Castlefest 2018

Castlefest 2018 overtrof zo mogelijk weer de voorgaande jaren.
Er was weer meer van het terrein rond Kasteel de Keukenhof in gebruik genomen en de nieuwe indeling van het terrein was een hele voor­uit­gang. Het Meadow Fields deel was dit jaar een stuk sfeervoller ingericht en er was ook meer te doen. Nieuw dit jaar was de Castlefest Academie; een enorme tent met drie ruimtes waar lezingen gehouden werden plus een groot deel waar verschillende uitgeverijen hun boeken verkochten, auteurs boeken signeerden en er ook lezingen hielden.
Zo kon je naar een lezing over hekserij in het dagelijkse leven van Lunadea, vragen stellen aan bands zoals Faun en Rapalje en aan de initiafnemers en organisatie van Castlefest: Natasja Marchal, Mark en Rob van der Stelt. Een verslagje van het vraag en antwoord event met de organisatie van Castlefest vindt je bij de Castlefest geschiedenis.

De Heidense Bende

De Heidense Bende had dit jaar voor het eerst een eigen stukje van het Castlefest terrein helemaal voor zichzelf! Zoals ieder jaar vind je hier de Asatru vereniging De Negen Werelden die lezingen geeft en je laat kennismaken met rituelen. Margo Awanata en Emelie Manaw verzorgden weer een Godin­nen­tem­pel waar je bijvoorbeeld een offer voor de Wicker kon maken, een orakel kon raadplegen en workshops rond de Godin kon volgen.
Je kon bij Rosa Mare de runen raadplegen waarbij je heel treffende dingen verteld werden!
Er waren gezamenlijke drumcircels, een Lughnasa ritueel, er was ieder jaar een processie vanuit De Heidense Bende naar de Wicker, alwaar er dan een ritueel gedaan werd.
Over de ceremonie rond de Wicker op de zaterdagavond kan je hier alles lezen.
Zo waren er gedurende de hele dag verschillende lezingen, rituelen en workshops te doen bij De Heidense Bende verzorgt door o.a. Gabs Lichthuis, De Groene Godin, Centrun Innerpeace, Het Loosterveld, The Pagan Lady, Rineke, Rosa Mare en Zwanenkracht.

Heidense Lughnasa ceremonie

Zaterdag hadden een groep Heidenen een Lughnasa ceremonie tijdens Castlefest 2018 op het Medieval Village veld. Priesteres Lianne Sála en priester Eugen Harry Zomer begeleidde de ceremonie. We vormden met alle aanwezigen een kring waarna de priester met een drum en de priesteres met een ratel langzaam de kring rondgingen. Dit bracht wat rust en een lichte trance.
De vier richtingen, voorouders, God en Godin werden aangeroepen.
Vervolgens zongen we samen een mooi lied geschreven door priesteres Lianne Sála:

Goden gunsten
Giften van graan

Oogsten we samen
Oogsten we samen

Dank aan Akker en Land
Akker en Land

Vervolgens ging men rond met de schaal met graan, waaruit iedereen een handje graan kon pakken. Dit symboliseerde onze oogst, dat wat het leven ons de afgelopen periode gebracht had aan ervaringen, vriendschappen, leermomenten, kortom alles wat ons leven verrijkt heeft; de oogst waar we dankbaar voor kunnnen zijn. Daarna ging men met de lege beker rond, hierin kon je vanuit je overvloed je oogst delen door een deel van het graan in de beker te doen, met anderen te delen. Van het verzamelde graan maakte men symbolisch meel. Van meel maakt men deeg en dit deeg werd weer met iedereen in de kring gedeeld. Hierin kon je de graankorels die je nog had kneden. De ceremonie werd weer afgesloten waarna iedereen nog persoonlijk een rune in z'n deeg gekerft kreeg, samen met een persoonlijke boodschap die bij de rune hoorde. Het was een korte maar mooie ceremonie!

Het enige waar ik me aan stoorde was hoe priester Eugen de voorouders, God en Godin aanriep in het begin, erg hard en dwingend: "Kom!". Wanneer iemand mij zo zou roepen zou ik zeker niet komen en de andere kant op gaan. Ik weet dat het een Heidens/Germaanse traditie is waarin je juist de voorouders, God en Godin met al je energie en met al je kracht en vermogen moet aanroepen. Daarmee toon je dan respect, doch ik vond het toch vrij dwingend en respectloos klinken, ook al weet ik dat dit niet zo bedoeld werd. Ik zou het zo in ieder geval nooit doen. Voor de rest was het echt een heel mooie ceremonie, ben blij dat ik er bij geweest ben!

Ceremonie rond de Godin Nehalennia

Zondag was er in de Godinnentempel op De Heidense Bende een ceremonie rond de Godin Nehalennia, verzorgd door priesteres Lianne Sála en priesteres in opleiding Annemieke. We begonnen met een meditatie om even te aarden en tot rust te komen. In het midden van de kring was een altaartje met daarop een kom keltisch zeezout, een kom zout water en een kom zoet water, een beeldje van de Godin Nehalennia en een Nehalennia kaartendek.

De schaal met keltisch zeezout ging de kring rond waaruit we allemaal een handje zout namen. Zout neemt verontreiniging op, neemt zaken op die je belemmeren, hinderen, waar je vanaf wilt. Met het zeezout in de handen werden we begeleid in een meditatie. Hierin stelde we ons voor aan de kust te staan, uitkijkende over en luisterende naar de golven van de zee. We liepen de zee in, voelden met onze handen de golven en de stroming rond onze benen. Het water werd langzaam kalm, zo kalm dat we onszelf konden zien in de spiegeling. Het zoute zeewater prikkelde in kleine of grotere wonden, veroorzaakt door onze belemmeringen, dat wat ons tegenhoud en wat we graag kwijt willen. We stelden ons voor dat deze belemmeringen opgenomen werden door het zout, alles wat we kwijt wilden begon langzaam ons lichaam uit te stromen en werd opgenomen door het zout.
Na deze meditatie gingen de priesteressen de aanwezigen langs met een kom zout water, je kon het zout dat je in je handen had in het water doen om zodoende je belemmeringen en dingen waar je van af wou los te laten. De priesteressen wasten je handen met het water en legden uit wat ze deden. Nu je deze zaken begon los te laten is het raadzaam de ontstane leegte aan te vullen met zoet water. Hiermee houdt je de ontstane stroming in beweging, dus een kom met zoet drinkwater ging nu de groep rond. Natuurlijk ben je nu niet in één keer alles wat je kwijt wou kwijt, doch je bent er met deze ceremonie bewust van, je hebt er aandacht aan besteed en bent actief bezig met loslaten en de energie te laten doorstromen. Tot slot van deze mooie ceremonie trokken we allemaal een kaart van het Nehalennia kaartendek. Hieruit kwam voor iedereen een heel trefende boodschap die of heel goed aansloot bij wat er in de ceremonie aan de orde kwam (bij mij wel tenminste) of goed van toepassing was bij de huidige levenssituatie. Ter afsluiting van de ceremonie gaven we elkaar in de kring allen een hand en sloten we de ogen. Een knijpje in de handen golfde door de kring, waarna de ceremonie ten einde kwam.
Het was een heel mooie ceremonie die bij verschillende mensen toch wel wat losmaakte!