Koog aan de Zaan, 2015In 2015 heb ik Samhain gevierd in Koog a/d Zaan, georganiseerd door Loes & Lunadea.
Het was mistig in het park, de sluiers tussen de werelden waren zichtbaar en voelbaar.
Rond 16:00 uur waren de meeste mensen gearriveerd, ongeveer zo´n 60 mensen.
Bij het aanmelden voor de viering was aan iedereen gevraagd om lichtjes, eten en drinken, een masker en een steen mee te nemen waarop je de namen van overleden voorouders kon schrijven. Zoals gebruikelijk werd er een cirkel gevormd waarbij de vier richtingen en daarna de God en Godin verwelkomt werden. Binnen de cirkel waren 5 altaartjes gemaakt waarover de groep zich verdeelde (foto hieronder). Iedere groep legde op een bord op het altaar wat eten voor de voorouders en wat drinken in het glas. Vervolgens vertelde ieder het verhaal achter diens steen aan de groep, de een had recentelijk iemand verloren, de ander een dierbaar persoon enige jaren terug, weer een ander had nog niemand verloren en droeg zijn of haar steen op aan de voorouders in het algemeen. Lunadea had verteld dat ze voor een steen had gekozen omdat stenen oud zijn, een heel lange geschiedenis hebben die hen verbind met onze voorouders. Nadat iedereen van alle groepen zijn en haar verhaal gedeeld had werden de borden met eten en glazen met drinken van de vijf altaren verzameld en op een centraal altaar geplaatst (foto helemaal bovenaan). We zouden gemaskerd met onze stenen naar het naburige water lopen om onze aan onze voorouders opgedragen stenen in het water te plaatsen zodat de voorouders verder konden in de stroom van leven en dood. We kregen allemaal een lichtje mee die we ook in het water konden plaatsen zoals divali lichtjes.Terug gingen we één voor één naar een ritueel vuur waar we onze maskers afdeden en in het vuur verbranden. De maskers symboliseerden het masker wat we soms opzetten voor anderen, momenten waarop we niet onszelf zijn en we onszelf en de ander voor de gek houden. Het verbranden van het masker symboliseerd dat we meer onszelf willen zijn, dichter bij onszelf willen blijven. Na deze mooie rituelen aten we gezamenlijk van wat iedereen had meegebracht. Er werd hier en daar gedivineerd met een Tarot. Het eten en drinken op het altaar voor de voorouders werd geofferd bij een taxusboom, die met leven en dood in verband gebracht wordt. Zoals de cirkel geopend werd, werd deze rond 18:30 uur weer afgesloten. Mensen die naar huis wilden gingen naar huis, anderen bleven nog eten of gingen bij een van de mensen die dat aanboden de toekomst laten lezen.
Het was een heel mooie Samhain viering, zoals de voorouders erbij betrokken werden, het loslaten van de maskers die je het afgelopen jaar gebruikt hebt en het kijken naar de toekomst. Ook de mist van vandaag paste er buitengewoon goed bij!
Het was een heel mooie Samhain viering!

Martin Roek  
Je vindt hier informatie over volgende Samhain vieringen.

Costuums & Maskers

Jezelf verkleden en maskers zijn rond Halloween meestal om ons onherkenbaar te maken voor de overledenen. Maar waarom zou je dat doen?
De overledenen zijn niet om bang voor te zijn en je voor te verstoppen. Het verkleden en de Jack-O-Lantaarns stammen uit Christelijke tijden waarin de heidense overleden voorouders gedemoniseerd werden en men zich alleen tot de Christelijke heilige overleden voorouders moest wenden. Met het oude, vóórchristelijke Samhain feest werden alle geesten verwelkomt, de overleden voorouders, de natuurgeesten, de Goden en Godinnen werden allemaal verwelkomt met een open deur en een warme haard (zie Dodenfeest).
Sint Maarten lijkt wat dat betreft meer op het oude Samhain feest dan Halloween.
Bij de viering in Koog aan de Zaan was er dan ook een heel andere betekenis gegeven aan de maskers: we leven vaak met een masker op tijdens ons werk en in ons sociale leven. Met Samhain deden we onze maskers af en verbranden deze in het vuur als symbool meer bij onszelf te blijven en meer onszelf te zijn zoals we zijn.

Martin Roek