Yule.Jaarfeest.nu Yule.Jaarfeest.nu

Open Yule viering in Eindhoven

Zondag 18 December 2022 vierden we Yule bij een heldere hemel en temperaturen van onder nul. Er lag wat sneeuw dus we hadden een redelijk witte Yule viering! Er brandde daarom dan ook continue een vuurtje waaraan we ons konden warmen. Ook deze viering begonnen we met smudgen waarna we een geleide visualitie deden en de cirkel vormden. Na een rondje waarin we ons voorstelden en wat vertelde over wat Yule voor ons betekend zongen we gezamenlijk Spirits of Fire.
Van te voren was gevraagd om iets voor te bereiden voor het Yuleblok offer; een wens voor jezelf, een wens voor een ander en een wens voor de wereld. Yule is ook een periode van naar binnen keren en loslaten; wat we ook hadden opgeschreven. Het ritueel rond het Yuleblok werd begeleid door Joris. Het blok werd eerst ritueel gereinigd met wierook waarna Joris met het Yuleblok de groep rondging zodat iedereen de geschreven tekst met wat men wou loslaten en wat men voor zichzelf, een ander en voor de wereld wenste kon toevertrouwen aan het Yuleblok. Na dit mooie ritueel zongen we terwijl het Yuleblok brande Dancing Fire.Dansritueel
Met het dansritueel gaven we vorm aan het thema van het jaarfeest en de natuurlijke processen van dit jaargetijde. Rond Yule hebben we de langste nacht en zitten we midden in een donkere periode. Alle oogsten zijn al lang binnengehaald waarop we zuinig moeten zijn om de winter door te komen, want deze kunnen niet meer aangevuld worden. In deze donkere dagen keren we naar binnen, zowel letterlijk verblijven we meer binnenshuis als ook figuurlijk. Het is een periode waarop we op onszelf teruggeworpen kunnen worden. Het eerste nummer van het dansritueel was een rustig nummer waarop we ons naar binnen konder keren waarbij we ons richte op ons innerlijke licht. We dansten ingetogen op Jonna Jinton - Winter´s lullaby.
Met het tweede nummer van het dansritueel zochten we een evenwicht tussen naar binnen keren en ons innerlijke licht naar buiten brengen. We dansten op de muziek van Loreena McKennitt - Marco Polo.
Met het derde nummer van het dansritueel brachten we ons licht naar buiten; hiervoor hadden we een toepasselijke zeer pagan song gevonden die goed uitdrukte dat we ons innerlijk licht konden laten schijnen en met anderen delen; This Little Light Of Mine.
Ter afsluiting zongen we gezamenlijk het lied Earth my Body.

Gedichten
Het werk is gedaan en in deze gure tijden zitten we vaker binnen in onze woningen. Ideaal om onze creativiteit te gebruiken en ons uit te drukken met mooie teksten, gedichten of songteksten van onszelf of van mensen die ons inspireren. De Noorse God Odin is ook bekend als de Yulevader en de naam Odin kan o.a. gedicht of dichtelijke inspiratie betekenen  (zie Wikipedia). Dus gedichten, mooie songteksten en proza horen helemaal bij deze tijd van het jaar. Bijna iedereen had iets meegenomen om voor te dragen; een gedicht, een songtekst, of voorbeelden waar men warm van werdt.
Ik droeg zelf een tekst voor van Liselore Gerritsen: "De Tijd"

Morrigan's cross
Nadat we gezamenlijk Mother of Darkness hadden gezongen kwamen we bij het creatieve gedeelte van deze Yule viering; het maken van een Morrigan's cross, ook wel een Mor-Rioghain talisman genoemd. Een Morrigan's kruis is een amulet; gedurende de winter moeten we zuinig zijn op onze voorraden aangezien we die in deze periode niet kunnen aanvullen. We dienen zuinig en zorgvuldig om te gaan met dat wat we hebben, waarbij een Morrigan's cross ons kan helpen. Van twee oude smeedijzeren nagels en verschillende kleuren ijzerdraad maakten we ieder ons eigen Morrigan's cross.

Afsluiting
Ter afsluiting gingen we de cirkel rond waarbij iedereen de gelegenheid kreeg voor een afsluitend woord. Hierna bedankten we de vier windrichtingen, elementen en natuurspirits en zongen we ter afsluiting May the Circle be Open.
Bij een hapje en een drankje van de Potluck praatte we nog even na, waarna we ieder weer ons eigen weegs gingen. Het was wederom een zeer geslaagde Yule viering!
Tijdens de viering heeft Peter Pouls foto's gemaakt, je kan deze op de besloten MeWe groep of de besloten Signal groep bekijken.

Martin Roek     
Je vindt hier informatie over de volgende Yule vieringen.Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !Yule viering in Eindhoven, 2019

Zaterdag 21 December 2019 hadden we weer een open Yule viering in Eindhoven. Hoewel het de dagen ervoor wat druilerig weer was in Eindhoven, bleef het vandaag gelukkig droog. We vormden een kring, iedereen werdt gesmudged waarna we een geleide visualitie deden en de cirkel werd gevormd.
We zongen gezamenlijk Spirits of Fire voorafgaand aan een ritueel rond het Yuleblok.
Het Yuleblok werdt midden in de kring geplaatst, iedereen kreeg pen en papier om hun wensen op te schrijven. Er waren drie rondes; met de eerste ronde deden we een wens voor de wereld en schreven deze wens op, spraken onze wens uit en stopte deze om de beurt in het Yuleblok. De tweede ronde was een wens voor een ander en de derde en laatste rond was een wens voor onszelf. We spraken onze wensen uit en stopten dezen in het Yuleblok. Vervolgens werdt het Yuleblok aan het vuur toevertrouwd. Dat het vuur onze wensen mag transformeren, vrijlaten in het universum opdat ze zodoende zich kunnen manifesteren.


Vorig jaar hadden we het thema van Koning Hulst en Koning Eik in het dansritueel, dat thema hebben we dit jaar helemaal losgelaten. In de Yule periode is de natuur grotendeels in rust, praktisch niets groeit er nog. Het is een tijd van rust en binnenshuis leven, van naar binnen keren. De eerste dans van het dansritueel was dan ook een naar binnen gerichte, ingetogen dans, waarin we ons innerlijk licht opzochten en koesterden op de schitterende muziek van Jonna Jinton - Winter´s lullaby.
De tweede dans had als thema het evenwicht tussen naar binnen keren en naar buiten treden. Met deze dans begonnen we naar binnen gekeert, en af en toe traden we naar buiten en dansten we even in contact met iemand, waarna we weer naar binnen keerden. Deze rituele dans deden we op de muziek van Sowulo - Yule.
De derde dans van het dansritueel stond in het teken van de Wilde Jacht, een dans op het gelijknamige nummer van Omnia: The Wild Hunt.
Met deze rituele dans ondersteunden we de Wilde Jacht in hun jacht opdat het licht kan wederkeren. Doormiddel van dans kan je jezelf zijn en laten zien zoals je bent en daarmee je innerlijk licht met andere delen.

Didgeridoo
We kregen nu om de beurt de gelegenheid om een korte healingsessie te beleven met de didgeridoo door Celinda. Celinda doet vanaf het begin van het vieren van de jaarfeesten in Eindhoven de muziekale begeleiding, en speelt o.a. tijdens het smudgen op de didgeridoo, wat een heerlijk verdiepend effect heeft. We waren met zo'n 13 mensen, een mooi aantal zodat iedereen de diepe tonen van de didgeridoo healing konden ervaren.
Het was een intense ervaring.


Kaarsritueel
We ontstaken aan het Yulevuur een grote kaars. Iedereen had een door Murel gemaakt kaarsje gekregen, dat we aanstaken met de grote kaars. Althans dat probeerden we, zowel de grote kaars als het kleine kaarsje gingen echter regelmatig weer uit. Wanneer we dan uiteindelijk toch ons kaarsje brandend hadden, was het de bedoeling deze aan iemand in de kring in te geven met een wens voor die persoon. We waren met een groep volhouders dus uiteindelijk had iedereen een kaarsje met het yulevuur aangestoken en met een wens aan iemand in de kring gegeven.
Murel vertelde dat je de kaarsjes thuis op het papier dat je erbij kreeg helemaal op kon branden. Ter afsluiting van dit mooie kaarsritueel zongen we gezamenlijk het lekker vlotte lied Dancing Fire.

