Het Wicker ritueel op Castlefest

Een hoogtepunt van Castlefest is telkens weer het ritueel rond de verbranding van een Wickerman (of dier of Gaia, ieder jaar maakt men iets anders). Bij de "De Heidense Bende" kan je o.a. workshops doen voor het maken van offerzakjes voor de Wickerman.
Gedurende de vrijdag en de zaterdag kon je in deze Wickerman je offergaven stoppen.
Castlefest staat in het teken van Lughnasa; het eerste oogstfeest. We kunnen een offer brengen rond waar je dankbaar voor bent: voor de "goede oogst" van dit jaar, voor wat dit jaar je gebracht heeft in je leven. Dit kan in de vorm van papiertjes zijn met dingen waarvoor je wilt danken of die je wilt loslaten (de mislukte oogst van dit jaar), offerzakjes die je tijdens een workshop op Castlefest gemaakt had, enz..
Vervolgens werd de Wickerman dan op de zaterdagavond ritueel verbrand.

Castlefest 2023

Dit jaar was er weer een mooi wicker­ritueel, deze keer rond de Moeder van de voor­ouders! De wicker had drie openingen geïnspi­reerd op de driedeling in de natuur; Maiden, Mother en Crone; verleden, heden en toekomst; geboorte, leven en dood. Verhalenverteller Bastiaan de Zwitser begeleide ook dit jaar weer heel mooi het wickerritueel. Onze voorouders werden voor­gesteld als druppels die gezamenlijk een enorme rivier vormen met aan de bron de Moeder van onze voorouders! De com­bi­na­tie met gezongen klanken en muziek was geweldig! Deze keer werd het publiek veel beter dan vorig jaar betrokken bij het ritueel, door met het element aarde met z'n allen te stampen, te brullen bij het element vuur, met de vingers knippen die dan klinken als druppels water, en de hoorn te blazen of te fluiten bij het element lucht. Toen kwamen de elementen gesymboliseerd door 4 fakkels bijeen in het element geest en werden de fakkels van Natasja Marchal en Mark van der Stelt aangestoken. Vervolgens liepen Mark en Natasja gezamenlijk vanaf het podium naar de wicker alwaar deze ceremonieel werd aangestoken. Toen de wicker brande werd er Lughnasa gezongen; een prachtige muzikale omlijsting tijdens het branden van de wicker! In het vuur van de wicker leek ik heel even een sjamaan met uitgestrekte armen en een gewei op z'n hoofd te kunnen zien...
Het wickerritueel was dit jaar heel mooi vormgegeven met een evenwichte balans tussen gesproken begeleiding, het betrekken van de aanwezigen en de combinatie met zang en muziek!Castlefest 2022

Het wickerritueel begon dit jaar wat rommelig, de begeleider van het ritueel; Bastiaan de Zwitser, was gedurende een deel van zijn intro niet te verstaan omdat zijn stem niet over de speakers kwam. Achteraf bleek ik dit wel terug te kunnen luisteren via de live-stream, maar op het moment zelf hadden veel mensen een groot deel van de intro gemist. Jammer dat men niet even opnieuw begonnen was toen men dit doorkreeg. Dit jaar was de wicker vormgegeven als twee paarden. Paarden vinden bescher­ming en vriendschap in de kudde, zijn krachtig en wild. Paarden en mensen kennen een eeuwenoude gezamenlijke geschiedenis. Paarden bewegen golvend door het leven en kunnen de mens hierover dragen. Het publiek werd uitgenodigd deze golven gezamenlijk uit te beelden door handen te geven, en deze driemaal met een wave en kreet omhoog te brengen. De mensen deden wat magertjes mee en daarmee hield het betrekken van de aanwezigen bij het ritueel dan ook op. De fakkels werden vanuit de vier elementen ontstoken waarna men zich in de richting van Wicker begaf. Onder muzi­ka­le begeleiding werdt de wicker ceremonieel aan­ge­stoken; altijd weer een emotioneel moment voor velen. In de vlammen van de wicker was even een gevleugeld paard te zien; de spirit van de wicker werd zo even zichtbaar in de vlammen, schitterend!


