen dit schitterende lied: We Are The Flow.
Hierna begon het dansritueel onder begeleiding van Geertje.

Dansritueel

We begonnen gemaskerd met een dans in het teken van de vier elementen en de eenheid in jezelf (op Adama Ve Shamayim). Met onze maskers op schermden we ons af van de buitenwereld en lieten we alleen ons masker zien.
Met de tweede rituele dans vertelde Geertje van te voren dat het thema loslaten van ballast was, het loslaten van maskers waar je je achter verstopt, zodat je dichter bij jezelf komt/blijft. Gedurende deze dans kon je wanneer je het moment daar voelde, je masker af doen en in het vuur verbranden. Het vuur kan onze ballast en maskers transformeren waardoor we vrijer worden te zijn zoals we zijn (muziek van Paul Winter: Down in Belgorod).
Met de derde dans zijn we dan bevrijd en voelen we de geschiedenis van alle generaties die ons voor zijn gegaan, deze dans is ten ere van de voorouders (muziek van Loreena McKennit: Ancient Pines).
We sloten het dansritueel af met een dans op de muziek van Nightnoise: Brid og ni mhaille. Het thema van deze dans stond in het teken van het delen en er voor elkaar zijn, elkaar ontmoeten, steun geven voor wat we verloren hebben en de belofte ervaren van nog sluimerende nieuwe mogelijkheden.

Maaltijd met de voorouders

Na dit mooie dansritueel was het tijd voor de gezamenlijke maaltijd. Iedere twee personen kregen één appel die dwars over door midden gesneden werd, zodat je een pentagram te zien kreeg. Ieder kreeg op die manier een halve appel, waarvan een stukje voor de voorouders afgesneden werd voor op het voorouder altaar, de rest van de appel aten we op. Op het altaar konden we foto's e.d. plaatsen van dierbare overledenen of voorwerpen die een relatie hadden met onze voorouders. Daarna gingen we zelf eten terwijl we over onze voorouders en dierbare overledenen met elkaar spraken. We hadden een stuk touw als een soort praatstok; degene met het touw vertelde over diens voorouders en dierbare overledenen en kon een knop in het touw leggen om dit zo even vast te leggen. We spraken om de beurt en tijdens ons verhaal legde we één of meerdere knopen in het touw, waarna de volgende het touw kreeg en zijn/haar verhaal kon vertellen. Zo hadden we dan met Samhain een maaltijd waarbij de voorouders betrokken werden en uitgenodigd werden.
Offer bij de oude boom

Na de maaltijd vertrouwden we het verhalentouw toe aan het vuur, symbool dat we onze voorouders en dierbare overleden weer kunnen loslaten. We lieten onze verhalen los in dit vuur en dat het transformerende vuur ons en anderen met haar warmte mocht steunen.
Het eten in de vorm van de appelpartjes van de voorouders offerden we met een mooi ritueel bij de oude Plataan boom aan Moeder Aarde. De oude boom is een levende connectie met onze voorouders, die ons huidige leven in de vrijheid die we nu kennen mogelijk hebben gemaakt. Onze voorouders en dierbare overledenen staan achter ons, we zijn mooi en goed zoals we zijn in hun ogen.
Je kan hier de volledige tekst lezen die uitgesproken werdt tijdens dit ritueel bij de boom.

Runen visualisatie

Tegen het einde van de viering begeleidde Eric ons in een visualisatie waarin we een symbool of rune zouden zien. Iedereen kreeg van te voren een kaartje waarop alle runen met hun namen afgebeeld stonden. Erik begeleide ons een trap af, een grot in een deur door naar een mooi landschap. We zaten bij een oude boom en liepen toen naar het water waar we een symbool in zagen, een dier of een gezicht. Na afloop deelden we onze ervaringen van deze mooie visualisatie.

We sloten de viering rond 20:00 uur af door de cirkel op te heffen / te openen, waarna we May The Circle Be Open zongen. Wie dat wou kon nu weer naar huis gaan, of nog even gezellig blijven, na te praten en te divineren bij verschillende mensen bij wie je de tarot kon laten leggen.

Het was een heel speciale, fijne, zeer geslaagde viering!


Martin Roek  

Je vindt hier informatie over volgende Samhain vieringen.
Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !