Yule.Jaarfeest.nu Yule.Jaarfeest.nu

Wichtelen

Een leuke traditie rond Yule

Het Wichtelen is een traditie die we tegenkomen in de Scandinavische landen maar ook in Nederland op Antroposofische scholen en in verschillende heidense kringen.
Het idee achter het wichtelen is om wat lichtpuntjes voor elkaar te maken in deze donkere dagen.

Het werkt als volgt: je maakt voor iedereen lootjes die je dan bijvoorbeeld rond Samhain gaat trekken, op Antroposofische scholen trekt men rond Sint Maarten lootjes.
Jij bent dan voor degene wiens naam op het lootje staat in het geheim het onzichtbare Wichtelmannetje of vrouwtje. Je gaat voor die persoon leuke kleine attenties Wichtelen tot aan het Yulefeest. Het gaat om kleine dingetjes, bijvoorbeeld een leuk kaartje voor iemand neerleggen, stiekum de afwas voor iemand doen, een leuke kleine attentie in iemands jaszak stoppen, enz..

Een andere variatie die ik ben tegengekomen werkt niet met lootjes maar met een Tomte (kabouter). Je doet dan een attentie voor een ander, bijvoorbeeld de was opvouwen, en dan leg je daar de Tomte op, alsof de Tomte het klusje gedaan heeft. Degene die de Tomte dan vindt moet dan weer een klusje of attentie voor een ander doen en daar de Tomte bij leggen, enzovoorts... totaan het Yulefeest.
Zo doet iedereen voor iedereen wel een keer wat leuks. Door in plaats van lootjes een Tomte te gebruiken heb je meer variatie en blijft het verrassend.

Grotere groepen, zoals groepen heidenen op een faceboekgroep, loten namen en sturen elkaar dan rond het Yulefeest een leuke attentie van rond de € 10,-, waarbij de eigen creativiteit en orginaliteit voorop staan. Dit wordt dan weer een heksenswap genoemd, een moderne variatie op het Wichtelen.
Ook dit is heel leuk en verrassend wat wildvreemde mensen voor elkaar kunnen doen!


Martin Roek

Websites: