Castlefest

Castlefest 2022 en 2023

Castlefest van 2020 en 2021 gingen geheel terecht niet door vanwege de maatregelen rond het corona virus! Veel bezoekers bleven daarom doorsparen zodat men het budget voor 3 maal Castlefest had toen Castlefest 2022 wel doorging! En dat was te merken ook!
Castlefest 2022 telde en record aantal van totaal 46.000 bezoekers!
Veel kraampjes hadden de beste verkoop ooit en honderden mensen konden op de zondag geen eten meer krijgen omdat alles uitverkocht was. Alle dagen waren uitverkocht en het was iedere dag erg druk met overal lange rijen bij de toiletten, muntjes uitgiftepunten, drank-, koffie en etenstentjes, de gratis watertappunten, enz.. We hadden goed weer en er waren weer fantastische bands zoals o.a. Emian, Cesair, Faun, La Maisnie Hellequin, Seed, Prima Nocta, Ritual Duir, Sowulo en Waldkauz!


Wickerprocessie

In het programmaboekje stond een wickerprocessie vanaf de Heidense Bende naar de wicker op de vrijdag even voor 19:00 uur. Ik nam aan dat we vanaf de Heidense Bende in processie naar de wicker gingen om aldaar ritueel een offertje in de wicker te plaatsen. Op de Heidense Bende werd iedereen welkom geheten om mee te doen aan de wickerprocessie. Nadat iedereen verzamelt was deden we een ritueel waarna we in processie naar de wicker gingen. Merkwaardig genoeg mochten we toen verder niet mee, bij het ritueel bij de wicker waren we niet meer welkom! Het was dus helemaal geen wickerprocessie, want daar waren we niet welkom! Het ritueel bij de wicker was voor ons vanaf dat moment dan ook niet meer te volgen (buiten de hekken kon je slecht verstaan wat er gezegd werd). Het werd nog vreemder want op een gegeven moment deed men tijdens deze Keltische Lughnasa viering zelfs een Maori Haka! Dit voelde echt helemaal verkeerd! Maar goed dat we niet toegelaten waren bij dit ritueel want op dit punt was ik toch echt vertrokken!Tijdens Castlefest 2023 was er ook een wickerprocessie vanaf de Heidense Bende doch dit stond nu niet in het programma boekje. Veel beter inderdaad, wanneer je een ritueel met een besloten groepje doet is het beter om niet de indruk te wekken dat iedereen welkom is. Ook dit ritueel was vanaf de zijlijn net buiten de hekken totaal niet te volgen. Ik heb dan ook besloten geen aandacht meer te besteden aan dit ritueel aangezien de Castlefest bezoekers hiervan toch buitengesloten worden. Wat dat betreft was het een hele verbetering dat dit ritueel niet meer aangekondigd werd in het Castlefest programma!
Een verslag van het ritueel rond de wickerverbranding kan je hier lezen.

Castlefest 2022 was de eerste Castlefest na de corona periode, in 2020 en 2021 ging Castlefest geheel terecht niet door vanwege de maatregelen rond het corona virus. Castlefest 2022 was daardoor extra druk, rommelig, het wickerritueel op de zaterdagavond verliep rommelig en tijdens de wicker­pro­ces­sie op vrijdag zagen we een merkwaardige mix van culturen van de andere kant van de wereld die totaal niets met Lughnasa te maken hadden.


Castlefest 2023

Castlefest 2023 was ten opzichte van Castlefest 2022 een verademing! Hoewel druk was het toch rustiger dan vorig jaar, alleen de zaterdag was in 2023 uitverkocht.
Mogelijk dat er na het drukke Castlefest 2022 vrijwilligers afgehaakt waren, want blijkbaar was er een tekort aan vrijwilligers tijdens Castlefest 2023, wat te merken was aan het bijhouden en schoonhouden van de toiletten; deze waren soms erg vuil en zaten zonder toiletpapier. Door het tekort van vrijwilligers kregen sommige vrijwilligers erg veel op hun bordje, zodat ik denk dat er volgend jaar nog meer vrijwilligers zouden kunnen afhaken. Castlefest 2023 had tevens te kampen met heftige regenbuien, waardoor op zondag een deel van het terrein afgesloten werd. Dit was vooral erg vervelend voor mensen met een kraam en voor vrijwilligers die daar de vrijwilligerscamping hadden. Wij als bezoekers hadden niet zoveel last van de regen; we hadden soms even een enkele flinke stortbui waarvoor we even konden schuilen onder de vele grote tenten met bankjes. Voor de bezoekers viel het gelukkig dus wel mee met dat slechte weer.


