Ostara viering 2023 in Eindhoven


Je vindt hier informatie over de volgende Ostara vieringen.

Zondag 19 Maart 2023 vierden we voor de vijfde maal Ostara in hetzelfde parkje in Eindhoven. Deze keer begonnen we nog voor het echte begin van de viering met het maken van kleine heksenbezems.
Er was een aardige hoeveelheid Berkentakjes die we samenbonden aan een steel. Toen iedereen een heksenbezempje gemaakt had, werd deze gebruikt in een reinigingsritueel. De Berk heeft van zichzelf al reinigende eigenschappen en we konden het bezempje in een bokaal water met Floridawater dopen. Hiermee reinigden we elkaar en de open plek in het parkje waar we onze viering hielden.
Na het reinigingsritueel deden we een visualisatie om te aarden en een cirkel te creëeren. Aansluitend verwelkomden we de richtingen, elementen en de natuurspirits.
Nadat we het lied Earth My Body hadden gezongen, deden we een rondje waarin iedereen vertelde wat Ostara voor hen betekende. Nadat iedereen gesproken had zongen we samen Round and Round.

Balans & ei ritueel

Met Ostara zijn de dag en de nacht wereldwijd overal even lang. Vóór Ostara werden de nachten langzaamaan steeds korter en ná Ostara zullen de dagen langer worden dan de nachten. Met Ostara is er echter sprake van een balans. In deze geleide visualisatie stond het thema van de balans centraal. Uiteindelijk kwamen we bij een woord of een symbool dat onze innerlijk kracht symboliseerde dat ons hielp om in balans te blijven. Dit woord of symbool werd creatief weergegeven op een hard gekookt ei dat iedereen meegebracht had. Deze kracht werdt geactiveerd en versterkt door de energie van het naar elkaar overgooien van het ei. Het ei kon daarna in het parkje geofferd worden aan de natuurspirits of je kon het mee naar huis nemen. Dit ritueel werd afgesloten met het lied We All Come From the Goddess.

Dansritueel

Met het dansritueel gaven we vorm aan de thema's van Ostara in de vorm van dans. Ostara is een balansmoment waarbij de dagen en de nachten even lang zijn, de duistere periode en de lichte periode in balans zijn. Met de eerste dans op de muziek "De Zwaan" besteedde we aandacht aan onze duistere kant, keerden we ons naar binnen vormgegeven in een rustige, ingetogen, naar binnen gekeerde dans.
Het tweede deel van het dansritueel stond in het teken van het licht; naar buiten treden, de lente, vruchtbaarheid, heel toepasselijk vormgegeven op de muziek van Vivaldi: "Spring"
Met het laatste deel van het dansritueel keerden we terug naar het actuele Ostara thema: balans, met dansbewegingen naar voren en opzij waarbij we de grenzen van onze balans opzochten op de muziek van Simon & Garfunkel: "Scarborough Fair"
Het dansritueel werd afgesloten met het Sami lied Gula Gula, schitterend gezongen door Celinda.
Helemaal onderaan deze pagina bij het verslagje over de Ostara viering in 2017 vindt je de songteksten in het Sami, Engels en Nederlands van Gula Gula.

Kaartritueel

Van te voren was aan iedereen gevraagd een kaart mee te nemen met daarop een Ostara-wens voor een ander. Bijvoorbeeld succesvol in liefde, een studie, een project, werk, je eigen ontwikkeling. Iedereen had wel een mooie kaart meegebracht, die allemaal verzameld werden in een mand aan het begin van de viering. Nu was het tijd om met de mand rond te gaan zodat iedereen een kaart kon trekken...
Verscheiddene mensen vertelden dat de kaart echt helemaal goed van toepassing was.

Afsluiting

Nadat we de vier richtingen en elementen hadden bedankt en de cirkel opgeheven was zongen we ter afsluiting May The Circle Be Open.
Hiermee was de viering zo rond 16:30 uur afgelopen en konden we nog even gezellig napraten onder het genot van een zelf meegebracht hapje en drankje.
Hoewel er een klein buitje voorspeld was, bleef het de hele middag zonnig en droog. We hadden weer een heel geslaagde viering!
Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !

Ostara viering 2021 in Eindhoven


Je vindt hier informatie over de volgende Ostara vieringen.

Na een jaar lang geen jaarfeest vieringen was de behoefte aan een pagan/heidense viering voldoende om zonder enige reclame een groep van zo'n 20 mensen naar Eindhoven te laten komen voor een Ostara viering.

