Mabon vieren in Eindhoven


Open Mabonviering in Eindhoven op 24 September 2022

De aanloop naar deze viering liep niet zo. Een aantal mensen die een ritueel zouden begeleiden konden niet komen, Joris die een offerrituel zou begeleiden was ziek, Geertje die het dansritueel zou begeleiden was ook ziek en Celinda die de muziekale begeleiding altijd doet had allerlei zaken die haar aandacht vroegen en kon daardoor ook niet komen. De weersverwachtingen waren eerst de hele dag regen, wat op de dag zelf de hele dag miezerregen zou zijn. Desondanks had ik echt zin in deze viering en bleef ik goede moed houden...Het werd inderdaad een mooie viering, het was wel bewolkt maar gedurende de hele viering zo goed als droog. We begonnen met smudgen en een geleide visualisatie waarna we op traditionele wijzen een cirkel vormden waarin de vier windrichtingen verwelkomt werden. Na een korte algemene introductie over wat Mabon inhoud gingen we de kring rond waarin iedereen vertelde wat mabon voor hen inhield en betekende.
Vervolgens was het tijd voor een offerritueel. Met Mabon zijn de dag en de nacht even lang, het is tevens een oogstfeest. We kunnen kijken naar ons eigen leven, welke items in ons leven waar we onze energie in gestoken hebben (zaaien) kunnen we nu of binnenkort oogsten? En welke items in ons leven kunnen we beter loslaten en geen energie meer in steken. De items in ons leven die we los wilden laten zoals de bomen nu hun blaadjes loslaten hadden de meesten op een brief geschreven. Deze werden verzameld in een mand en toevertrouwd aan het vuur, die het als brandstof gebruikte om te transformeren in de energie die nu vrijkwam voor de items (oogsten) waar we wel energie in wilden steken.
Na het brandoffer zongen we "Spirits of Fire" waarna het tweede deel van het offeritueel volgde. Hierbij plaatsten we items die symbolisch waren voor zaken waaraan we wel meer energie aan zouden willen besteden op het altaar; het energetische brandpunt van de viering.

Dansritueel

Met het dansritueel gaven we de bewegingen in de natuur vorm met een dans. Mabon is een oogstfeest dus de eerste dans stond in het teken van ontvangen, de oogst, dankbaarheid op het nummer Morning Mood - Peer Gynt van Grieg. De tweede dans had als thema bezinning, balans, op de muziek van Anúna : "Siúil a Rúin" (Walk My Love). Het derde onderdeel van het dansritueel stond in het teken van de komende herfst, het loslaten, bevrijding op de muziek van Clannad: I see Red. Tijdens dit laatste nummer maakte we o.a. losslaande en afschuddende bewegingen.

De oude Plataan

De oude Plataan heeft eind juli 2022 ernstige brandschade opgelopen  (zie wasven.nl).
De ruim 260 jaar oude boom heeft zo'n 30% kans op herstel, dus we deden een ritueel om te kijken wat de boom nodig heeft. We vormden een halve cirkel bij de boom en maakten contact met de energie vanuit de aarde en vanuit de lucht. Vervolgens stemden we ons af op de boom zelf om te kijken wat de boom nodig heeft; energie, rust, zodat we ons daar op konden focussen. Ik vond het een mooi ritueel en heb even een connectie met de boom ervaren, die er zeker nog voor gaat. Aansluitend vertelde Remco over wat Mabon voor hem betekend en begeleide hij een ritueel op de boom gericht; de kruin en de takken, op de stam en gericht en vervolgens gericht op de wortels die 2/3 deel van de boom uitmaken. We besloten met een lied voor de boom: The Earth, The Air, The Fire, The Water.

Meditatie rond licht en donker

Als laatste deden we een loopmeditatie rond een aantal vragen, geïnspireerd op een ritueel uit het boek Rituals of Celebration van Jane Meredith (Blz.244). Tijdens de loopmeditatie was het de bedoeling rustig rond te lopen en je af te sluiten van je omgeving terwijl je rondliep en je blik alleen op de grond vlak voor je gericht hield. We bleven echter allemaal stil op onze plek rond het vuur staan. De eerste vraag waarover we enige tijd mediteerde was in welk deel van je leven is het licht het sterkst aanwezig, in welk deel van je leven komt de lichte kant het meest tot uitdrukking?
Nadat we deze vraag in de groep beantwoord hadden ging de tweede vraag over in welk deel van je leven het duister het sterkst aanwezig was of tot uitdrukking kwam. Ook deze vraag kon je in de groep beantwoorden. De derde en laatste vraag ging over de balans van je lichte en duistere aspecten in je leven, hoe creëer je deze balans? Niet iedereen wou/kon deze vragen in de groep beantwoorden zodat men deze als overdenking mee naar huis nam.

