Yule.Jaarfeest.nu Yule.Jaarfeest.nu

Wodansavond 2019

Tempel van de Godin, Amsterdam

Vorig jaar was ik verhinderd (werk) doch deze keer kon ik weer naar de Wodansavond in de Godinnentempel te Amsterdam georganiseerd door priesteres Zia Elohka.
Ook deze keer was ons gevraagd minstens één echt kado mee te nemen en verder nog wat goedkope extra "pseudo" kadootjes.
Ik was een aantal kringloop winkels langs geweest en had verschillende leuke echte kadootjes gevonden die allen gezamenlijk binnen het budget van rond de 10 á 15 euro vielen. Ook was ons gevraagd gedichten die ons aanspraken mee te nemen, en natuurlijk nog wat lekkers voor tussendoor.
Rond 19:00 uur was iedereen aanwezig en konden we langzaamaan gaan beginnen. We zongen wat creatief aangepaste liedjes (zie bij het verslagje van 2017 hieronder) waarna iedereen een kado kreeg uit de stapel "pseudo"kadootjes.
We mochten deze niet openmaken, we gooiden om de beurt met een grote dobbel­steen. Die dobbelsteen bepaalde of je een opdracht uit een enveloppe moesten trekken, het kado moest doorgegeven, oversteken, openmaken maar nog niet mocht houden, enz.. Wanneer er zes gegooid werd stopte de kado ronde en mocht iedereen het pakje wat die op dat moment had houden en openmaken.
Tussen de eerste en tweede kado ronde zongen we enkele liedjes en droegen we gedichten voor. Na de tweede rond werdt er tijdens het zingen opeens hard op de deur geklopt, en kwam er een groot zwart Yulebok binnengestapt, die vroeg of we wel braaf geweest waren, met een soort roede sloeg en voor iedereen een kadootje had. Priesteres Zia Elohka had voor iedereen van koperdraad verschillende Yggdrasil boompjes gemaakt, de één met rode steentjes, de andere met groene, en ik had deze met kleine witte pareltjes. Priesteres Zia Elohka had er ook deze keer veel werk van gemaakt! Nadat de Yulebok ons had laten beloven volgend jaar braaf te zullen zijn, vervolgenden we het dobbelspel deze keer met de echte kado's en hadden hierna nog voldoende kado's voor twee rondes. Tussen iedere ronde werd er gezongen, droegen we gedichten voor en konden natuurlijk iets te eten of te drinken pakken.
De avond werd afgesloten met een hoorn mede, die driemaal rond ging.
De eerste keer ten ere van de Goden en Godinnen. De tweede ronde vertelde iedereen waar die dankbaar voor was en de derde ronde wat we voor het komende jaar wensten. Rond 22:30 uur ging ik weer richting huis, ik moest de volgende dag weer vroeg op voor m'n werk. Het was een zeer gezellige avond!


Martin Roek
Wodansavond 2017

Een mooie viering in Amsterdam

Vanavond, 3 december 2017, heb ik de Wodansavond mee gevierd in de Godinnentempel te Amsterdam georganiseerd door priesteres Zia Elohka.
Rond 16:30 uur verzamelden we ons in de Godin­nen­tem­pel te Amsterdam.
Er was ons gevraagd om één echt cadeau mee te nemen plus wat grappige pseudo cadeautjes, ge­dich­ten en natuurlijk wat lekkers voor de potluck maaltijd.
Nadat iedereen geariveerd was begonnen we gezellig met de potluck maaltijd. Priesteres Zia vertelde ons wat over de achtergronden van deze viering; hoe Wodan aan een boom hing en de Runen zodoende leerde kennen, wat zich heden vertaald naar het geven van chocolade letters. Hoe Wodan per ongeluk mede op de aarde morste wat bij ons de dichtkunst inspireerde, zodat we rond deze tijd ook veel aandacht aan dichten besteden. Hoe Wodan door zijn raven Huginn en Muninn alles te weten komt, dat Wodan op zijn witte paard door de lucht gaat en men in een sok of schoen bij de haard een wortel en andere offergaven voor hem lag.

