Mabon vieren in Koog aan de Zaan


Tijdens het Mabonfeest in Koog aan de Zaan op 19 september 2015 georganiseerd door Loes en Lunadea werden we begeleid door muziek en liederen.
Tijdens de spiraaldans werd dit lied gezongen: The Spiral Dance

Spiral Dance
What serves life will stand
What does not will fall
The power is in our hands
Love changes all


Het feest en de cirkel werden afgesloten met het lied "May The Cirkel Be Open", op YouTube.com gezongen door: Robert Gass en ook: Alice Di Micele

May the circle be open
But unbroken
May the love of the Goddess
Be ever in your heart

Merry meet
And merry part
And merry meet again


In de ene versie van het lied gaat het om de Love of the Goddess en in een andere versie om de Peace of the Goddess, ook ben ik tegengekomen:

May the Circle be open
But unbroken
May the Lord and the Lady
Be ever in your heart

Merry meet
And merry part
And merry meet again

Je kan dus kiezen uit verschillende varaties op dit thema of er een eigen draai aan geven.

Terug naar het verslag over het Mabonfeest in Koog aan de Zaan

Martin Roek