De Meikoning & Koningin

Meikoninging

Vertegenwoordigers van de God en de Godin

Een Mei Koning- en Koningin komen overal in Europa voor en lijken onlosmakelijk verbonden te zijn met de tradities rond Beltane. Echter in Zweden zien we een "Mei Koning- en Koningin" rond midzomer, net als de meiboom in Zweden een midzomerboom is (Frazer Blz.180).
Rond Ostara vierden we de lente, het tot leven komen van de natuur, de ontluikende vrucht­baar­heid van de natuur. Met Beltane vieren we naast de vruchtbaarheid juist specifiek ook de bevruchting, de liefde, het samenkomen, het huwelijk.
Met Beltane vieren we het huwelijk tussen de Godin en de God en begint er een periode van huwelijken. Rond het plaatsen van een meiboom had je gildes, de graaf van zo'n gilde ging als meikoning met een krans onder de meiboom staan. Wanneer de huwbare dames rond de boom dansten gooide de meikoning op een gegeven moment zijn krans naar één van de de dames. De dame die de krans ving werd dan de mei­konin­gin en vormde samen met de meikoning het meibruidspaar. Tijdens een Ostara viering had Lunadea een leuke manier gevonden om een meikoning te vinden, die dan met Beltane weer een meikoningin moet gaan be­palen (zie http://Ostara.Jaarfeest.nu). Zo had je in ver­schil­lende regio's ver­schil­lende gebruiken rond een mei­koning en meikoningin. In de éne regio wordt de mei­koning/in democtratisch gekozen en in de andere regio door een wedstrijd element: wie het eerst bij de meiboom is wordt de meikoning/in Meikoninging
(Frazer, Blz.174 en 175, Lankester Blz.143).
De meikoning en meikoningin zijn vaak versierd met veel groene bladeren, de zogenaamde groene man en groene vrouw. In Engeland bekend als Jack-in-the-Green, in Karinthië, Transsylvanië, Roemenië en Slowakije noemen ze hem Groene Joris (Frazer, Blz.174) of Groene George (zie Pangheon.org). In het zuidoosten van Ierland werd vroeger op 1 mei het mooiste meisje tot koningin van de regio gekozen ze werd gekroond met een bloemenkrans en was gedurende 1 jaar koningin, daarna werd er weer een nieuwe koningin gekozen (Frazer, Blz.178). De meikoning en de meikoningin hielden ook vaak rondgangen door het dorp of stad om geld, drank en voedsel op te halen. Dit waren symbolische offergaven aan de God en de Godin om hun krachten te stimuleren (Lankester Blz.143).


= wordt aan gewerkt =
Martin Roek

Lees verder over...

De meiboom

Keltfest
Een oeroud gebruik
 
meer info

Keltfest.nl

Keltfest
hopelijk weer in mei 2024
 
meer info

Geschiedenis

Geschiedenis van Beltane
Beltane geschiedenis
 
meer info