Bands op Castlefest 2023

Tijdens Castlefest 2023 konden we genieten van bekende en onbekende nieuwe bands zoals o.a. Blód Dýr, Brisinga, Datura, The Dolmen, Cesair, Corvus Corax, Ritual Duir, Sowulo, Skáld, Trobar de Morte en Waldkauz.
Ik heb gedurende Castlefest 2023 voornamelijk CD's aangeschaft, geweldig dat Brisinga een nieuwe CD had uitgebracht, hun eerste CD heeft vele weken in m'n CDspeler gezeten dus ik ben zeer benieuwd naar hun nieuwe CD. Datura was voor het eerst op Castlefest doch ik kon hen al van andere festivals. Datura had ook een nieuwe CD die je al dan niet samen met een schitterend boek kon aanschaffen waarin dieper werd in gegaan op de nummers op de CD. Verder moest ik de nieuwe CD's van Sowulo, Ritual Duir en Trobar de Morte hebben!
Helaas hadden Cesair en Waldkauz nog geen nieuwe albums uitgebracht, men vertelde me dat Cesair op dit moment wel druk bezig was met opnames voor een nieuw album. Waldkauz had daarin tegen wel een CD-single uitgebracht van hun laatste album Labyrinth met daarop een nummer waarmee ze aandacht vroegen tegen het rechts-extremisme. Een mooi initiatief waar ik me van harte bij kan aansluiten.
Via www.Havamal127.nl nemen ik ook stelling tegen rechts-extremisme en racisme!


De Academie tent

Er waren tevens interessante lezingen in de Academie-tent, o.a. over eten in de middeleeuwen, over zwaarden vanaf de prehistorie tot in de middeleeuwen, over sjamanisme, over de Sheela-na-Gig, over het schrijven van verhalen, over Overleef jij het jaar 1000? en over de kunst van Anette Pirso. Uit de vele andere activiteiten gedurende Castlefest 2023 moest ik helaas een keuze maken, dus ik heb de twee voor mij interessantse lezingen eruit gepikt:

Sheela-na-Gig lezing
Lezing over de Sheela-na-Gig door Nike Stam, docente Keltische Talen en Culturen aan de Universiteit van Utrecht en verbonden met de stichting van Hamel voor Keltische Studies. Sheela-na-Gig is een naakte vrouwenfiguur dat wijdbeens zit en haar vagina wijd openhoud. Haar beeltenis vinden we op veel kerken in Ierland, Engeland, Frankrijk en Spanje, met name langs de bedevaartsroute naar Santiago de Compostela. De Sheela-na-Gigs in Ierland dateren van ná de Anglo-Normandisch invasie van Ierland vanaf 1160 vanuit Engeland. De Sheela-na-Gig is daarvoor ook via een invasie van Normandiers rond 1066 in Engeland terecht gekomen; de Sheela-na-Gigs vinden hun oorsprong dus in Frankrijk en Spanje. De Sheela-na-Gig is vaak een magere gestalte met nauwelijks borsten en met zichtbare ribben, uitpuilende ogen en een buitenproportioneel groot, vaak kaal hoofd. Enkele Sheela-na-Gigs hebben een spiegel en kam dat ijdelheid zou kunnen sym­bo­li­seren, hoewel ze er meestal af­schrik­wek­kend uitzien. Nike Stam dacht daarom dat de Sheela-na-Gigs in de elfde en twaalfde eeuw als afschrikwekkende waarschuwing bedoeld waren tegen ijdelheid en onkuisheid vanuit de Rooms Katholieke kerk. In teksten uit de 17de eeuw zien we een omslag, daarin wordt vanuit de kerken opgeroepen de Sheela-na-Gig beeldjes te vernietigen of te verbranden. Blijkbaar bestonden er ook houten Sheela-na-Gig beeldjes.
Latere Sheela-na-Gig beeldjes uit de 16de en 17de eeuw vinden we ook op kastelen en landhuizen, deze hebben vaak een mooier voorkomen, voller en met haar. Deze recentere Sheela-na-Gigs hebben mogelijk een beschermende betekenis; een afweer van kwade invloeden.
Recentelijk zien we nogmaals een omslag, de Sheela-na-Gig is tegenwoordig een feministisch symbool voor de zelfbewuste sexualiteit van vrouwen. Zo is de betekenis van de Sheela-na-Gig omgepoold van een Christelijke waarschuwing tegen onkuisheid, naar vrouwen die zelfbewust hun eigen sexualiteit claimen, een symbool van vrouwenkracht!
 (zie ook: Freitag Blz.3-5, 13-15, 43-49Goode Blz.15-16, 21-25Ade de verteller.nltheGuardian.comWikipedia)