Afsluiting

Het was tijd om de viering af te sluiten en de cirkel weer op te heffen. We hadden een mooie viering die wat beschouwelijker was dan voorgaande vieringen. Mensen hebben hun kwetsbare kanten laten zien in een fijne constructieve sfeer. Na het afsluitend ritueel zongen we May The Circle Be Open, waarna we nog even gezellig konden napraten en genieten van de potluck.
Hoewel er slecht weer voorspeld was hadden we het de hele viering zo goed als droog gehouden, heel af en toe voelde we een miezerig druppeltje waarna het weer droog was. Een geslaagde Mabon viering!


        Martin Roek

Je vindt hier meer informatie over de volgende Mabonviering.
Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !
Mabonviering Eindhoven 2021

Open Mabonviering in Eindhoven op 25 September 2021

Dit jaar begonnen we rond 15:00 uur, een uurtje later dan gewoonlijk omdat er een huwelijksceremonie bij de oude Plataanboom was. Het was lekker zonnig weer, we vormden een kring waarna iedereen gesmudgt werd. Met een geleide visualisatie maakte we contact met de aarde en onze omgeving en vormden we een energische kring; een beschermende cirkel. We verwelkomde via de vier windrichtingen de elementale spirits van de aarde, de lucht, het vuur en het water, de natuurspirits van het parkje, moeder aarde en het oneindige mysterie. Om verder op elkaar af te stemmen zongen we gezamenlijk "The Earth is Our Mother".
We werden deze keer met heerlijke muziek van Richard begeleid met gitaar en een hang-drum!

Ritueel met dennenappels

Een thema van Mabon is evenwicht; de dag en de nacht zijn even lang, overdag kunnen we nog heel goed lekker naar buiten maar 's avonds wordt het al vroeger donker en wat frisser en gaan we eerder naar binnen. Dag en nacht, buiten en binnen, open en dicht, gesymboliseerd met deze dennenappels die zich overdag openen en 's nachts sluiten. Iedereen kreeg twee dennenappels; een open dennenappel en een wat meer gesloten dennenappel. We sloten onze ogen en keken naar ons eigen leven, wat vinden we van het evenwicht tussen bijvoorbeeld werk en prive, verplichtingen en dingen die je leuk vindt om te doen voor jezelf, enz.. Waar zou je wat meer evenwicht in willen zien? Dingen in je leven die wat minder mogen verbind je met de dichte dennenappel, aspecten van je leven die je wat meer ruimte wil geven verbind je met de open dennenappel. We openden onze ogen en benoemden eerst iets dat we hadden verbonden met de dichte dennenappel, waarna de dennenappel werdt toevertrouwd aan het vuur. Daarna benoemde we iets dat we hadden verbonden met de open dennenappel en vertrouwden we deze dennenappel toe aan het vuur. Dat het vuur de aan de dennenappels verbonden aspecten van je leven mag transformeren naar meer evenwicht in je leven.

Dansritueel

In het dansritueel dat Geertje bijna ieder jaarfeest weer voor ons ontwikkeld en begeleid, worden de bij het jaarfeest behorende aspecten en bewegingen in de natuur vertaald naar een dans. Het eerste dansritueel van deze Mabonviering begonnen we met het voelen van de Yang kracht die de afgelopen maanden ons (letterlijk en figuurlijk) in beweging heeft gezet, op het nummer: Hero.
Het tweede dansritueel op muziek van Enya was heerlijk rustig, met deze muziek konden we voelen hoe we de komende tijd langzaam maar zeker naar binnen toe mogen gaan. Hierbij hoorden heel rustige, naar binnen gekeerde bewegingen.
Met de derde dans richtte we ons meer op het evenwicht van de twee krachten, in deze periode voegen de twee krachten zich gelijkmatig samen en creëren zo een beweging die vol is van zachte kracht of krachtige zachtheid. Dit onderdeel van het dansritueel deden we op de muziek van Enigma.
Het laatste deel van het dansritueel stond in het teken van de binnengehaalde oogst; samen vieren dat het harde werken voorbij en dat er een tijd van inkeer gaat komen. Maar nu nog even genieten van de uitbundigheid op de muziek van Caro Emerald

Appelritueel

Een ander aspect van Mabon is het oogsten, Mabon is ook een oogstfeest. We kunnen in deze tijd o.a. appels oogsten. Iedereen kreeg een appel die symbool stond voor wat we de afgelopen periode in ons leven geoogst hebben, bereikt hebben. Het afgelopen jaar gaf veel beperkingen waardoor mogelijk niet alle 'oogsten' goed uit de verf gekomen zijn. Waar zijn we dankbaar voor? Waar zouden nog wat meer aandacht aan kunnen besteden? Nadat iedereen hier iets uit het eigen leven over gedeeld had, gingen we nog iets verder met welke 'oogst' het dichts bij je hart lag.
Nadat we hier het een en ander met elkaar over gedeeld hadden, sneden we de appels overdwars in tweeën. Zo zagen we dat in het hart van iedere oogst een pentagram besloten ligt.
De ene helft van de appel met het pentagram offerde we als dank, de andere helft van de appel aten we lekker zelf op.

Ritueel met kastanjes

Ook de Kastanjebomen geven in deze tijd overvloedig kastanjes. We hadden veel kastanjes verzameld als symbool voor een overvloedige oogst. Van deze overvloedige oogst gingen we iets maken; een kastanje poppetje, een ketting. Tijdens onze jaarfeest vieringen doen we altijd iets beschouwends, iets met beweging en iets creatiefs dat bij het thema van het jaarfeest past.
Met de kastanjes die symbool staan voor een overvloedige oogst, ging we iets creatiefs maken, om dat vervolgens met elkaar te delen, door iets voor elkaar te maken en dat aan de ander te geven. Hier kwamen enkele persoonlijke creaties uit voort die mooi aansloten bij de boodschap die aan de ander gegeven werdt.We zongen nu gezamenlijk nog The River is Flowing, waarna de viering afgesloten werd. De vier elementen vanuit de vier windrichtingen werden bedankt, de natuurspirits van het parkje, moeder aarde en het oneindige mysterie werden bedankt. Ter afsluiting zongen we May The Circle Be Open, waarna we nog even gezellig konden napraten en genieten van de potluck.
Het was een zeer geslaagde, relaxte viering geworden!

        Martin Roek

Je vindt hier meer informatie over de volgende Mabonviering.
Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !
Mabonviering Eindhoven 2018

Open Mabonviering in Eindhoven op 29 September 2018

Het was met een temperatuur van rond de 13 graden wat fris vandaag, maar we hadden wel lekker zonnig weer. Rond 13:13 uur begonnen we de Mabonviering door eerst iedereen te smudgen waarna we een geleide visualisatie deden om te aarden en daarmee al een cirkel te vormden. Vervolgens creëerden we een cirkel met aandacht voor de vier windrichtingen, elementen, Moeder Aarde en het grote alomaanwezige mysterie. Met de veranderingen in de natuur, van de zomer naar de herfst, zongen we deze keer het bijpassende lied Cauldron of Changes.
Na een korte uitleg van de thema's die rond Mabon spelen gingen we creatief bezig met het maken van een klein mini-heksen­bezempje met o.a. takjes van de berk die een reinigende werking heeft. Nadat we allen een leuk klein bezempje gemaakt hadden, kozen we aan wie we ons bezempje wilden geven. Mabon is een oogstfeest waarin we de vruchten van onze oogst met elkaar delen. Zo vormden we paren die bezempjes gingen uitwisselen, maar we deden er eerst een reinigritueel mee. De mini-heksen­bezem gemaakt van reinigende berkentakken werdt gedoopt in zout water.
Ook zout is reinigend en neemt veel vuil op. Hiermee reinigden we dan het energieveld van de ander, waarna we die ons zelfgemaakte bezempje gaven. Daarna deed de ander dan hetzelfde weer bij ons.