Castlefest 2019

Het was weer een heel mooi Wicker ritueel dit jaar. Op sommige punten was het verbeterd, jammer was dat de geleide visualisatie om te aarden van vorig jaar weggelaten was. Het openingsritueel waarin de vier richtingen en de elementen werden verwelkomt was korter en krachtiger. Mooi was ook dat het publiek bij het ritueel betrokken werdt met de vrouwelijke en mannelijke energie die gestalte werd gegeven met luide kreten!
De schitterend geklede priesters en priesteressen die in processie het podium op kwamen en later richting de Wicker gingen met hun dankoffers voor de oogst van dit jaar was wederom mooi gedaan.
Een verbetering vondt ik het gezamenlijk zingen van het lied, hiermee creeër je door resonantie éénheid met alle aanwezigen.

Flaming Wolf, hear my song,
I send my voice from deep within

Fiery Wolf, hear my song,
I send my voice to set me free

Er waren heel veel mensen aanwezig en betrokken bij het Wickerritueel, ik hoorde van mensen dat ze op de zaterdag zeker wel twee uur in de rij voor de Wickerwolf hebben gestaan om hun offer in de Wicker te leggen. Zelf had ik de vrijdag ervoor m'n offer in de Wicker gelegd en Zaterdag was ik al ruim anderhalf uur van te voren naar de Wickerwolf gegaan zodat ik praktisch vooraan bij het hek een mooi plaatsje had om het ritueel op het podium en rond de Wicker goed te kunnen volgen.
Het was voor mij dan ook een schitterend en indrukwekkend ritueel!
Mensen die verder weg stonden hadden wat meer moeite om alles goed te kunnen volgen.Castlefest 2018

Dit jaar had men een heel mooi ritueel rond de Wickerman verbranding opgezet!
De vier richtingen en elementen werden verwelkomt, Moeder Aarde en de Hemelgod van de lucht, zon en sterren. Het heilige mannelijke en het heilige vrouwelijke, waarbij ook het publiek betrokken werd. We deden een geleide visualisatie om te aarden, te wortelen in de Aarde. Schitterend geklede priesteressen kwamen in processie via het publiek langzaam via het podium en later naar de wickerman met hun dankoffers voor de overvloed van de oogst, voor de overvloed en rijkdom in ons leven. De ceremonie liep hier en daar wat traag maar was werkelijk schitterend opgezet!
Omdat het al weken niet geregend had en alles kurkdroog was het tot op het laatste moment spannend of de Wickerverbranding wel door kon gaan.
Ik zag dat ze al dagen lang alles rond de Wickerman aan het besproeien waren en gelukkig gaf de brandweer een oké aan de Wickerverbranding!
Na de offergaven van de priesteressen kwamen de mensen met de fakkels. Met een mooi ritueel werden de fakkels aangestoken van Mark van der Stelt en Natasja Marchal, beidde van de Castlefest organisatie. Aan hen de eer de Wickerman aan te steken.
De Wicker vatte snel vlam en omdat ik vrij dichtbij stond was de warmte van de vlammen goed voelbaar. Het ritueel maakte veel los bij de mensen, waarvan velen een offer in de Wicker geplaatst hadden. De energie van het massaal gedeelde ritueel was goed voelbaar!
De ceremonie rond de Wicker lijkt ieder jaar beter te worden!
Castlefest 2017

Zoals ieder jaar was er ook in 2017 weer een Lughnasa ritueel bij "De Heidense Bende" op de vrijdag en op de zondag rond 13:00 á 14:00 uur. "De Heidense Bende" was dit jaar gegroeid en had een betere locatie gekregen. Je kon je er laten reinigen in de Smudge tempel, meedoen met een drumcirkel, een offer voor de Wicker maken bij Levensdans en diverse workshops doen rond hekserij, sjamanisme, druidisme, enz..
Vrijdag en Zaterdag tot ongeveer het einde van de middag kon je je offer in de Wicker stoppen. Rond 20:00 uur zou het Wicker ritueel beginnen, doch juist op dit moment begon er een flinke hoosbui. Dit was de enige stortbui gedurende Castlefest 2017 die ongeveer een half uurtje duurde. Een ware zegening met hemelwater. Daarna werd de Wicker dan met een mooi ritueel aangestoken. Het thema van de Wickerverbranding was dit jaar "A New Dawn" en het vuur binnenin de Wicker had even de vorm van een zittende gestalte....

Castlefest 2016

In 2016 had men een schitterende Wicker­dragon gecreëerd voor Castlefest. De draak is verbonden met de elementen aarde, water, lucht en vuur, de elementen waaruit onze levensenergie bestaat en die ons verbind met Moeder Aarde.
De draak staat voor transformatie; zoals de draak diens huid afschud kunnen we onze maskers en balast uit het verleden liefdevol loslaten en toe­ver­trouwen aan het transformerende vuur van de draak.
Dit jaar speelde na het wickerritueel Omnia weer, wiens muziek naadloos bij dit ritueel aansluit! Omnia heeft het wickerritueel in de beginjaren van Castlefest dan ook bedacht, vormgegeven en begeleidt.   Alle foto's op deze bladzijde zijn gemaakt door mijzelf, behalve de Wickerdragon foto. Dus de Wickerdragon foto mag je gebruiken met bron­ver­mel­ding: Foto gemaakt door Maudy van der Toorn, en de andere foto's ook met bronvermelding naar deze website. Zie ook: copyright-left.

Castlefest 2013

Ik vondt het heel leuk om bij de Wickerman verbranding (2013) aanwezig te zijn. Er waren veel mensen bij aanwezig en de sfeer was erg goed. Alles was goed te volgen op een groot scherm op het podium en het ritueel rond de Wickerman verbranding werd vanaf het podium muzikaal begeleid. Het enige wat ik een beetje miste was een toelichting wat die mensen daar bij de Wickerman aan het doen waren, het zou leuker geweest zijn als het grote publiek daar wat meer bij betrokken zou worden.
Ik stond er dicht bij en kon het allemaal goed volgen.
Het vuur werd op een gegeven moment zo heet dat het hele publiek een stuk naar achteren van het vuur vandaan moest. Dat ging allemaal gelukkig zonder incidenten. Na de Wickerman verbranding in 2013 had je meteen een optreden van Berlinski Beat met dj Steve the Machine, wat niet echt (echt niet) mijn smaak was. Ik ben dan ook na de Wickerman verbranding weg gegaan. Twee jaar terug (en ook daarvoor) verzorgde Omnia de muziek rond de Wickerman verbranding. Omnia heeft een lied rond Lughnasa , te weten: Lughnasadh.
Helaas was Omnia er in 2013 niet bij toen de Wickerman verbrand werd.

Het Wicker ritueel en Omnia

De Wickerverbranding van 2012 en 2017 werd heel sfeervol begeleid door Corvus Corax! De Wickerverbranding in 2014 werd gevolgd door de geweldige band Faun en in 2015 Cesair!   Deze bands sluiten ook in­hou­de­lijk naadloos aan bij de Wicker­ver­bran­ding!

Het Wicker ritueel is ontstaan uit een idee van Steve van Omnia. Steve heeft de eerste zeven jaar van Castlefest de Wickerman ontworpen waarbij Omnia het Wickerritueel begeleidde. Zo heeft Steve van Omnia in 2007 de Wickervrouw ontworpen die de naam Vana droeg. De Godin Vana komt ook weer terug in een song van Omnia; Alive!, dat in 2007 uitkwam.
De organisatie achter Castlefest is vernoemd naar deze Godin: Vana Events.

Ontwikkeling van het Wicker ritueel

Ook in 2009, 2010 en 2011 begeleide Omnia het wickerritueel.
Omnia speelde deze jaren hun nummer Auta Luonto tijdens welke Natasja Marchal en Mark van der Stelt van Vana Events langzaam en plechtig met hun fakkels naar de Wicker liepen en deze ritueel aanstaken.
Tijdens het branden van de Wicker zagen we een vuurspug- en dansshow rond de Wicker.
Vanaf 2010 werd de Wicker ontworpen door Martin Jansen, die ook het beeld van Lugh en het elfje Twoja gemaakt heeft. In 2012 nam Corvus Corax het stokje van Omnia over, het ritueel was uitgebreid met vier mensen vanuit de Heidense Bende die gezamenlijk de fakkels ontstoken van Natasja Marchal en Mark van der Stelt, die daarna op rituele wijze de Wicker aanstaken. Tijdens het branden van de Wicker werd er energiek gedanst rond de Wicker.
In 2013 en 2014 werdt het ritueel verder verbeterd, het publiek werd iets meer bij het gebeuren betrokken. De vier elementen werden aangeroepen en bedankt en bij ieder element stapte iemand die dat element vertegenwoordigde met zijn of haar fakkel in de kring. Vervolgens ontstaken deze vier mensen gezamenlijk de fakkels van Natasja Marchal en Mark van der Stelt, die begeleid door muziek waarin Moeder Aarde bedankt werdt, de Wicker ritueel aanstaken.


YouTube.com - Wicker ritueel 2014
   
Mother Earth is our Home
From her Waters we may drink
From her Roots we shall grow
We are her Children