Beltane in Koog aan de Zaan

Koogerpark 2016

Op 7 mei 2016 heb ik weer Beltane gevierd in het Koogerpark in Koog aan de Zaan, georganiseerd door Lunadea en Loes. Ook deze keer was er een grote opkomst van ruim 50 mensen waaronder ook veel nieuwe gezichten. Nadat iedereen gesmudged was werdt de viering op traditionele wijze geopend met het vormen van een cirkel. Vervolgens deden we een geleide visualisatie waarin we contact maakten met de liefde vanuit ons hart. We begonnen met een goudachtige bol rond ons hart, rond ons lichaam, rond de onze cirkel, rond Nederland en rond de hele planeet.Na de opening verdeelde we ons in twee groepen: de mannen en de vrouwen. Beidde gingen zich klaarmaken voor de jacht: de mannen zouden op de vrouwen gaan jagen om zo verschillende mei-koning en koningin koppels te vormen. Met de viering van vorig jaar hadden we één mei koning en koningin, doch dit jaar waren alle mannen en vrouwen die aan de jacht meededen een mei-koning en koningin! Toch een heel leuke variatie in de viering waarbij iedereen dan ook veel meer betrokken is en deze variatie sluit beter aan bij deze tijd.
Nadat de mannen met de jacht zich verbonden hadden met een vrouw, kreeg iedereen een Beltane zegening met olie op het hoofd en de pols. Vervolgens werden deze mei-koppels voor het feest als mei-koningen en koninginnen symbolisch gehandvast en mochten straks de dans rond de meiboom openen. Nadat er een toost was rondgegaan in een drinkhoorn gevuld met mede werdt de cirkel weer ritueel afgesloten.
De mannen en vrouwen splitsten zich weer op, de vrouwen gingen met een bloemenkrans naar het veldje en de mannen pakten de meiboom en droegen die naar het veldje. Nadat de vrouwen de bloemenkrans om de top van de meiboom gedaan hadden, werd deze door de mannen opgericht. Nu kon de dans om de meiboom beginnen!
De meiboom had dit jaar linten met vele verschillende kleuren waarmee tot uitdrukking gebracht werdt dat we verschillende mensen waren die vanuit vele verschillende streken kwamen.
De dans om de meiboom leverde een mooi vlechtwerk op.Hoe langer de dans duurde, hoe korter de linten, hoe dichter we allemaal bij elkaar kwamen, hoe moeilijker de dans werdt. Dat leverde natuurlijk wel komische situaties op. Toen het dansen echt niet meer ging werden de linten aan de meiboom geknoopt. De mannen hadden de meiboom gehaald en neergezet, de vrouwen gingen hem nu opladen met hun energie (foto rechts hiernaast).
Hiermee kwam er dan een einde aan de meiboom dans, die begeleidt werd met een lekker muziekje van Ingrid Reinhoud.

Na de dans volgde een gezellige potluck maaltijd, iedereen had wat lekkers te eten en te drinken meegenomen, zodat we gezellig konden na- en bijpraten onder het genot van een hapje en een drankje.
Vervolgens kon wie dat wou balfolk dansen onder de deskundige begeleiding van Jeannette Snier en Wim Scherpenzeel.
Er werdt lekker gedanst, een mooie afsluiting van dit Beltane feest!

Weer een zeer geslaagde Beltane viering met heerlijk zomers weer!

