Vergelijkbare Feesten

Het Ostara thema in andere religies

Het Ostara feest is gebaseerd op de natuur en staat in nauwe realite met de natuur. Met Ostara staat de natuur op uit de dood van de winter en komt met de lente weer tot leven. Alle religies kijken naar de mens in de wereld en de natuur en focussen op het spirituele achter de verschijnselen.
Praktisch alle religies komen voort uit natuurreligies en hebben rond de lente een thema waarin dit tot uitdrukking komt.

Holi-Phagwa

Hindoestaans lente & nieuwjaarsfeest
Holi verzinnebeeldt de dood van de winter (het koude en sombere jaargetijde) en de geboorte van de lente (het warme en fleurige jaargetijde). Het symboliseert ook de overwinning van het warme en bruisende leven op de kille krachten van de dood (Bron: Holisamen.nl).    Holi is het festival van de kleuren en de lente. Het Holi-feest wordt in 2021 op 29 maart gevierd. Tijdens de volle maan rond de laatste dag van de maand Phaalguna wordt er voorafgaant aan het Holi-feest een ceremonie gehouden waarbij men het negatieve, het oude, dat waar men vanaf wil, ritueel in een vuur verbrand. Foto Holifeest Men maakt zingend rondgangen om het vuur totdat deze helemaal uitgebrand is. Dit symboliseerd de overwinning van het goede over het kwade. Wanneer de as afgekoeld is word het gebruikt om een geluksteken (tilak) op het voorhoofd te maken. De as wordt als heilig beschouwd omdat het door het vuur ontdaan is van het kwaad en symbolisch met Shiva verbonden is. Hierna start het feest waarbij er tot diep in de nacht uitbundig gegeten, gezongen en gedanst door jong en oud samen met vrienden, kennissen en familie. Men bepoedert elkaar met verschillende kleuren, besprenkelt elkaar met allerlei geuren (parfum en reukwater) en begiet elkaar met verschillende kleuren water. Hiermee symboliseerd men de lente, de tot bloei komende natuur. Een hele leuke manier om het Ostara feest te vieren dus!!!

Theravada Boeddhisme

Lente & nieuwjaarsfeest
Op de laatste dag van de hindoestaanse maand Chaitra (meestal de eerste volle maan in April) begint het drie dagen durende Boeddhistische nieuwjaarsfeest.
In Thailand heet het nieuwsjaarsfeest Songkran en in Birma het Thingyan feest en het wordt rond 13 April gevierd. Traditioneel vind voor dit feest een de grote schoonmaak plaats. Vroeger was het de gewoonte om iemand na een beleefd verzoek voorzichtig een klein glaasje water over het hoofd en de nek te gieten om die zodoende een voorspoedig jaar te wensen. De ouderen en leraren werd geëerd, men goot geparfumeerd water over de handen van de ouderen om zo een gezond en lang leven te verkrijgen. Tegenwoordig trekt men erop uit met emmers en waterpistolen om iedereen drie dagen lang nat te maken. Ook worden mensen een veeg met wit mentholpoeder (vermengd met water) gegeven. Dames gebruiken in Thailand soms talkpoeder om zich mooier te maken (bleker = mooier). Iedereen heeft dus voornamelijk veel lol met het water tijdens deze in Thailand en Birma zo warme dagen. In de ochtend wassen monnikken de Boeddhabeelden voor genoeg regen en een goede oogst. Vergelijkbare nieuwjaars - waterfeesten vinden plaats in Birma, Cambodja, Laos, Thailand en in Yunnan gelegen in China.
Een mooi en vooral leuk reinigings en vruchtbaarheidsfeest dus!

Noroez

Lente & nieuwjaarsfeest
Het Noroez feest is een Perzisch lente & en nieuwjaarsfeest dat rond 21 maart, op de lente equinox, gevierd wordt.
Noroez betekent ´Nieuwe Dag´, ´de terugkeer van de zon en van het licht´. Het feest wordt gevierd in Iran (het oude Perzië), Afghanistan, Albanië, Azerbeidzjan, Georgië, Kosovo, Oezbekistan, Tadzjikistan, India, Kirgizië, Pakistan en Kazachstan maar ook door Koerden in Turkije en Irak. Het feest dateerd van lang voor de Islam, het zou stammen uit de tiende eeuw voor nul en was in die tijd een feestdag in het Zoroastrisme.
Het is tegenwoordig een niet-religieus feest van meer dan 3000 jaar oud dat door ruim 100 miljoen mensen gevierd wordt (zie PersianDutch.com). Voor het Noroez feest maakt men traditioneel het huis schoon en hersteld men dat wat gerepareerd moet worden. Houtwerk wordt geverfd en muren worden gesausd. Men trekt nieuwe kleding aan en de huizen worden versierd met bloemen en slingers.
De woensdag vóór het Noroez feest vindt er een vuurfeest plaats waarbij men over zeven vuren springt voor een goede gezondheid en voorspoed (zie Wikipedia).
De Islamitische Iraanse regering heeft nog geprobeerd dit feest te verbieden vanwege de heidense achtergrond, doch zonder succes. Zoals de Christenen heidense feesten kerstenden, is dit feest in Iran geislamitiseerd. Ook in dit oud Perzische feest zijn veel elementen van het Ostara Feest te herkennen.
Wie een Noroez feest weet in Nederland mag het doorgeven, ik zou het heel leuk vinden dit eens mee te vieren!

Jodendom & Christendom

Het Pesach / paasfeest
Het Joodse Pesach feest begint met de volle maan op of na de lente equinox en duurt zeven dagen. Voordat het feest begint wordt er een grote schoonmaak gehouden waarin het hele huis schoongemaakt wordt. Ook alle sporen van gerezen brood worden uit het huis verwijderd, tijdens de Pesach eet men alleen ongerezen brood. Het feest wordt gevierd om de bevrijding van het volk uit Egypte te vieren, men viert dus een vrijheidsfeest. Christenen vieren het op het Pesach geënte Paasfeest dat gevierd wordt op de zondag na de volle maan die valt op of na de lente equinox en het feest duurt twee dagen. Het Christelijke thema van het feest ligt dichter bij het thema van het Ostarafeest: Met Ostara staat de natuur op uit de dood van de winter en komt met de lente weer tot leven. De Christenen vieren dat hun messias Jezus uit de dood opstond en weer tot leven kwam. Paaseieren
Zoals in het Joodse Pesach feest wordt er voor de paas­dagen een grote schoonmaak gehouden en steekt men zich in nieuwe kleding om er op je paasbest uit te zien. De Christenen zien de dood van Jezus als een offergave waarmee alle Christenen bevrijdt zijn van de zonde (ongewenste) en de dood (winter). Men viert dus het nieuwe leven (lente) en de bevrijding van de dood (winter). Het is dus een reinigings en bevrijdingsfeest die het nieuwe leven viert.
In het Christelijke Paasfeest zijn veel Heidense elementen opgenomen zoals de Paashaas, de Paas­eieren en de Paas­vuren die geen basis hebben in de Christelijke Bijbel.
Het Christelijke Paasfeest heeft veel overeenkomsten
met het Ostara feest: Het ongewenste wordt geofferd in het Paasvuur (of kruis), Koning Winter of Jezus sterft en de Lentekoning staat op (Jezus staat op uit de dood); de lente overwint de winter; het leven overwint de dood. In vergelijking met de andere hierboven besproken feesten vindt ik het Christelijke Paasfeest toch niet zo'n vrolijk feest, de nadruk ligt toch wel veel op het lijden en de dood van Jezus.

Aanbevolen  websites


 


JaarfeestenLinks