Gedichten
Van te voren was gevraagd om een gedicht of korte tekst van maximaal 5 minuten mee te nemen om tijdens de viering voor te dragen. Een gedicht of tekst waar je zelf warm van wordt. Niet iedereen had iets meegenomen of wou iets voordragen, wat natuurlijk prima is. Tijdens de vieringen ben je nooit verplicht om overal aan mee doen wanneer je je daar ongemakkelijk bij voelt. We hoorden mooie gedichten, iemand had een lied uitgekozen die ons toegezongen werdt, een ander had een bekende engelse songtekst naar het Nederlands vertaald en droeg deze voor, waardoor deze tekst nog meer binnenkwam. Iemand had geen gedicht of tekst maar had een Rav Vast Hangdrum meegenomen en bespeelde dit schitterende instrument voor ons, heel mooi!

Afsluiting en Potluck
Hiermee kwam er dan een einde aan de Yuleviering. De circel werdt weer opgeheven (geopend) waarna ter afsluiting May the Circle be Open zongen. Er was een weggeef tafel waarop je spulletjes kon neerzetten die je kwijt wou, en natuurlijk kon meenemen wat je leuk vondt. Dat wat overbleef ging naar de kringloop. We konden nu nog gezellig even napraten en genieten van wat iedereen had meegebracht voor de potluck.
Het was weer een heel geslaagde viering!

Martin Roek     
Je vindt hier informatie over de volgende Yule vieringen.Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !Yule viering in Eindhoven, 2018

Op Zaterdag 22 December 2018 vierden we Yule in Eindhoven.
De viering begon rond 13:00 uur, iedereen kon zich laten smudgen waarna we een kring vormden en we een geleide visualitie deden om te aarden en even stil te staan bij de Yule gedachte. We creëerden vervolgens op traditionele wijze een cirkel en zongen gezamenlijk het lied The Earth is our Mother.
Het was bewolkt met af en toe wat zon en grotendeels droog!


De oude Plataan boom (±1760)

Yule Amulet & Parchel

We konden een amulet maken van Berkenschors met daarin lavendel, rozemarijn, roos, salie en laurier. Al in de Middeleeuwen stond de Berk bekend als beschermend. De Berk staat ook voor vriendschap en relaties.
Ook lavendel (element lucht) helpt bij bescherming, liefde, vrede, een rustige slaap, geluk en reiniging.
De rozemarijn (element vuur) helpt bij een rustige slaap, verdrijft nachtmerrie, stimuleert spirituele groei en verbinding, kracht, passie, liefde en reiniging.
De roos (element water) helpt ook bij bescherming, liefde, geluk en heling, vergroot psychische krachten.
Salie (element lucht) biedt bescherming, wijsheid, is reinigend en helpt bij wensen en een lang leven.
De laurier (element vuur) helpt ook bij bescherming, heling, kracht, overwinning en reiniging. Je kan je wensen op een Laurierblad schrijven en deze verbranden om je wensen uit te laten komen.
Leg in een hoek van elke kamer enkele laulierblaadjes om je te beschermen.
Een mooi amulet dat bescherming biedt vanuit heel verschillende bloemen en kruiden in de donkere, winterse dagen rond Yule!

We konden ook kiezen om een parchel te maken van twee rechte takken. Deze takken kunnen van de Berk of de Wilg zijn, beide hebben met vertrouwen, vriendschappen en relaties te maken. Ook takken van de Beuk zijn zeer geschikt, 22 December is haar dag en ze staat daarmee voor het afsluiten van het oude jaar en het nieuwe beginnen. De Beuk beschermd en bied geborgenheid, staat ook voor wijsheid.
De oude Germanen sneden runenstaafjes uit het hout van de Beuk, het was voor hen een heilige boom. Van de twee rechte takken werd een gelijkbenig kruis gemaakt die werden omwonden en versierd met wat er zoals te vinden was aan restjes touw, draad, wol, enz..Rituele dans

Tijdens Yule lijkt de zon enige dagen stil te staan alsof het wiel van het jaar niet verder wil. Er is een strijd tussen de krachten van de winter en de zomer, tussen koning Hulst en koning Eik. Koning Hulst staat voor de destructieve krachten en sinds midzomer heerst Koning Hulst en werden de dagen korter en nam de kracht van de natuur langzaam af. Vanaf midwinter zal koning Eik weer heersen en zullen de dagen langer worden en de kracht van de natuur weer toenemen. Dit werdt vaak in de vorm van een ritueel gevecht tussen koning Eik en koning Hulst vormgegeven, wij hebben er echter voor gekozen om deze overgang vorm te geven door middel van een rituele dans waarin Geertje ons begeleidde:

Het eerste muziekstuk was Medicin Dream van Gabriëlle Roth.
Hierop werdt iedereen uitgenodigd om het ritme van de aarde te horen, de kalmte van haar hartslag in rust en om het eigen ritme daarmee te verbinden.

