Mabon vieren in Koog aan de Zaan
Op 19 September 2015 heb ik het Mabonfeest gevierd in Koog aan de Zaan, ge­or­ga­ni­seerd door Loes en Lunadea.
Hoewel het ´s nachts en die ochtend nog flink geregend had was het tijdens de viering mooi zonnig weer. Iedereen kreeg de gelegenheid om gesmudged te worden waarna de cirkel op traditionele wijze gevormd werdt. Alle ruim 40 aanwezigen kregen een kruidenmengsel en ´n zwart doekje plus touwtje om het doekje met daarin het kruidenmengsel dicht te binden. We hielden het zakje bij ons hart en stopten alles wat we kwijt wilden erin: alles waar we energie in gestoken hadden maar wat niets opleverde, de zogenaamde misoogsten, alles waar we van af wilden. Een ieder projecteerde dit in het zakje met kruiden dat hiervoor speciaal samengesteld was, waarna we het zakje in de vuurschaal
offerden.
Er was van te voren aan iedereen gevraagd fruit en zacht fruit mee te nemen voor o.a. de Hoorn des Overvloeds. Mabon is een oogstfeest, alles is dan overvloedig aanwezig. Het harde fruit ging in de Hoorn des Overvloeds en het zachte fruit hielden we nog even bij ons. We gingen dat waar we dankbaar voor waren en wat we geoogst hadden dit jaar in het zachte fruit projecteren. Vervolgens gingen we één voor één onder het uitspreken van waar we dankbaar voor waren, het fruit in de ketel doen.
Loes en Lunadea maakte hier later jam van waarvan iedereen na afloop een klein potje mee naar huis kreeg.

Om de jam nog meer op te laden met de overvloedige energie van Mabon werd met het fruit uit de Hoorn des Overvloeds een mandala om het vuur gemaakt door alle aanwezigen (foto hiernaast). Toen de hartvormige mandala klaar was deden we een spiraaldans rond het vuur.
Met muziek en gezang kregen we krachttekens op ons gezicht om onze innerlijke draak en kracht te stimuleren en mee te nemen buiten de spiraal. Daar kregen we van Lunadea een doorgesneden appel, het was de bedoeling hier de zaadjes uit te halen en die aan anderen te geven met een compiment.
De appel aten we natuurlijk op.

De zaadjes die je had gekregen plus het potje jam die vol zaten met de mooie intenties en overvloedige energie van Mabon namen we mee naar huis om in de donkere tijd van het jaar energie uit te kunnen putten.


Mabon altaar met de Hoorn des Overvloeds

Het was een heel fijne Mabonviering waarin de elementen van het Mabonfeest op een mooie manier praktisch vormgegeven werden. Er was een fijne gemoedelijke sfeer, we gingen weer opgeladen met de positieve sfeer en energie naar huis.
Martin Roek         

Je vindt hier meer informatie over de volgende Mabonvieringen.