We begonnen de viering met het gezamenlijk zingen van enkele liederen:

Hoor wie klopt daar kind´ren
Hoor wie bonst daar kind´ren
Hoor wie bonst daar keihard op het raam
Tis een vreemd´ling zeker
Die verdwaald is zeker
Ga hem gauw eens vragen naar zijn naam

Één oog, een lans, een raaf die krast
Dit lijkt me ee gevaarlijke gast
Kijk het is Odin
Die ons vandaag verrast
     Zie de maan schijnt door de bomen
Makkers wees eens stil en wacht
Heerlijk avondje is gekomen
De avond van de Wilde Jacht
Wodan leidt zijn donk´re stoet
Zegent ieder gul en goed

Oh wat pret zal ´t zijn te spelen
Met de giften groot en klein
Eerlijk zullen we alles delen
Chocola en marsepein
Wij vergeten de Ouden niet
Daarom zingen wij dit lied

We kregen allemaal een ingepakt kadeau van de stapel "pseudo cadeau's" waarna de eerste persoon met de dobbelsteen mocht gooien. Wanneer je een 1 gooide moest je een enveloppe pakken, bij 2 en 3 moesten de cadeau's links danwel rechts doorgegeven worden, bij 4 mocht degene die de dobbelsteen geworpen had diens pakje open maken, bij vijf gingen we de pakjes kris kras door elkaar ruilen en wanneer er 6 gegooid werdt stopte de ronde en mocht iedereen het pakje dat men op dat moment had houden en uitpakken...
In de enveloppe's zaten of vragen, of een verwijzing naar een andere enveloppe met een raadsel, of een opdracht zoals lees een gedicht voor of zing een lied. Zo werdt het spel heel afwisselend onderbroken door een mooi voorgedragen gedicht of werdt er een mooi lied ten gehore gebracht. Halverwege kwam er plots een vreemd uitgedost figuur binnen, een soort Balineze Krampus werdt er gezegd, die checkte of we ons wel gedragen hadden en dan een cadeau gaf.
Ik kreeg een hangertje met daarop een afbeelding van de Godin Nehalennia met Haar hond. Ik was hier heel blij mee! Ik ben net een opleiding begonnen als priester van de Godin Nehalennia en er bestaan nog heel weinig af­beel­din­gen en sierraden rond deze Godin, dus deze hanger was voor mij het hoogtepunt van deze avond!
Zo kregen alle aanwezigen een persoonlijk geschenk, handgemaakt op maat! Na deze prachtige persoonlijke geschenken ging deze Balineze "Krampus" rond met een zak runen, waaruit we een rune konden trekken. Ik trok de rune Ehwaz.
Nadat er enkele gedichten voorgedragen waren zongen we gezamenlijk enkele liederen.

Oh kom er eens kijken
Wat ik bij de schoorsteen vind
Dat is geen speelgoed, dat ziet ieder kind
Een zak met runen rood van ´t bloed
Twee ravenveren zwart als roet
Een lans van ijzer scherp en zwaar
Van Odin, tis toch niet waar
Oh kom er eens kijken
Wat ik bij de schoorsteen vind
Dat is geen speelgoed, dat ziet ieder kind
        Wodan vrolijk baasje
Gooi wat in mijn laarsje
Gooi wat in mijn grote schoen
Dan zal ik altijd aardig doen

Odin oude rakker
Die Sint dat is een stakker
Piet raakt al zijn pakjes kwijt
Als Sleipnir langs de schoorsteen rijdt

Odin Oude Grijze
Eenoog, Runenwijze
Laat ons mede drinken
Op jouw gezondheid klinken
Melodie: Sinterklaas kapoentje   Tekst: Zia Elohka

We kregen allemaal weer een cadeau van de stapel die we gezamenlijk meegebracht hadden. Nadat na totaal vier ronden dobbelen alle cadeau's bij de mensen terecht gekomen waren, volgde nog een heildronk.
De mede werd in een hoorn geschonken en nadat de Goden en de Godin hun deel geofferd gekregen hadden, ging de hoorn de groep rond waarbij ieder een wens, zegening of andere heilsboodschap uitsprak en een slok van de mede uit de hoorn nam. Wie geen alcohol wou drinken blies over de hoorn om diens uitspraak aldus te bekrachtigen.
Hiermee kwam de viering dan ten einde, wie dat wou kon nog runen trekken en laten lezen door de priesteres Zia Elohka.

Zo kwam er dan rond 21:00 uur een eind aan deze heel mooie Wodansavond.
Een fijne groep mensen en een heel fijne gemoedelijke sfeer!!!


Martin Roek

Websites: Op deze website: