Winternacht viering in Beekbergen

De Heidenen van de Lage Landen organiseerden op Zaterdag 28 Oktober 2017 een Winternacht viering. Het Winternachten ritueel werdt begeleid door Lianne, die eerst een korte uitleg gaf wat de achtergronden zijn van de Winternachten. We deden een meditatie om even te aarden, de dagelijkse bezigheden los te laten en hier en nu aanwezig te zijn. Vroeger was dit de periode om vee te slachten dat de winter niet zou overleven en om een voorraad vlees te hebben om de komende winterperiode door te komen. Daarbij werdt er ook een dieroffer gebracht. Lianne vertelde dat we tijdens het ritueel van vandaag geen dier maar brood in de vorm van een duivekater zouden offeren. Dit sluit aan bij een oude Germaanse traditie waarbij de duivekater als plaatsvervangend offer diende voor het kostbare, onmisbare vlees. De duivekater ging de kring rond waarbij iedereen er een stukje van af brak. In het centrum van de cirkel hing een pot met warme wijn boven een vuurtje, waar we om de beurt het brood in doopten. Vervolgens verdeelde we ons stukje brood in tweeën en spraken we onze dankbaarheid ergens voor uit, hardop of in onszelf.
De helft van het stukje brood aten we op, de andere helft offerden we aan Moeder Aarde.
Met de Winternachten gedenken we ook onze voorouders, die mede gezorgd hebben dat we er zijn en waaraan we veel van onze mogelijkheden en vrijheden te danken hebben. Er ging een wollen draad de kring rond zodat iedereen in de kring met elkaar verbonden was. Vervolgens ging er een mes de kring rond waarmee ieder voor zichzelf een stukje draad kon afsnijden. Daarna zeiden we om de beurt de naam van enkele voorouders of dierbare overledenen en maakte we voor iedere naam die we noemden een knoop in ons eigen stukje draad. Op die manier houden we deze overledenen weer even bij ons. De draad nam iedereen mee met het advies van Lianne deze later wanneer je daar aan toe was weer te ontknopen of in het vuur te verbranden, om zo de betreffende overledenen weer los te laten.

Er was ons gevraagd om kaarsjes mee te nemen die we nu konden aansteken ter ere van de voormoeders en de Dísir. De brandende kaarsen werden in lantaarntjes e.d. verspreid over het veldje neergezet om met dit licht de voormoeders en de Dísir te eren.

Hierna was het tijd voor een heildronk! De warme wijn uit de ketel werd in een drinkhoorn gedaan waarna deze de kring rondging. Hierbij sprak iedereen een wens uit zoals bijvoorbeeld voor wijsheid, gezondheid, een goed jaar, waarbij men een slok van de wijn nam of alleen de drinkhoorn hief. De viering werdt vervolgens weer door Lianne afgesloten.

Het was de hele tijd wat miezerig weer en wat frisjes, zodat iedereen snel weer naar binnen ging om zich te warmen. We konden nu nog even gezellig napraten en genieten van de lekkere hapjes die iedereen meegebracht had.

Ik vondt het een zeer gezellige, geslaagde Winternacht viering!!!


Martin Roek  
Je vindt hier informatie over volgende Winternacht vieringen.