We begonnen even na 14 uur met smudgen. Om afstand van elkaar te houden én een verbinding met elkaar te maken had ik iedereen gevraagd een stok of tak van ongeveer een meter lang mee te nemen. Met een stok in iedere hand vormden we zo een grote cirkel. Vervolgens deden we een geleide visualisatie waarin we een verbinding maakten met de aarde, elkaar en de hemel boven ons.
Je kan deze visualisatie hier nalezen.
We openden nu de viering door de vier elementen en windrichtingen te verwelkomen en zongen gezamenlijk The River is Flowing.Lunadea beschrijft in haar boekje De 13 Volle Manen  (Blz.20)  een ritueel over voetstappen, dit ritueel vormden voor Murel en ik de inspiratiebron voor het aangepaste voetstappen ritueel tijdens de Ostara viering. Met Ostara zijn de dag en nacht even lang, een moment van balans, bezinning. We gingen allemaal zitten een keken terug naar ons verleden, naar de voetstappen die we gezet hebben en die ons gebracht hebben waar we nu zijn. Voor welke stappen ben je dankbaar, welke stappen zou je willen loslaten. Vervolgens stelden we ons de voetstappen voor die we nog willen gaan zetten, welke kant wil je op, wat zijn je doelen? Nadat we ons hierop hadden bezonnen, openden we onze ogen. Iedereen kreeg een papier met hierop twee voetstappen, op de ene voetstap schreef je dat wat tijdens de meditatie naar boven kan over het verleden, op de andere voetstap dat wat tijdens de meditatie naar voren kwam over toekomstige stappen. We verzamelden ons weer in een kring, om eerst om de beurt de voetstap van het verleden in het vuur te verbranden; dat de voetstappen uit het verleden de brandstof mogen zijn voor onze toekomstige voetstappen. Nadat iedereen de oude voetstappen aan het vuur had toevertrouwd deden we dat nu om de beurt met de voetstappen van de toekomst. Dat dezen door het vuur getransformeerd mogen worden naar een spoedige realiteit.Dansritueel

Het dansritueel werdt deze keer wederom geweldig begeleid door Geertje .
Het eerste deel van het dansritueel was op het nummer "Awakening Spring" geschreven en uitgevoerd door Celinda . De natuur ontwaakt, het ei barst, we worden wakker en strekken ons uit om de rustige muziek. We verkennen voorzichtig onze omgeving en worden langzaam wakker, was het thema van het eerste nummer van het dansritueel.
Het tweede nummer was Ostara van Lisa Thiel. Met deze muziek kropen we al iets meer uit ons ei en gingen we oog contact maken met de anderen. We respecteerden onze eigen en de grenzen van anderen, al dansende maakte we echter wel met iedereen even een verbinding met oogcontact en een mooi gebaar.
Het derde en laatste nummer van dit dansritueel was het nummer Djobi Djoba van The Gipsy Kings, waarin we lekker los gingen en ons innerlijk vuur volgden.
Ik vondt dit een geweldig ritueel, heerlijk om te doen op een combinatie van bestaande muziek en heerlijke live instrumenten.

Ei ritueel

Het thema van Ostara is ten eerste de equinox; een balans tussen donker en licht, dag en nacht, en vanaf Ostara neemt het licht toe. De lente begint, een vruchtbare periode breekt aan. In het ei zit deze groei potentie, volgens sommige oude mythen is alles ontstaan vanuit een ei. Er was iedereen gevraagd een hard gekookt ei mee te nemen. Dit ei namen we nu allemaal in onze handen. We sloten de ogen een stelden ons de groei potentie van het ei voor. In verbinding met de groei potentie van dit ei keken we naar onszelf; wat heeft in ons leven de potentie te groeien, welke aspecten in ons eigen leven zouden we meer aandacht aan willen geven? We lieten dit even op ons inwerken en stelde ons toen een woord of symbool voor waarmee we dit zouden kunnen aanduiden. We openden onze ogen weer en gingen dit symbool of woord op het ei tekenen.
Wanneer we dit ei nu omhoog zouden gooien en weer heel opvangen, activeren we deze potentie. Hoe hoger je gooit en het ei weer heel opvangt, hoe eerder dit potentieel realiteit kan worden. Ter afsluiting kon men dit ei aan de natuurspirits of Godin Ostara offeren danwel opeten om het potentieel te verinnerlijken.

Afsluiting

Nadat we gezamenlijk The Earth is our Mother hadden gezongen was het tijd voor de kaarten. We hadden iedereen gevraagd om een kaart mee te nemen met een Ostara wens. Met Ostara begint te lenten en bloeit er van alles op, zo kan je met een kaartje een ander een persoonlijke boodschap meegeven; dat je meer mag opbloeien, dat je studie, werk, project, vruchtbaar resultaat mag hebben, enz.. De kaarten werden in het begin van de viering in een mand gelegd en nu mocht iedereen een kaart trekken. Éé persoon trok diens eigen kaart, blijkbaar mag deze persoon dat wat je een ander wenst, wat je altijd voor anderen doet, ook voor zichzelf doen. Nadat we de vier richtingen en elementen hadden bedankt en de cirkel opgeheven was zongen we ter afsluiting May The Circle Be Open.
Hiermee was de viering zo rond 16:30 uur afgelopen en konden we nog even gezellig napraten onder het genot van een zelf meegebracht hapje en drankje.
We hadden geweldig lekker zonnig weer, soms wat koud, met een geweldige sfeer!
Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !

Ostara viering 2019 en 2020 in Eindhoven


We hadden een zeer geslaagde Ostara viering op Zaterdag 23 Maart 2019 in Eindhoven. Ik heb hier helaas geen verslagje van gemaakt en geen foto's gemaakt, doch we gebruikten verschillende delen van voorgaande vieringen die je hieronder kan lezen.
Op 21 Maart 2020 kon de Ostara viering helaas niet doorgaan vanwege de corona maatregelen. We zagen dit al aankomen en omdat ik als verpleegkundige in de wijk met kwetsbare mensen werk hadden we de viering al in een vroeger stadium geannuleerd, nog voordat we geen toestemming van de Gemeente Eindhoven kregen voor de viering.
Ostara viering 2018 in Eindhoven


Op Zaterdag 24 Maart vierden we voor de tweede maal Ostara in Eindhoven.
We hadden heerlijk zonnig lenteweer met temperaturen van boven de 11 graden.
We verzamelden ons rond 13:13 uur om gesmudged te worden, hierna deden we een visualisatie om te aarden, waarna de cirkel op traditionele wijze gecreëerd werd.
We openden deze lente viering op deze schitterende lentedag met het lied The River is Flowing.
Er was aan iedereen gevraagd om een gekookt ei mee te nemen.
We hielden het ei in onze handen en deden een geleide visualisatie waarin we contact maakten met het groei potentiëel van het ei en wat we zelf in ons leven zouden willen laten groeien, meer aandacht aan zouden willen besteden. Om het ei en het potentiëel in ons eigen leven te activeren vormden we een kring rond het vuur en gooiden we het ei naar elkaar over het vuur heen, totdat het zou breken. Hoe groter de cirkel en hoe verder we uit elkaar stonden, hoe sterker het potentiëel!

Dansritueel

Geertje begeleidde ons tijdens het dansritueel.
We begonnen met een luchtige lente dans op de muziek Ostara van Lisa Thiel.
Met deze dans verspreide we denkbeeldig zaaigoed en dansten luchtig in het heerlijke lentezonnetje.
De tweede dans was op Djobi Djoba van The Gipsy Kings. Met deze dans wakkerden we ons innerlijk vuur aan, voelde we de levenskracht toenemen aangemoedigd door de warmte van de zon op deze mooie dag.
De derde en laatste dans was Primavera Tango van Montesano, Gomez en RPO.
Dit was een dans om met z'n allen het leven te vieren en elkaar "uit te dagen" om meer van onszelf te laten zien, zoals de toenemende warmte van de zon de natuur uitdaagt om uit haar schulp te komen.
Het was een heerlijk dansritueel die inhoudelijk perfect aansloot bij Ostara en het mooie lenteweer van vandaag!

Afsluiting

Iedereen was gevraagd een kaartje mee te nemen en daarop een intentie voor een ander te schrijven. Deze kaartjes waren van te voren verzameld bij het altaar onder het oog van de Godin Ostara.
We gingen nu één voor één naar het altaar om een kaart te trekken. Nadat iedereen een kaart getrokken had, lazen we deze voor in de kring. Iedereen kon de kaart mee naar huis nemen, samen met een zakje bloemzaad en een zelfgemaakte Ostara ei-kaars van Murel.

De circel werdt op traditionele wijze opgeheven en we zongen nog een lied: May The Circle Be Open. Hierna konden we nog even gezellig napraten onder het genot van al het lekkers dat iedereen had meegebracht voor de potluck!
Het was een zeer geslaagde Ostara viering in intieme sfeer met een heel behaaglijk warme lentezon!
Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !

Ostara viering 2017 in Eindhoven

Op Zondag 19 Maart 2017 organiseerden we onze eerste Ostara viering in Eindhoven.
De vorige dag was regenachtig en het was die ochtend bewolkt en we hadden motregen.
Met de opbouw en tijdens de viering was het echter droog en af en toe kwam ook het zonnetje kijken!Nadat iedereen gesmudged was openden we de viering met een geleide visualisatie om te aarden, waarna de cirkel op traditionele wijze geopend werd.
Ostara is een lentefeest, de temperaturen worden aangenamer en de mensen gaan meer naar buiten. De vogels zijn vollop bezig met het bouwen van nesten, alles komt tot leven.
De viering werd dan ook gestart met een lied: The Earth is our Mother

Het ei van Ostara
Er was aan iedereen gevraagd om een gekookt ei mee te nemen.
We hielden het ei in onze handen en deden een geleide visualisatie waarin we een connectie maakte met het groeipotentieel van het ei.
Welk talent of welke activiteit zou je willen laten groeien de komende periode, waar zou je meer mee willen doen? Tijdens de visualisatie zagen we hiervoor een woord of een symbool.
Na de visualisatie gooide we het ei driemaal de lucht in terwijl we dit woord of symbool riepen.
Vervolgens ging we dit woord of symbool op het ei tekenen, waarna we het ei offerden aan Moeder Aarde.
Zo hebben we dan een talent of activiteit die we meer aandacht willen geven in ons leven gevisualiseerd, geactiveerd, vorm gegeven en weer los gelaten in de schoot van Moeder Aarde.
Dit zij mooie ingredienten om dit praktisch meer in ons leven gestalte te gaan geven!

Bloemenkransen
Traditioneel worden met Ostara de mannen en vrouwen in twee groepen gedeeld.
De vrouwen krijgen allemaal bijvoorbeeld een lint en de mannen gaan dan op de vrouwen jagen: de man met de meeste linten wordt de meikoning die met Beltane z´n meikoningin kan kiezen. Anderen doen dit met Ostara: de vrouwen doen dan zo verleidelijk mogelijk om door de meikoning gekozen te worden.
Het idee van een meikoning en koningin is wat patriachaal, hierarchies, elitair en niet echt van deze tijd. Een variant die Lunadea deed bij een Ostara feest is dat de mannen op de vrouwen jagen en zodoende allemaal mei-koning en koningin paren gingen vormen.
De meikoning- en koningin vertegenwoordigen symbolisch de God en de Godin, die met Beltane zullen huwen en voor nageslacht gaan zorgen.
Alle mannen en vrouwen vertegenwoordigen echter de God en de Godin, we hoeven geen mei-koning en koningin te kiezen, we hoeven niet op elkaar te jagen, we weten dat iedere man en iedere vrouw vertegenwoordigers zijn van de God en de Godin, dus tijdens deze viering gaan we dan ook iedereen als dusdanig met een bloemenkrans kronen!
Hier vindt je een kort filmpje hoe je een bloemenkrans zou kunnen maken.

Nadat we de bloemenkransen gemaakt hadden, ging we elkaar één voor één tot mei koninging of koning kronen. Men kroonde elkaar op een heel persoonlijke, mooie manier.

Het einde van de viering sloten we af met een lied: May The Circle Be Open

Na de viering genoten we z´n allen van een gezellige potluck maaltijd
en konden we nog even lekker napraten.

Celinda en Anneke deden de muziekale begeleiding
voor deze viering en sloten af met een mooi Sami lied:

Gula Gula

Gula gula
nieida
gánda
Gula máttut dál du èurvot
Manin attát eatnama duolvat
mirkkoduvvot
guoriduvvot


Gula jiena nieida
gánda Gula máttaráhkuid jiena
Eana lea min buohkaid eadni
dan jos goddit ieza jápmit

Leatgo diktán ieèèat báinnot
Leatgo iesge mielde gilvvus
Gula máttut dál dus jerret
Itgo don muitte gos don vulget

Dus leat oappát
Dus leat vieljat
Lulli - ameriihka arvevuvddiin
Ruonaeatnama geadgerittuin
Itgo don muitte gos don vulget

Gula gula
nieida
gánda
Gula máttut dál du èurvot
Manin attát eatnama duolvat
mirkkoduvvot
guoriduvvot

Gula jiena
nieida
gánda
Gula máttaráhkuid jiena
Eana lea min buohkaid eadni
Dan jos goddit ieza jápmit


        


Lyrics in English:

Hear the voices of the foremothers
Hear
They ask you why you let the earth become polluted
Exhausted
They remind you where you come from
Do you hear?
Again they want to remind you
That the earth is our mother
If we take her life
We die with her.
Nederlandse tekst:

Luister, broeder. Luister, zuster.
Luister naar de stemmen van de oermoeders.
Die vragen waarom de aarde
vergiftigd en geconsumeerd is.
Ze herinneren jullie eraan waar jullie vandaan komen.
Ze willen jullie eraan herinneren,
dat de aarde onze moeder is.
Wanneer wij haar leven nemen,
zullen wij tezamen met haar sterven.
Het was een zeer geslaagde Ostara viering!
Je vindt hier informatie over de volgende Ostara vieringen.
Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !


Aanbevolen  websites


 


JaarfeestenLinks