Het tweede dansritueel was op Zdrowas Mario, originele muziek van de film Chamanka. Hierop dansten we de innerlijke "strijd" tussen "Koning Hulst" en "Koning Eik"; de behoefte aan rust om nog meer kracht te verzamelen en de behoefte om onszelf en ons potentieel naar buiten te brengen. Net zoals we kunnen ervaren dat de zon krachtiger wordt, worden wij ook krachtiger in onze energie.

Het derde nummer was American Express, van Francesco Castelli & Carlo Guidi.
Een nummer om Yule te vieren. We zijn ons gewaar van het veranderen van de seizoenen en we vieren de winterzonnewende met een aards ritme met in de verte de lokroep van Koning Eik maar we genieten nog van onze intense verbinding met de aarde in rust en van elkaar?

Het vierde nummer was een lied uit soundtrack van de film Så som i Himmeln (As It Is in Heaven). Het was een dans op het nummer Kraftverket (The Power Plant).
Hier konden we lekker onze energie in kwijt onder het uitslaan van af een toe een lekkere kreet!

Na dit heerlijke dansritueel rond koning Hulst en koning Eik was het tijd voor een beschouwelijk moment...

Koning Hulst en Koning Eik

Het begon een beetje te regenen dus we kropen allemaal gezellig bij elkaar onder de party-tent. Zo konden we mooi het verhaal van Koning Hulst en Koning Eik voordragen. Je kan dit mooie verhaal hier nalezen.

Yuleblok

Traditioneel werd er met Yule een Yuleblok verbrand. Dit is dan een flink stuk eikenhout dat besprenkelt werd met mede en veldvruchten. Met het verbranden hiervan werden de krachten van het hout vrijgemaakt. Het blok hout brandde dan 12 nachten lang...
We werden uitgenodigd te kijken wat we in onszelf zouden willen loslaten, transformeren. Dit kon je op een briefje schrijven en in het Yuleblok stoppen.
Je kon tevens een wensbriefje maken: met iets voor jezelf, voor een ander en iets voor de wereld.
Toen iedereen klaar was met het de briefjes kon je de briefjes in het Yuleblok stoppen.

Alle briefjes zaten in het Yuleblok en we vormden een kring rond het vuur en het Yuleblok. De regen was opgehouden en we kregen zelfs wat zon te zien. Er ging een hoorn met mede rond voor een heilsdronk, waarna de overgebleven mede over het Yuleblok gesprenkeld werd. Hierna werd het Yuleblok aan het vuur toevertrouwd.
Toen het Yuleblok brandde brachten zongen we gezamenlijk Spirits of Fire.

Murel had voor iedereen een kaarsje gemaakt in de vorm van een uiltje. Deze staken we met het vuur van het Yuleblok aan. Daarna lieten we het kaarsje weer doven, je kon deze meenemen naar huis en op die manier had je zo nog iets mee van het Yulevuur.

Afsluiting en Potluck

Hierna werd de cirkel weer opgeheven, zongen we het lied "May the Circle be Open" en was het tijd voor een lekkere Potluck maaltijd.

Er was ook een weggeef tafel waarop iedereen spulletjes had neer gezet waar die van af wou, zodat iedereen nu iets leuks kon uitzoeken om mee te nemen.
Wat overbleef werd zou later naar de Kringloop gebracht worden.

Het was een zeer geslaagde Yuleviering !!!

Martin Roek     
Je vindt hier informatie over de volgende Yule vieringen.Blijf op de hoogte van de jaarfeesten in Eindhoven met onze nieuwsbrief !
Celinda Scheepers  -  www.CreaMundi.nlKaarsjes gemaakt door www.Murel.nlRav Vast Hangdrum(Helaas ging de viering in 2017 niet door)


De oude Plataan boom (±1760)
Het YuleblokFoto: Peter Pouls