Mabon is net als Imbolc ook een periode voor de schoonmaak. Met Imbolc de voorjaarsschoonmaak en met Mabon de najaarschoonmaak. De dagen worden korter, we gaan de donkere periode tegemoet, de oogsten zijn grotendeels binnen, dus opruimen wat niet meer nodig is, nu het nog redelijk lekker weer is. Zo deden we dan na het reinigen van ons energieveld met de mini-heksenbezem, nu een reinigsritueel van binnenuit.
We gingen in een kring zitten waarna er een kommetje met keltisch zeezout rond ging. Hieruit namen we allen een handje zout. Zout kan verontreinigingen, vuil goed opnemen. We sloten onze ogen en visualiseerden hoe wortels vanuit onze stuit de aarde inwortelde. Hieruit namen we energie uit de Aarde op die via onze stuit door ons lichaam heen ging. Deze energie stuite hier en daar op belemmeringen, hindernissen, waar het niet soepel langs kon stromen. We stelden ons voor hoe deze belemmeringen, deze hindernissen, voor een groot deel langzaam opgelost werden, vloeibaar werden en meegevoerd met deze energie, in de richting van onze handen. Daar werden deze belemmeringen, deze obstakels opgenomen door het reinigende zout. Ik ging vervolgens met een schaal zout water één voor één de mensen in de kring langs zodat ze het zout konden loslaten en hun handen in het water konden wassen.
Met een dergelijk ritueel ben je natuurlijk niet in één keer van alles af, het gaat erom dat je er aandacht aan besteed en zodoende het proces in werking houdt, in beweging houdt.
Nu iedereen gereinigd was ging het kommetje zout nogmaals de kring langs en pakten we er slechts enkele korreltjes zout uit. Zout is niet alleen reinigend maar ook essentieel voor ons leven. Zout hebben we nodig voor het doorgeven van zenuwprikkels en voor de vochtbalans in het leven. Verder is het belangrijk om sommige dingen in het leven met een korreltje zout te nemen. We stopten het korreltje zout in onze mond en proefde het zout des levens.

Dansritueel

Met het dansritueel begeleide Geertje ons met dans door de verschillende aspecten van Mabon. We begonnen met het nummer "Hero" van Chad Kroger. Op dit nummer dansten wij de zonkracht, de uitgaande energie waarmee we dingen kunnen opbouwen en in de wereld zetten. Deze energie staat voor de zon, de dag, en is mannelijk.
Het tweede nummer was "Adagio l'autumno" van Vivaldi uit de 4 jaargetijden. Hierop dansten we de maankracht, de naar binnen gerichte energie die contact maakt met de wereld van onze ideeën. Deze energie staat voor de maan (m.n. donkere), de nacht, en is vrouwelijk.
Het derde nummer was helemaal Mabon; dit was de song "Volver a l'innocence" van Enigma. In dit nummer waren de beide krachten van de vorige twee nummers samengebundeld, deze leiden ons naar onze creativiteit. En met die creativiteit kunnen we ons potentieel uitdrukken en nieuw potentieel ontdekken. De balans tussen Yin en Yang, mannelijk en vrouwelijk, dag en nacht.
Tot slot dansten op "A night like this" van Caro Emerald: heerlijk lucht geven aan onze creativiteit. Lucht het element van verbinden en samenzijn, delen. Hierop gaan we wederom onze creativiteit dansen maar nu delen we die met een ander, de anderen. Speels licht en vrolijk.
Hierlijke muziek en dans waarin de thema's rond Mabon mooi uitgedrukt en uitgebeeld werden. Met dit dansritueel is de Mabonviering ook echt een viering!

Dankbaarheid & vooruit kijken

Mabon is een ochtsfeest, we hebben nu alles overvloedig! We kunnen kijken naar de oogst in ons eigen leven; privé, in je werk, studie, je persoonlijke ontwikkeling. Wat is jouw oogst waar je dankbaar voor bent. We hadden allen wat heerlijk ruikend hooi gepakt dat symbool stond voor de oogst. We stelden ons voor hoe de energie van de dankbaarheid die we voelden doorstroomde naar het hooi, dat we vervolgens langs ons hart in het vuur loslieten. Energie moet stromen, anders stagneert het en stopt alles. Het vuur transformeert alles en geeft deze energie weer door het universum in.
Met Mabon gaan we de donkere periode tegemoet en kijken we ook of de oogst voldoende is om die periode door te komen. Waar zouden we nog aandacht aan moeten/willen besteden de komende periode, welke prioriteiten willen we stellen? Ook dit visualiseerde we als een gevoel of beeld dat we via het hooi in het vuur loslieten. Het transformerende vuur zal de energie van je verwachtingen voor de komende periode transformeren en verspreiden en wegen zoeken je te helpen deze te realiseren.