Lezing "Overleef jij het jaar 1000?"
Voor haar lezing op deze Castlefest editie had Annemarieke Willemsen van het RMO te Leiden speciaal storm en regen geregeld om ons in een apocaliptische stemming te brengen.
Rond het jaar 1000 bestond Nederland nog niet, we waren deel van het Heilige Roomse Rijk. Met het naderen van het jaar 1000 dacht men dat de wereld dan zou vergaan. Dit was toen echter helemaal niet zo'n slecht nieuws. Het 1000 jarig rijk van het Christendom op aarde zou dan eindigen en plaats maken voor een eeuwigdurend paradijs. Men wist echter niet precies of dit nu 1000 jaar na de geboorte of na de sterfdatum van Jezus zou zijn, dus zowel het jaar 1000 als het jaar 1030 waren mogelijkheden in de ogen van de middeleeuwers. Er waren mensen die met het oog op het einde van deze wereld zich van al hun bezittingen ontdeden en op pelgrimstocht gingen. Niet alle mensen binnen eenzelfde kerk waren het daar echter over eens, anderen waren van mening dat het tijdstip van de overgang naar het paradijs een Goddelijke en onkenbare beslissing was. Dat er iets stond te gebeuren rond het jaar 1000 meende men in die tijd te zien aan diverse voortekenen. Afzonderlijk waren deze verschijnselen niet verontrustend voor de middeleeuwse mens, doch de opstapeling van deze verschijnselen werden wel als een teken gezien van een mogelijk naderende apocalyps. Zo zag men in het jaar 975 een vurig zwaard aan de hemel, en men begreep in die tijd ook heel goed dat dit een meteoor betrof, die vergezeld werd met het verschijnen van de Komeet Halley in 989 vanuit het oosten. Dit werd gevolgd door een eclips en een jaar met overstromingen en hongersnoden. In het jaar 993 was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien, in november 989 was er een zonsverduistering en in 999 was er een aardbeving en was er een komeet zichtbaar die omschreven werd als een brandende slang aan de hemel. Men wist echter wat kometen waren, wat meteoren waren, men wist dat de Aarde rond was (maar dacht dat alles rond de aarde cirkelde) en dat een zonsverduistering veroorzaakt werd doordat de maan voor de zon langs ging. Ook berekende men door vanaf hoogten de bolling van de aarde te meten en vervolgens de gevonden resultaten door te berekenen, de straal van de Aarde met slechts 9 kilometer verschil van onze huidige kennis!   Er was echter geen scheiding tussen wetenschap en geloof, astronomie en astrologie, het verschijnen van een komeet zou een grote verandering van gezag voorspellen. Vanuit de kerk kwamen echter gerustellende klanken dat dit natuurlijke verschijnselen waren die niets met een eventueel naderende apocalyps te maken hadden. En inderdaad gebeurde er niets in het jaar 1000, en rond het jaar 1030 gebeurde er ook niets. Mensen begonnen te twijfelen en je kreeg de eerste ketters...
Annemarieke Willemsen wist heel onderhoudend nog veel meer te vertellen over deze periode, waarvan ook heel veel te zien zal zijn tijdens de tentoonstelling over het jaar 1000 in het RMO te Leiden, waarbij ook haar boek over deze periode voor het eerste te koop zal worden aangeboden.
(Zie ook: v.Doorn Blz.8-10, 28-29, 51, 60, 64-65, 69-73  en  Wikipedia eclipsesWikipedia graadmeting)