Martin Roek

Koogerpark, 2 mei 2015

Op 2 mei 2015 heb ik voor het eerst Beltane gevierd in het Koogerpark in Koog aan de Zaan, georganiseerd door Lunadea en Loes. Bij de opening van de Beltane viering in Koog aan de Zaan zei Lunadea: met de zomer gaan de mensen meer naar buiten en laten met het mooie weer meer van zichzelf zien. Mensen kijken naar elkaar en dan je zie toch mensen waarvan je denkt: mooi om te zien, die vindt ik leuk om te zien.
Beltane viering Koog aan de Zaan, mei 2015 Met Beltane ervaren we deze aan­trek­kings­kracht, Beltane is een vrucht­baar­heids­feest. Ging het rond het Ostara feest om de ontluikende vrucht­baar­heid, rond Beltane gaat het om de be­vruch­ting zelf. Dit wordt overal in Europa gesymboliseerd door het huwelijk van de meikoning en de meikoningin.
Dezen symboliseren het huwelijk tussen de God en de Godin; de bevruchting die nu overal in de natuur plaatsvind.
Tijdens de Beltaneviering in Koog aan de Zaan werdt er uit de aanwezigen dan ook een meikoning en meikoningin gekozen. Beltane viering Koog aan de Zaan, mei 2015 Deze mochten de dans rond de meiboom openen. De mannen kregen de witte linten (symbolisch voor sperma) en de vrouwen de rode linten (men­stru­atie­bloed, toch niet echt een vruchtbare combinatie!?). De meiboom dans werdt begeleid door een lekker live muziekje. De mannen en vrouwen dansten in tegengestelde richting beurtelings binnen en buiten om zodat er een mooi lintenvlechtwerk op de meiboom ontstond naarmate de dans verder vorderde. Ook werden de linten door het dansen rond de meiboom steeds korter zodat de kring steeds kleiner en kleiner werd zodat de dans op een gegeven moment tot een natuurlijk einde kwam. De meiboom was nu opgeladen door de dans en de dames die dat wilden konden de boom nu aanraken om de Beltane viering Koog aan de Zaan, mei 2015 vrucht­baar­heid in hun leven te stimuleren, hetzei letterlijk danwel figuurlijk in de vorm van een vruchtbare studie of baan. Waarom de mannen hiertoe niet uitgenodigd werden ontging mij even.

Beltane betekend helder vuur (Bel = helder, tane = vuur) dus een Beltane viering zonder vuur kan natuurlijk niet. Er was heel creatief een vuurtje gemaakt in een langwerpige metalen bak waar nu geheel volgens de traditie negen verschillende soorten hout ritueel aan werden toegevoegd. De meikoning en meikoningin open­den het ritueel met de eerste heilige houtsoort (zie foto). Beltane viering Koog aan de Zaan, mei 2015

"Nine woods in the Cauldron go,
Burn them fast and burn them slow.
Birch in the fire goes
To represent what the Lady knows.
Oak in the forest towers with might,
In the fire it brings the God's insight.
Rowan is a tree of power,
Causing life and magic to flower.
Willows at the waterside stand
Ready to help us to the Summerland.
Hawthorn is burned to purify
And to draw faerie to your eye.
Hazel - the tree of wisdom and learning
Adds its strength to the bright fire burning.
White are the flowers of Apple tree
That brings us fruits of fertility.
Grapes grow upon the vine
Giving us both joy and wine.
Fir does mark the evergreen
To represent immortality seen.
Elder is the Lady's tree
Burn it not or cursed you'll be.
"

Bovenstaande tekst begeleide het vuurritueel waarbij negenmaal het in de opgelezen tekst genoemde heilige hout aan het vuur werd toegevoegd door negen verschillende mensen / koppels. Vervolgens konden de zo'n 50 aanwezigen om de beurt zo hoog mogelijk over het vuur springen, hoe hoger de sprong hoe vruchtbaarder het komende jaar.Nadat het rituele gedeelte afgesloten was, was er een gezellige picknick in het park, iedereen had wat lekkers meegenomen wat met iedereen gedeelt werdt.
Voor wie dat wou was er ook nog de gelegenheid tot balfolkdansen al dan niet onder begeleiding van instructeurs (vader en dochter) voor wie dit nog nooit gedaan had en het graag wou leren.

Al met al dus een zeer geslaagde Beltane viering !!!
Martin Roek

Lees verder over...

Beltane vieren

Beltane vieren
30 april / 1 Mei
 
meer info

Keltfest.nl

Keltfest
hopelijk weer in mei 2024
 
meer info

Geschiedenis

Geschiedenis van Beltane
Beltane geschiedenis
 
meer info