We waren er even stil van. We zongen May The Circle Be Open en daarna hieven we de cirkel weer op. We gingen nu lekker eten van de potluck, iedereen had wat lekkers meegenomen zodat we konden genieten van de overvloedige oogst die iedereen met elkaar kwam delen. We hebben nog even lekker rond het vuur nagepraat en van het eten genoten. Het was een zeer geslaagde Mabonviering!!!


        Martin Roek

Je vindt hier meer informatie over de volgende Mabonviering.
Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !
Mabonviering Eindhoven 2017

Open Mabonviering in Eindhoven op 23 September 2017

Het was lekker zonnig weer en we waren met een leuke groep met veel nieuwe gezichten. Nadat iedereen gesmudged was vormden we een cirkel en deden we een visualisatie om te aarden waarna de cirkel gecreëerd werd.
Er werdt wat verteld over de geschiedenis en achtergronden van het Mabonfeest; de balans tussen donker en licht, de dag die precies even langs duurt als de nacht, de oogstperiode waardoor we rond Mabon alles in overvloed hebben. Na deze achtergrond informatie van het Mabonfeest zongen we The River is Flowing
Dansritueel

Na gezamenlijk dit lied gezongen te hebben deden we een dansritueel begeleid door Geertje, de openingsdans had als thema de vier elementen aarde, water, lucht en vuur en de balans van lichaam en geest, op de muziek: Adama V´Shamayim.
Met de equinox is er een balans tussen dag en nacht, licht en donker, het uitbundige van de zomer en het beschouwende, naar binnen gerichte van de komende donkere periode van de herfst en de winter.
We deden twee dansen waarvan de eerste als thema de naar buiten gerichte mannelijke energie had (muziek: Zobra) en de andere dans als thema de naar binnen gerichte, vrouwelijke energie had (Muziek: String Quintet in C - Franz Schubert).
Na deze dansen waarin de mannelijke en vrouwelijke energie vormgegeven werden deden we een dans waarin we deze twee energieën lieten samenvloeien en in balans brachten (op Smaointe van Enya). De laatste dans was een cirkeldans op Listen to the river van Luka Bloom om alles lekker te vieren. Het was erg leuk te merken welke dansjes en mogelijkheden je hebt met een cirkeldans!

We sloten het dansritueel af met het gezamenlijk zingen van het lied The Earth is our Mother. Hierin zingen we dat Moeder Aarde voor ons zorgt en dat wij ook voor Moeder Aarde moeten zorgen. We deden een belofte aan Moeder Aarde om beter voor Haar te zorgen zodat ook toekomstige generaties nog van overvloedige oogsten kunnen genieten zoals wij die kennen. We schreven onze beloften op een papiertje dat we gekregen hadden waarna iedereen zich rond het vuur verzamelde.
Één voor één spraken we vervolgens onze belofte uit en zonden deze belofte de kosmos in via het vuur. De één beloofde meer vegetarisch te gaan eten, andere beloftes waren meer biologisch eten, minder de auto gebruiken, meer te fietsen en te lopen, afval te scheiden, mensen in je omgeven bewuster proberen te maken, zwerfafval opruimen, zelf bewuster met de natuur omgaan, enz..
De hoorn des overvloeds zat overvloedig vol met fruit, hiervan gingen we met z'n allen een heerlijke fruitsalade van maken. De pitten uit het fruit werden verzameld, gewassen en gedroogd bij het vuur. Toen we twee flinke schalen vol met een heerlijke fruitsalade hadden, verzamelden we ons weer om de viering af te sluiten. Nadat de cirkel opgeheven en geopend was zongen we May The Circle Be Open dat vaak gezongen wordt bij het opheffen van de cirkel. Iedereen kreeg de gewassen en gedroogde pitten uit het fruit in een klein glazen potje mee; zaaigoed voor het volgende jaar uit onze overvloedige oogst van dit jaar.
Nu de viering afgesloten was konden we genieten van de heerlijke fruitsalade die we gemaakt hadden en nog even gezellig napraten.
Er was een prettige ontspannen sfeer, ik vond het een zeer geslaagde viering!


        Martin Roek

Je vindt hier meer informatie over de volgende Mabonviering.
Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !